Всичко за скоростта на сайта

 

Отчетите „Скорост на сайта“ показват бързината, с която потребителите могат да видят съдържанието и да взаимодействат с него. Можете да установите областите, в които има нужда от подобрения, и след това да проследите обхвата на тези подобрения.

Отчетите за скоростта на сайта измерват три аспекта на забавянето:

 • Времето за зареждане на страницата за извадка от показванията на страници на сайта Ви. Можете да прегледате данните сред различните величини, за да видите колко бързо са се заредили страниците Ви от различни перспективи (напр. в различни браузъри или държави). Данните са налице в отчета Времена на страниците.
 • Скоростта на изпълнение или времето за зареждане на всяко отделно посещение, събитие или потребителско взаимодействие, което искате да проследявате (напр. колко бързо се зареждат изображенията, времето на реакция при кликвания върху бутон). Данните са налице в отчета Времена на посетителите.
 • Колко бързо браузърът извършва синтактичен анализ на документа и го прави наличен за взаимодействие с потребителя. За преглеждането на тези данни не се изисква допълнително конфигуриране. Данните са налице в отчета Времена на страниците в подраздела Времена в DOM.
В тази статия:

Преглед на данните за „Скорост на сайта“

За преглед на данните в отчетите „Времена на страниците“ и „Предложения за скоростта“ не са необходими промени в проследяващия код. Отчетът „Времена на потребителите“ изисква допълнителна настройка. Изпълнете инструкциите в ръководството за програмисти.

За да видите отчетите „Скорост на сайта“:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. Изберете Поведение > Скорост на сайта.

Отчет „Времена на страниците“

Отчетът Времена на страниците Ви дава възможност да извършите подробен анализ на ефективността на отделни страници. Отчетът включва следните раздели и подраздели:

 • „Детайлно представяне“: Данни за страниците в контекста на различни основни и вторични величини
  • „Използване на сайта“: Основни показатели за взаимодействието, като например показвания на страници и степен на отпадане
  • „Технически“: Показатели за мрежата и сървъра
  • „Времена в DOM“: Показатели за синтактичния анализ на документа
 • „Разпространение“: Интервали за времето за отделните показатели
 • „Наслагване върху карта“: Географски данни в контекста на различни основни и вторични величини
  • „Използване на сайта“: Основни показатели за взаимодействието, като например показвания на страници и степен на отпадане
  • „Технически“: Показатели за мрежата и сървъра
  • „Времена в DOM“: Показатели за синтактичния анализ на документа

Отчет „Предложения за скоростта“

Предложенията за скоростта на сайта представляват съвети за оптимизиране, съобразени със сайта Ви. Можете да изпълните тези съвети, за да се зареждат страниците Ви по-бързо. За да видите предложенията за оптимизиране за страниците си:

 1. В Поведение > Скорост на сайта > Предложения за скоростта кликнете върху връзката в графата Предложения от PageSpeed за страницата, която искате да оптимизирате. Ще се отвори страницата PageSpeed Insights.
 2. В лентата за навигация отляво кликнете върху връзките за предложенията, които се отнасят конкретно за подобряването на страницата Ви. В предложенията се обяснява защо те са подходящи за сайта Ви и как можете да ги внедрите.

Много уеб страници включват динамично съдържание, като например реклами, които са различни всеки път, когато страницата се зарежда. Поради това резултатът и предложенията, които виждате за страницата си в Анализ, може леко да се различават от показаното в отчета от PageSpeed.

Ако видите Помощ в графата Предложения от PageSpeed, това означава, че не сме били в състояние да анализираме страницата на дадения URL адрес и трябва да опитате по-късно. Ако грешката продължава да възниква, тя може да се дължи на някое от следните:

 • Името на хост, което сте конфигурирали в секцията URL адрес на уебсайта в настройките на изгледа на собственост, не е валидно име на хост за уебсайта Ви.
 • URL адресът, показан в отчета „Предложения за скоростта на сайта“, не са валидни URL адреси за уебсайта Ви.
 • Проследявате няколко поддомейна и не използвате едно име на хоста.
 • Настроили сте филтри на изгледа на собственост за пренаписване на URL адресите си.
 • Страницата изисква удостоверяване.

