Sobre l'informe Velocitat del lloc

 

Els informes de velocitat del lloc mostren la rapidesa amb què els usuaris poden veure el contingut i interaccionar-hi. Permeten identificar els aspectes que cal millorar i després fer un seguiment de l'abast d'aquestes millores.

Als informes de velocitat del lloc es mesuren tres aspectes relacionats amb la latència:

 • El temps de càrrega de la pàgina per a una mostra de pàgines visualitzades al vostre lloc. Podeu consultar les dades en funció de dimensions diferents per veure la rapidesa amb què es carreguen les pàgines tenint en compte condicions diverses, com ara navegadors o països diferents. Aquestes dades estan disponibles a l'informe Temps de pàgina.
 • La velocitat d'execució o el temps de càrrega de qualsevol petició de fitxer, esdeveniment o interacció d'usuari dels quals vulgueu fer el seguiment, com ara la rapidesa amb què es carreguen les imatges o el temps de resposta als clics en un botó. Aquestes dades estan disponibles a l'informe Temps d'usuari.
 • La velocitat amb què el navegador analitza el document i el posa a disposició de l'usuari perquè hi interaccioni. No es requereix cap configuració addicional per veure aquestes dades. Les dades estan disponibles a l'informe Temps de pàgina, a les subpestanyes Temps de DOM.
Contingut de l'article:

Consultar dades a l'informe Velocitat del lloc

No cal fer cap canvi al codi de seguiment per veure les dades dels informes Temps de pàgina i Suggeriments de velocitat. L'informe Temps d'usuari sí que requereix configuració addicional. Seguiu les instruccions de la guia per a desenvolupadors.

Per veure els informes de velocitat del lloc, feu el següent:

 1. Inicieu la sessió a Google Analytics.
 2. Navegueu fins a la visualització que us interessi.
 3. Obriu Informes.
 4. Seleccioneu Comportament > Velocitat del lloc.

Informe Temps de pàgina

L'informe Temps de pàgina us permet fer una anàlisi detallada del rendiment d'una pàgina concreta. L'informe inclou les pestanyes i subpestanyes següents:

 • Explorador: dades de la pàgina en el context de diferents dimensions principals i secundàries
  • Ús del lloc: mètriques d'interacció bàsiques, com pàgines visualitzades o percentatge de rebots
  • Tècniques: mètriques relatives a la xarxa i al servidor
  • Temps de DOM: mètriques relatives a l'anàlisi de documents
 • Distribució: segments de temps per a diferents mètriques
 • Gràfic de visites per ubicació: dades geogràfiques en el context de diferents dimensions principals i secundàries
  • Ús del lloc: mètriques d'interacció bàsiques, com pàgines visualitzades o percentatge de rebots
  • Tècniques: mètriques relatives a la xarxa i al servidor
  • Temps de DOM: mètriques relatives a l'anàlisi de documents

Informe Suggeriments de velocitat

Els suggeriments de velocitat són consells personalitzats per optimitzar el lloc web. Els podeu implementar per tal que les pàgines es carreguin més de pressa. Per veure els suggeriments d'optimització de les vostres pàgines:

 1. A Comportament > Velocitat del lloc > Suggeriments de velocitat, feu clic a l'enllaç de la columna Suggeriments de PageSpeed corresponent a la pàgina que vulgueu optimitzar. S'obrirà la pàgina Estadístiques de velocitat de la pàgina.
 2. Al tauler de navegació de l'esquerra, feu clic als enllaços dels suggeriments específics per millorar la vostra pàgina. Els suggeriments expliquen el motiu pel qual són importants per al vostre lloc i què s'ha de fer per implementar-los.

Moltes pàgines web inclouen contingut dinàmic, com ara anuncis que varien cada vegada que es carrega la pàgina. Com a resultat, la puntuació i els suggeriments que veieu per a la pàgina a Analytics poden ser lleugerament diferents dels que es mostren a l'informe de PageSpeed.

Si veieu l'opció Ajuda a la columna Suggeriments de PageSpeed, vol dir que no s'ha pogut analitzar la pàgina de l'URL corresponent i que ho heu de tornar a provar més tard. Si l'error persisteix, podria ser per un dels motius següents:

 • El nom d'amfitrió que heu configurat a la secció URL del lloc web de Configuració de la visualització no és vàlid per al vostre lloc web.
 • Els URL que es mostren a l'informe Suggeriments de velocitat del lloc no són vàlids per al vostre lloc web.
 • Esteu fent el seguiment de diversos subdominis i no esteu fent servir un únic nom d'amfitrió.
 • Heu configurat filtres de visualització per reescriure els vostres URL.
 • La pàgina necessita autenticació

Obteniu més informació sobre les eines PageSpeed per a anàlisi i optimització, incloses les tècniques per implementar els suggeriments de l'informe.

