Тази статия се отнася за собственостите в Universal Analytics, които ще спрат да обработват данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360). Ако все още не сте го направили, започнете да използвате собственост в Google Анализ 4.

Всичко за скоростта на сайта

 

Отчетите „Скорост на сайта“ показват бързината, с която потребителите могат да видят съдържанието и да взаимодействат с него. Можете да установите областите, в които има нужда от подобрения, и след това да проследите обхвата на тези подобрения.

Отчетите за скоростта на сайта измерват три аспекта на забавянето:

 • Времето за зареждане на страницата за извадка от показванията на страници на сайта Ви. Можете да прегледате данните сред различните величини, за да видите колко бързо са се заредили страниците Ви от различни перспективи (напр. в различни браузъри или държави). Данните са налице в отчета Времена на страниците.
 • Скоростта на изпълнение или времето за зареждане на всяко отделно посещение, събитие или потребителско взаимодействие, което искате да проследявате (напр. колко бързо се зареждат изображенията, времето на реакция при кликвания върху бутон). Данните са налице в отчета Времена на посетителите.
 • Колко бързо браузърът извършва синтактичен анализ на документа и го прави наличен за взаимодействие с потребителя. За преглеждането на тези данни не се изисква допълнително конфигуриране. Данните са налице в отчета Времена на страниците в подраздела Времена в DOM.
В тази статия:

Преглед на данните за „Скорост на сайта“

За преглед на данните в отчетите „Времена на страниците“ и „Предложения за скоростта“ не са необходими промени в проследяващия код. Отчетът „Времена на потребителите“ изисква допълнителна настройка. Изпълнете инструкциите в ръководството за програмисти.

За да видите отчетите „Скорост на сайта“:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. Изберете Поведение > Скорост на сайта.

Отчет „Времена на страниците“

Отчетът Времена на страниците Ви дава възможност да извършите подробен анализ на ефективността на отделни страници. Отчетът включва следните раздели и подраздели:

 • Explorer: Данни за страниците в контекста на различни основни и вторични величини
  • „Използване на сайта“: Основни показатели за взаимодействието, като например показвания на страници и степен на отпадане
  • „Технически“: Показатели за мрежата и сървъра
  • „Времена в DOM“: Показатели за синтактичния анализ на документа
 • „Разпространение“: Интервали за времето за отделните показатели
 • „Наслагване върху карта“: Географски данни в контекста на различни основни и вторични величини
  • „Използване на сайта“: Основни показатели за взаимодействието, като например показвания на страници и степен на отпадане
  • „Технически“: Показатели за мрежата и сървъра
  • „Времена в DOM“: Показатели за синтактичния анализ на документа

Отчет „Предложения за скоростта“

Отчетът Предложения за скоростта Ви дава възможност да преглеждате скоростта на уебсайта си чрез показатели като „Ср. време за изтегляне на страницата (сек)“ и „Ср. време на реакция на сървъра (сек)“. Отчетът Ви дава възможност да идентифицирате области за подобрение в сайта си и на конкретни страници, за да осигурите по-бързо зареждане на страниците.

Инструментите на PageSpeed също Ви помагат да анализирате и оптимизирате уебсайта си и включват техники за внедряване на предложенията.

Отчет „Времена на потребителите“

Отчетът Времена на потребителите Ви дава възможност да извършите подробен анализ на ефективността на отделни ресурси (напр. изображения, видеоклипове, бутони). Отчетът включва следните раздели:

 • „Детайлно представяне“: Данни за ресурсите в контекста на различни основни и вторични величини
 • „Разпространение“: Интервали за времето за отделните показатели
 • „Наслагване върху карта“: Географски данни в контекста на различни основни и вторични величини

Забележки

 • Проследяването на скоростта на сайта не оказва влияние върху степента на отпадане за него.
 • Скоростта на сайта може да се проследява само от браузъри, които поддържат интерфейса Navigation Timing на HTML5 или са с инсталиран Google Toolbar. Обикновено това са: Chrome, Firefox 7 и по-нови версии, Internet Explorer 9 и по-нови версии, браузър под Android 4.0 и по-нови версии, както и по-стари версии на Internet Explorer с инсталиран Google Toolbar.
 • Начинът на изчисление на средното време за зареждане на страницата се промени през ноември 2011 г.: в него вече се включва времето за пренасочване. Може да забележите увеличение в общото такова време за сайта си в зависимост от броя и значението на неговите пренасочвания. Когато извършвате сравнения по дати, моля, не забравяйте, че в събраните преди ноември 2011 г. данни не е включено времето за пренасочване.
 • От около 16 ноември 2011 г. за много сайтове средното време за зареждане на страниците се увеличи. Тези завишени показатели не са действителен проблем със скоростта за сайтовете, а са резултат от програмни грешки при внедряването на Navigation Timing на Firefox, по-специално по отношение на начина, по който се изчислява началото на навигацията. В резултат на това за страниците, разглеждани във Firefox, стойностите са по-високи за „Ср. време на пренасочване“ и оттам за „Ср. време за зареждане на страницата“. Това бе поправено като част от Firefox 9 с дата на пускане 10 декември 2011 г. и автоматично актуализирано за потребителите през следващите три до четири седмици. Ако сайтът Ви има по-голямо време за зареждане на страниците през този период, можете да установите дали това се дължи на Firefox, като проверите данните по отношение на величината „Браузър“.
 • По подразбиране обемът от данни, от който се извличат показателите за времената на страниците, се състои от непроменлива извадка от 1% от потребителите. Вижте документацията за програмисти за analytics.js за подробности относно персонализирането на честотата на дискретизация за скоростта на сайта.
 • При предишните версии на скоростта на сайта се изискваше промяна на проследяващия код, при която да се добави _trackPageLoadTime. При тези сайтове с оттеглено повикване пак се събират данни за скоростта при скорост на семплиране от 10%. Това извикване обаче няма да бъде вземано предвид в бъдеще и извадката ще бъде намалена до стандартния 1%. Добре е да актуализирате проследяващия си код, за да използваsetSiteSpeedSampleRate() за задаване на по-висока скорост на семплиране.

Сродни ресурси

Документация за програмисти за „Времена на потребителите“:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false