Rychlost webu

 

Přehledy Rychlost webu ukazují, jak rychle mohou uživatelé zobrazit obsah a uskutečnit interakci. Můžete určit oblasti, které potřebují zlepšit, a pak měřit rozsah zlepšení.

Přehledy Rychlost webu měří tři aspekty latence:

 • Doba načtení stránky pro vzorek zobrazení stránek na webu. Údaje můžete zobrazit napříč různými dimenzemi a zjistit, jak rychle se stránky načítají z celé řady hledisek (např. v různých prohlížečích či v různých zemích). Údaje jsou k dispozici v přehledu Časování stránek.
 • Rychlost provedení nebo doba načtení libovolného samostatného požadavku na server, události nebo uživatelské interakce, které chcete měřit (např. jak rychle se načítají obrázky, doba odezvy na kliknutí na tlačítko). Údaje jsou k dispozici v přehledu Časování uživatelů.
 • Jak rychle prohlížeč analyzuje dokument a zpřístupní jej pro uživatelskou interakci. Pro zobrazení těchto údajů není nutná žádná další konfigurace. Údaje jsou k dispozici v přehledu Časování stránek na podkartě Doba trvání událostí DOM.
Obsah tohoto článku:

Zobrazení údajů z přehledu Rychlost webu

Chcete-li zobrazit údaje v přehledech Časování stránek a Návrhy na zvýšení rychlosti, nemusíte provádět žádné změny měřicího kódu. Pro přehled Časování uživatelů další nastavení nutné je. Postupujte podle pokynů v Průvodci pro vývojáře.

Chcete-li zobrazit přehledy Rychlost webu, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat.
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte Chování > Rychlost webu.

Přehled Časování stránek

Přehled Časování stránek umožňuje provést podrobnou analýzu výkonu jednotlivých stránek. Přehled obsahuje následující karty a podkarty:

 • Průzkumník: údaje o stránkách v kontextu primárních a sekundárních dimenzí
  • Používání webu: základní metriky interakce, jako je počet zobrazení stránek a míra okamžitého opuštění.
  • Technické: metriky sítě a serveru
  • Doba trvání událostí DOM: metriky analýzy dokumentu
 • Distribuce: intervaly časování pro různé metriky
 • Vizualizace na mapě: geografické údaje v kontextu primárních a sekundárních dimenzí
  • Používání webu: základní metriky interakce, jako je počet zobrazení stránek a míra okamžitého opuštění.
  • Technické: metriky sítě a serveru
  • Doba trvání událostí DOM: metriky analýzy dokumentu

Přehled Návrhy na zvýšení rychlosti

Návrhy na zvýšení rychlosti webu představují optimalizační tipy přizpůsobené pro váš web. Pokud tyto tipy využijete, budou se vaše stránky načítat rychleji. Chcete-li zobrazit návrhy optimalizace pro své stránky, postupujte takto:

 1. V části Chování > Rychlost webu > Návrhy na zvýšení rychlosti klikněte na odkaz ve sloupci Návrhy PageSpeed pro stránku, kterou chcete optimalizovat. Otevře se stránka Statistiky rychlosti stránky.
 2. V navigačním panelu vlevo klikněte na odkazy návrhů, které se týkají vylepšení stránky. V návrzích je vysvětleno, proč jsou pro web relevantní a jak je lze implementovat.

Na mnoha webových stránkách se nachází dynamický obsah, např. reklamy, který se při každém načtení stránky mění. V důsledku toho se skóre a návrhy zobrazené pro příslušnou stránku ve službě Analytics mohou mírně lišit od informací uvedených v přehledu Rychlost stránek.

Pokud se ve sloupci Návrhy na zvýšení rychlosti stránky zobrazí možnost Nápověda, znamená to, že se nám stránku s danou adresou URL nepodařilo analyzovat. Zkuste akci opakovat později. Pokud chyba přetrvává, mohou být důvody následující:

 • Název hostitele, který jste nakonfigurovali v nastavení výběru dat v části Adresa URL webových stránek, není platným názvem hostitele pro příslušné webové stránky.
 • Adresy URL uvedené v přehledu Návrhy na zvýšení rychlosti webu nejsou platnými adresami URL pro příslušné webové stránky.
 • Měříte více subdomén a nepoužíváte jediný název hostitele.
 • Nastavili jste filtry výběru dat za účelem přepsání adres URL.
 • Stránka vyžaduje ověření.

