Analýza konverzných ciest

Existujú tri prehľady, ktoré vám na rozdiel od analýzy príspevkov jednotlivých kanálov umožňujú analyzovať samotné konverzné cesty:

  • Najčastejšie konverzné cesty,
  • Oneskorenie,
  • Dĺžka cesty.

Tieto prehľady vám môžu pomôcť pochopiť spôsob interakcie kanálov na konverznej ceste a ako dlho trvá, kým ľudia uskutočnia nákup alebo konverziu. Spolu s týmito prehľadmi môžete použiť aj segmenty konverzií.

Prehľad Oneskorenie počíta dni od prvého zobrazenia reklamy do konverzie. Niektorí používatelia služby Analytics tento prehľad radi porovnávajú s prehľadom Elektronický obchod > Čas do nákupu, ktorý počíta dni od prvého sprostredkovania kampane do konverzie. Vzhľadom na odlišné počiatočné body časových osí sa tieto prehľady nezhodujú.

Interakcie kanálov

Prehľad Najčastejšie konverzné cesty obsahuje všetky jedinečné konverzné cesty (čiže sekvencie interakcií kanálov), ktoré viedli ku konverziám, ako aj počet konverzií z každej cesty a hodnotu týchto konverzií. Získate tak predstavu o interakciách kanálov v rámci svojich konverzných ciest.

Každá cesta vypĺňa kanály, prostredníctvom ktorých prišiel používateľ počas obdobia spätného náhľadu pred dokončením každej konverzie používateľa.

Príklad
 
Používateľ absolvoval túto cestu: kanál A –> B –> C  [1. konverzia] –> D –> E [2. konverzia].
 
Prehľad Najčastejšie konverzné cesty by zobrazil celú cestu pred každou konverziou:
  • ABC (1. konverzia),
  • ABCDE (2. konverzia).

Keď si pozriete zoznam ciest, môžete nájsť opakujúce sa vzory a získať tak prehľad o tom, ako čo najúčinnejšie prepojiť marketing cez jednotlivé kanály.

Kanály na ceste sú predvolene označené podľa zoskupenia kanálov pre viackanálové zúženia, tieto menovky však môžete zmeniť výberom inej primárnej dimenzie (nad tabuľkou ciest). Ak chcete získať informácie o označení kanálov v tomto prehľade, prečítajte si článok Kanály. Tento prehľad vám tiež umožňuje zobrazovať údaje podľa zoskupenia kanálov.

Dĺžka konverznej cesty

Prehľad Oneskorenie informuje o tom, koľko konverzií ste získali z konverzných ciest trvajúcich 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alebo 12 a viac dní. Takto môžete získať prehľad o dĺžke svojho cyklu online predaja. Prehľad Dĺžka cesty informuje o tom, koľko konverzií ste získali z konverzných ciest obsahujúcich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alebo 12 a viac interakcií kanálov.

Prehľad Oneskorenie nie je k dispozícii v zobrazeniach, v ktorých ste zapli Rozšírený elektronický obchod.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka