Sobre l'informe Velocitat del lloc

Als informes Velocitat del lloc es mostra la velocitat amb què els usuaris poden veure el contingut i interaccionar-hi. Això permet identificar els aspectes que necessiten millorar i després fer el seguiment de l'abast d'aquestes millores.

L'informe Velocitat del lloc mesura tres aspectes relacionats amb la latència:

 • El temps de càrrega de la pàgina per a una mostra de pàgines visualitzades al vostre lloc. Podeu consultar les dades segons tres dimensions diferents per veure la rapidesa amb què es carreguen les vostres pàgines des de diversos punts de vista (p. ex., en navegadors diferents o en països diferents). Les dades estan disponibles a l'informe Temps de pàgina.
 • La velocitat d'execució o el temps de càrrega de qualsevol petició de fitxer, esdeveniment o interacció d'usuari aïllat dels quals vulgueu fer el seguiment (p. ex., la rapidesa amb què es carreguen les imatges o el temps de resposta dels clics al botó). Aquestes dades estan disponibles a l'informe Temps d'usuari.
 • La velocitat amb què el navegador analitza el document i el posa a disposició de l'usuari perquè hi interaccioni. No es requereix cap configuració addicional per veure aquestes dades, que estan disponibles a l'informe Temps de pàgina, a les subpestanyes Temps de DOM.
Contingut d'aquest article:

Consultar les dades de Velocitat del lloc

No cal modificar el codi de seguiment per veure dades als informes Temps de pàgina i Suggeriments de velocitat. L'informe Temps d'usuari, però, sí requereix canvis addicionals. Seguiu les instruccions de la guia per a desenvolupadors.

Per veure els informes Velocitat del lloc, seguiu aquests passos:

 1. Inicieu la sessió al compte de Analytics.
 2. Aneu a la visualització que us interessi.
 3. Seleccioneu la pestanya Informes.
 4. Seleccioneu Comportament > Velocitat del lloc.

Informe Temps de pàgina

L'informe Temps de pàgina us permet fer una anàlisi detallada del rendiment d'una pàgina concreta. L'informe inclou les pestanyes i subpestanyes següents:

 • Explorador: dades de la pàgina en el context de diferents paràmetres primaris i secundaris
  • Ús del lloc: mètriques d'interacció bàsiques, com pàgines visualitzades o percentatge de rebots
  • Tècniques: mètriques relatives a la xarxa i el servidor
  • Temps de DOM: mètriques relatives a l'anàlisi de documents
 • Distribució: segments de temps per a diferents mètriques
 • Gràfic de visites per ubicació: dades geogràfiques en el context de diferents paràmetres primaris i secundaris
  • Ús del lloc: mètriques d'interacció bàsiques, com pàgines visualitzades o percentatge de rebots
  • Tècniques: mètriques relatives a la xarxa i el servidor
  • Temps de DOM: mètriques relatives a l'anàlisi de documents

Informe Suggeriments de velocitat

Els suggeriments de velocitat del lloc són consells personalitzats que us permeten optimitzar el lloc web. Els podeu implementar per tal que les pàgines es carreguin més de pressa. Per veure els suggeriments d'optimització de les vostres pàgines:

 1. A Comportament > Velocitat del lloc > Suggeriments de velocitat, feu clic a l'enllaç de la columna Suggeriments de PageSpeed corresponent a la pàgina que vulgueu optimitzar. S'obre la pàgina PageSpeed Insights.
 2. Al tauler de navegació de l'esquerra, feu clic als enllaços dels suggeriments específics per a la millora de la vostra pàgina. Els suggeriments expliquen el motiu pel qual són importants per al vostre lloc i què s'ha de fer per implementar-los.

Moltes pàgines web inclouen contingut dinàmic, com ara anuncis que varien cada vegada que es carrega la pàgina. Com a resultat, la puntuació i els suggeriments que veieu per a la pàgina a Analytics poden ser lleugerament diferents dels que apareixen a l'informe PageSpeed.

Si veieu Ajuda a la columna Suggeriments de PageSpeed, vol dir que no s'ha pogut analitzar la pàgina a l'URL concret i que ho hauríeu de tornar a provar més tard. Si l'error persisteix, podria ser per un dels motius següents:

 • El nom d'amfitrió que heu configurat a la secció URL del lloc web de la vostra Configuració de la visualització no és un nom d'amfitrió vàlid per al vostre lloc web.
 • Els URL que figuren a l'informe Suggeriments de velocitat del lloc no són vàlids per al vostre lloc web.
 • Esteu fent el seguiment de diversos subdominis i no esteu fent servir un únic nom d'amfitrió.
 • Heu configurat filtres de visualització per reescriure els vostres URL.
 • La pàgina necessita autenticació

Més informació sobre les eines PageSpeed d'anàlisi i d'optimització, així com de les tècniques per implementar els suggeriments que s'ofereixen a l'informe.

La puntuació de PageSpeed indica fins a quin punt podeu millorar el temps de càrrega d'una pàgina. Una puntuació alta indica que hi ha menys marge de millora. Una puntuació baixa indica que hi ha més marge de millora. La puntuació no és cap mesura de la velocitat; sinó que només indica les possibilitats que teniu de millorar-la.

Una puntuació de 100 indica que Analytics ha analitzat correctament la pàgina però que no té cap recomanació de millora a oferir. El valor Cap a la columna de la puntuació indica que s'ha produït un error durant l'anàlisi de la pàgina. Podeu tornar a generar l'informe més tard per veure si l'anàlisi es realitza correctament. Si a totes les files es mostra el valor Cap o si només es mostren dades a unes quantes files i normalment n'esperaríeu més, pot ser que s'hagi produït un problema amb el temps d'espera.

Informe Temps d'usuari

L'informe Temps d'usuari us permet fer anàlisis detallades del rendiment de recursos concrets (p. ex., imatges, vídeos o botons). L'informe inclou les pestanyes següents:

 • Explorador: dades de recursos en el context de diferents paràmetres primaris i secundaris
 • Distribució: segments de temps per a diferents mètriques
 • Gràfic de visites per ubicació: dades geogràfiques en el context de diferents paràmetres primaris i secundaris

Notes

 • El seguiment de la velocitat del lloc no afecta el percentatge de rebots del vostre lloc.
 • Només es pot fer el seguiment de la velocitat del lloc des de navegadors que admetin la interfície Navigation Timing HTML5 o que tinguin la barra Google instal·lada. Normalment aquests són, entre altres: els navegadors Chrome, Firefox 7 i posteriors, Internet Explorer 9 i posteriors, i Android 4.0 i posteriors, a més de versions anteriors d'Internet Explorer amb la barra Google instal·lada.
 • El càlcul del Temps mitjà de càrrega d'una pàgina va canviar el novembre de 2011: ara inclou el temps de redirecció. En funció del nombre i la importància de les redireccions del lloc, és possible que augmenti el temps total de càrrega d'una pàgina. Quan compareu les dates, no oblideu que les dades recollides abans del 2011 no inclouen els temps de redirecció.
 • Des del 16 de novembre de 2011, el temps mitjà de càrrega de la pàgina ha augmentat a molts llocs. Aquestes mètriques inflades no són un problema de velocitat real per als llocs, però sí que provoquen errors en la implementació de Navigation Timing de Firefox, concretament en com es calcula l'inici de la navegació. Com a conseqüència, les pàgines que es visualitzen a Firefox mostren valors més alts per al Temps mitjà de redirecció i, per tant, per al Temps mitjà de càrrega de la pàgina. Aquest problema es va resoldre a la versió 9 de Firefox del 10 de desembre de 2011 i es va actualitzar de manera automàtica per als usuaris de tres a quatre setmanes més tard. Si el vostre lloc registra temps de càrrega de pàgina elevats durant aquest període, comproveu les dades del paràmetre del navegador per determinar si és un problema de Firefox.
 • De manera predeterminada, les mètriques de Temps de pàgina provenen d'un conjunt de dades derivat d'una mostra fixa de l'1% dels usuaris. Consulteu la referència sobre el codi de seguiment per obtenir informació relativa a la personalització del percentatge de mostra de la Velocitat del lloc.
 • A les versions anteriors de l'informe Velocitat del lloc calia canviar el codi de seguiment per afegir _trackPageLoadTime. Aquests llocs amb crida desfasada continuen recopilant dades de velocitat amb un percentatge de mostra del 10%. Tanmateix, aquesta crida s'ignorarà en el futur, i el percentatge de mostra canviarà al valor predeterminat d'un 1%. Considereu la possibilitat d'actualitzar el codi de seguiment per utilitzar setSiteSpeedSampleRate() a fi de definir un percentatge de mostra superior.

Recursos relacionats

google-developers-svg

Temps d'usuari (analytics.js)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?