Další informace o nástrojích PageSpeed pro analýzu a optimalizaci včetně postupů, jak implementovat návrhy uvedené v přehledu

Skóre PageSpeed udává, do jaké míry můžete zkrátit dobu načítání stránky. Vysoké skóre znamená méně prostoru pro zlepšení, nízké skóre naopak znamená více prostoru pro zlepšení. Skóre nepředstavuje měření rychlosti, pouze vyjadřuje míru, do jaké lze rychlost zvýšit.

Skóre s hodnotou 100 znamená, že služba Analytics stránku úspěšně analyzovala, avšak nemá žádná doporučení ke zlepšení. Údaj Žádné ve sloupci skóre znamená, že během analýzy stránky došlo k chybě. Přehled můžete později spustit znovu, abyste zjistili, zda byla analýza úspěšná. Pokud je údaj Žádné uveden ve všech řádcích nebo pokud přehled obsahuje pouze několik řádků s údaji, i když byste jich za normálních okolností očekávali více, může to znamenat problém spojený s vypršením časového limitu.

Přehled Časování uživatelů

Přehled Časování uživatelů umožňuje provést podrobnou analýzu výkonu jednotlivých zdrojů (např. obrázků, videí a tlačítek). Přehled obsahuje tyto karty:

 • Průzkumník: údaje o zdrojích v kontextu primárních a sekundárních dimenzí
 • Distribuce: intervaly časování pro různé metriky
 • Vizualizace na mapě: geografické údaje v kontextu primárních a sekundárních dimenzí

Poznámky

 • Měření rychlosti webu nemá žádný vliv na míru okamžitého opuštění webových stránek.
 • Rychlost webu lze měřit pouze u návštěv uskutečněných pomocí prohlížečů, které podporují rozhraní Navigation Timing jazyka HTML5, a pomocí prohlížečů s nainstalovaným panelem nástrojů Google Toolbar. Mezi tyto prohlížeče patří: Chrome, Firefox 7 a novější verze, Internet Explorer 9 a novější verze, Android 4.0 a novější verze, a dále dřívější verze prohlížeče Internet Explorer s nainstalovaným panelem nástrojů Google Toolbar.
 • Výpočet průměrné doby načítání stránky se v listopadu 2011 změnil. Nyní zahrnuje i dobu přesměrování. V závislosti na počtu a významu přesměrování na webové stránky můžete zaregistrovat nárůst celkové doby načítání stránky. Při porovnávání údajů nezapomínejte, že údaje nashromážděné před listopadem 2011 dobu přesměrování nezahrnují.
 • Přibližně od 16. listopadu 2011 zaregistrovalo mnoho webů nárůst průměrné doby načítání stránky. Za zvýšením této metriky nestojí skutečný problém s rychlostí, který by webům vznikl. Jde o důsledek chyb v implementaci rozhraní Navigation Timing v prohlížeči Firefox, konkrétně ve způsobu výpočtu zahájení navigace. Kvůli tomu vykazují stránky zobrazené v prohlížeči Firefox delší průměrnou dobu přesměrování a následně i delší průměrnou dobu načítání stránky. Tento problém byl odstraněn ve verzi Firefox 9 z 10. prosince 2011 a během 3 až 4 týdnů se tato oprava dostala prostřednictvím automatických aktualizací k uživatelům. Pokud váš web během tohoto období zaznamenává delší doby načítání stránky a chcete zjistit, zda to souvisí s prohlížečem Firefox, zkontrolujte údaje v dimenzi Prohlížeč.
 • Ve výchozím nastavení se jako vzorek pro výpočet metrik časování stránek využívá 1 % uživatelů. Další informace o tom, jak upravit velikost vzorku v přehledu Rychlost webu naleznete v dokumentaci knihovny analytics.js pro vývojáře.
 • Předchozí verze přehledu Rychlost webu vyžadovaly změnu měřicího kódu přidáním metody _trackPageLoadTime. Weby s nepodporovaným voláním nadále shromažďují údaje o rychlosti na základě 10% vzorkovací frekvence. V budoucnu však bude toto volání ignorováno a vzorkovací frekvence poklesne na výchozí hodnotu 1 %. Zvažte tedy, zda měřicí kód neaktualizovat tak, aby využíval metodu setSiteSpeedSampleRate() a bylo možné nastavit vyšší vzorkovací frekvenci.

Související zdroje

Dokumentace Časování uživatelů pro vývojáře:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?