Научете повече за инструментите PageSpeed за анализ и оптимизиране, включително техники за внедряване на предложенията, предоставени в този отчет.

Резултатът от PageSpeed посочва степента, до която можете да подобрите времето за зареждане на страница. Високият резултат означава, че има по-малка възможност за подобрение. Ниският резултат означава, че има по-голяма възможност за подобрение. Резултатът не представлява измерване на скоростта, а само степента, до която скоростта може да се подобри.

Резултат от 100 означава, че Анализ успешно е анализирал страницата, но няма препоръки за подобряване. Няма в графата с резултати означава, че по време на анализа на страницата е възникнала грешка. Можете да изготвите отчета по-късно, за да видите дали анализът е направен успешно. Ако всички редове са със стойност Няма или има само няколко реда с данни, при които нормално бихте очаквали повече, това може да означава проблем с изтичане на времето за изчакване.

Отчет „Времена на потребителите“

Отчетът „Времена на потребителите“ Ви позволява да извършите подробен анализ на ефективността на отделни ресурси (напр. изображения, видеоклипове, бутони). Отчетът включва следните раздели:

 • „Детайлно представяне“: Данни за ресурсите в контекста на различни основни и вторични величини
 • „Разпространение“: Интервали за времето за отделните показатели
 • „Наслагване върху карта“: Географски данни в контекста на различни основни и вторични величини

Забележки

 • Проследяването на скоростта на сайта не оказва влияние върху степента на отпадане за него.
 • Скоростта на сайта може да се проследява само от браузъри, които поддържат интерфейса Navigation Timing на HTML5 или са с инсталиран Google Toolbar. Обикновено това са: Chrome, Firefox 7 и по-нови версии, Internet Explorer 9 и по-нови версии, браузър под Android 4.0 и по-нови версии, както и по-стари версии на Internet Explorer с инсталиран Google Toolbar.
 • Начинът на изчисление на средното време за зареждане на страницата се промени през ноември 2011 г.: в него вече се включва времето за пренасочване. Може да забележите увеличение в общото такова време за сайта си в зависимост от броя и значението на неговите пренасочвания. Когато извършвате сравнения по дати, моля, не забравяйте, че в събраните преди ноември 2011 г. данни не е включено времето за пренасочване.
 • От около 16 ноември 2011 г. за много сайтове средното време за зареждане на страниците се увеличи. Тези завишени показатели не са действителен проблем със скоростта за сайтовете, а са резултат от програмни грешки при внедряването на Navigation Timing на Firefox, по-специално по отношение на начина, по който се изчислява началото на навигацията. В резултат на това за страниците, разглеждани във Firefox, стойностите са по-високи за „Ср. време на пренасочване“ и оттам за „Ср. време за зареждане на страницата“. Това бе поправено като част от Firefox 9 с пускова дата 10 декември 2011 г. и автоматично актуализирано за потребителите през следващите три до четири седмици. Ако сайтът Ви има по-голямо време за зареждане на страниците през този период, можете да установите дали това се дължи на Firefox, като проверите данните по отношение на величината „Браузър“.
 • По подразбиране обемът от данни, от който се извличат показателите за времената на страниците, се състои от непроменлива извадка от 1% от потребителите. Вижте документацията за програмисти за analytics.js за подробности относно персонализирането на честотата на дискретизация за скоростта на сайта.
 • При предишните версии на скоростта на сайта се изискваше промяна на проследяващия код, при която да се добави _trackPageLoadTime. При тези сайтове с остарялото повикване пак се събират данни за скоростта при процент на извадката от 10%. Това извикване обаче няма да бъде вземано предвид в бъдеще и извадката ще бъде намалена до стандартния 1%. Добре е да актуализирате проследяващия си код, за да използва setSiteSpeedSampleRate() за задаването на по-висок процент на извадката.

Сродни ресурси

Документация за програмисти за „Времена на потребителите“:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?