Strategie dotyczące słów kluczowych

W artykule tym omówiono dwa sposoby korzystania z danych ścieżek wielokanałowych w celu wzmocnienia kampanii płatnych słów kluczowych: wykrywanie brakujących słów kluczowych i znajdowanie niedoinwestowanych słów kluczowych.

1. Wykrywanie brakujących słów kluczowych

Aby wykryć cenne słowa kluczowe, o które warto uzupełnić swój zestaw płatnych słów kluczowych, należy poszukać bezpłatnych słów kluczowych, które bardzo skutecznie wpływają na zainicjowanie konwersji, wspomagają konwersje i/lub sprzyjają ich finalizacji.

 1. Przejdź do raportu Konwersje wspomagane. Na przycisku Typ u góry raportu kliknij Wszystkie.
 2. W tabeli kliknij Wyszukiwanie bezpłatne.
 3. Zmień wymiar podstawowy na Słowo kluczowe (w sekcji Inne), by wyświetlić wszystkie bezpłatne słowa kluczowe we wszystkich wyszukiwarkach. Posortuj tę listę, by wykryć najcenniejsze słowa kluczowe.
 4. Kliknij nagłówek kolumny Wartość konwersji wspomaganych, aby przeprowadzić sortowanie według wartości konwersji wspomaganych. Słowa kluczowe o największych wartościach wspomagania będą widoczne na górze tabeli. Porównaj je ze swoją obecną listą słów kluczowych Google Ads i dodaj te, których na niej brakuje.
 5. Następnie posortuj według Wartości ostatniego kliknięcia lub ostatniej bezpośredniej konwersji. Na górze tabeli pojawią się słowa kluczowe, które najbardziej przyczyniają się do finalizacji konwersji. Porównaj je ze swoją obecną listą słów kluczowych Google Ads i dodaj te, których na niej brakuje.
 6. Na koniec kliknij Analiza pierwszej interakcji (tuż nad kartą wyników). Aby wykryć słowa kluczowe, które najskuteczniej wpływają na zainicjowanie konwersji, przeprowadź sortowanie według Wartości konwersji pochodzących z pierwszego kliknięcia (w tym celu kliknij nagłówek kolumny Wartość konwersji pochodzących z pierwszego kliknięcia). Na górze tabeli znajdą się teraz słowa kluczowe o największym wpływie na rozpoczęcie konwersji. Porównaj je ze swoją obecną listą słów kluczowych Google Ads i dodaj te, których na niej brakuje.

2. Wykrywanie niedoinwestowanych słów kluczowych

W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności należy zadbać, aby lista płatnych słów kluczowych obejmowała takie słowa, które wpływają na zainicjowanie konwersji lub wspomagają ich dokonanie. Zwiększanie udziału w wyświetleniach wspomagających słów kluczowych o dużej skuteczności lub podnoszenie ich stawek może wzmocnić płatne kampanie.

 1. Aby wykryć takie słowa kluczowe, przejdź do raportu Konwersje wspomagane. W tabeli kliknij Wyszukiwanie płatne. Spowoduje to wyświetlenie listy płatnych wyszukiwarek. W tabeli kliknij google, co spowoduje wyświetlenie w niej Twoich kampanii Google Ads.
 2. Aby wyświetlić wszystkie słowa kluczowe występujące w Twoich reklamach Google Ads, wybierz Słowo kluczowe jako wymiar podstawowy. Posortuj tabelę słów kluczowych według wartości konwersji wspomaganej. Na górze tabeli pojawią się teraz najcenniejsze płatne, wspomagające słowa kluczowe.

  Należy pamiętać, że wiele z tych wspomagających słów kluczowych o dużej wartości może mieć wysoki współczynnik Wspomagające/ostatnie kliknięcie lub bezpośrednie konwersje (wartość 1 lub większa). Stosowanie optymalizacji CPA ostatniego kliknięcia powoduje znaczne obniżenie oceny tych słów kluczowych, ponieważ ich głównym celem jest wspomaganie konwersji, a nie doprowadzanie do ich finalizacji.
 3. Kliknij Analiza pierwszej interakcji (tuż nad kartą wyników). Przeprowadź sortowanie według wartości konwersji pochodzących z pierwszego kliknięcia. Na górze tabeli znajdą się teraz słowa kluczowe, które najbardziej przyczyniają się do zainicjowania konwersji. Należy pamiętać, że wiele z nich może mieć wysokie współczynniki konwersji z pierwszej/ostatniej interakcji, co powoduje obniżenie ich oceny w ramach optymalizacji CPA ostatniego kliknięcia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?