La puntuació de PageSpeed indica fins a quin punt podeu millorar el temps de càrrega d'una pàgina. Una puntuació alta indica que hi ha menys marge de millora. Una puntuació baixa indica que hi ha més marge de millora. La puntuació no és cap mesura de la velocitat; només indica les possibilitats que teniu de millorar-la.

Una puntuació de 100 indica que Analytics ha analitzat correctament la pàgina però que no té cap recomanació de millora per oferir. El valor Cap a la columna de la puntuació indica que s'ha produït un error durant l'anàlisi de la pàgina. Podeu tornar a generar l'informe més tard per veure si l'anàlisi es completa correctament. Si totes les files tenen el valor Cap, o si hi ha poques files amb dades i normalment esperaríeu que n'hi hagués més, pot ser que hi hagi hagut un problema amb el temps d'espera.

Informe Temps d'usuari

L'informe Temps d'usuari us permet fer anàlisis detallades del rendiment de recursos concrets (per exemple imatges, vídeos o botons). L'informe inclou les pestanyes següents:

 • Explorador: dades de la pàgina en el context de diferents dimensions principals i secundàries
 • Distribució: segments de temps per a diferents mètriques
 • Gràfic de visites per ubicació: dades geogràfiques en el context de diferents dimensions principals i secundàries

Notes

 • El seguiment de la velocitat del lloc no afecta el percentatge de rebots del vostre lloc.
 • Només es pot fer el seguiment de la velocitat del lloc des de navegadors que admetin la interfície Navigation Timing HTML5 o que tinguin la Barra Google instal·lada. Normalment aquests són, entre altres: els navegadors Chrome, Firefox 7 i versions posteriors, Internet Explorer 9 i versions posteriors, i Android 4.0 i versions posteriors, a més de versions anteriors d'Internet Explorer amb la Barra Google instal·lada.
 • El càlcul del temps mitjà de càrrega de la pàgina va canviar el novembre de 2011: ara inclou el temps de redirecció. En funció del nombre i la importància de les redireccions del lloc web, és possible que augmenti el temps total de càrrega de la pàgina. Quan compareu les dates, no oblideu que les dades recollides abans del novembre de 2011 no inclouen els temps de redirecció.
 • A partir del 16 de novembre de 2011, el temps mitjà de càrrega de la pàgina ha augmentat en molts llocs web. Aquestes mètriques inflades no són un problema de velocitat real per als llocs, sinó que provenen d'errors en la implementació de Navigation Timing de Firefox, concretament en com es calcula l'inici de la navegació. Com a conseqüència, les pàgines que es visualitzen a Firefox mostren valors més alts per al temps mitjà de redirecció i, per tant, per al temps mitjà de càrrega de la pàgina. Aquest problema es va resoldre a la versió 9 de Firefox, de 10 de desembre de 2011, i es va actualitzar de manera automàtica per als usuaris al llarg de les tres a quatre setmanes següents. Si el vostre lloc web registra temps de càrrega de pàgina elevats durant aquest període, comproveu les dades de la dimensió Navegador per determinar si és un problema de Firefox.
 • De manera predeterminada, les mètriques de temps de pàgina provenen d'un conjunt de dades derivat d'una mostra fixa de l'1% dels usuaris. A la documentació per a desenvolupadors sobre analytics.js trobareu més informació sobre com es pot personalitzar la freqüència de mostratge dels informes de velocitat del lloc.
 • A les versions anteriors d'aquest informe, era necessari modificar el codi de seguiment per afegir _trackPageLoadTime. Els llocs web amb aquesta crida obsoleta continuen recopilant dades de velocitat amb una freqüència de mostratge del 10%. Tanmateix, aquesta crida s'ignorarà en el futur, i la freqüència de mostratge canviarà al valor predeterminat d'un 1%. Considereu la possibilitat d'actualitzar el codi de seguiment de manera que utilitzi setSiteSpeedSampleRate() per tal de definir una freqüència de mostratge superior.

Recursos relacionats

Documentació per a desenvolupadors sobre l'informe Temps d'usuari:

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?