Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics, która wkrótce zostanie wycofana. Musisz przenieść ustawienia usługi w Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług w Analytics 360) zaczniesz tracić dane. Dowiedz się, jak przenieść ustawienia.

Analiza ścieżek konwersji

Do analizowania samych ścieżek konwersji z pominięciem wkładu poszczególnych kanałów służą trzy raporty:

  • Najważniejsze ścieżki konwersji
  • Upływ czasu
  • Długość ścieżki

Umożliwiają one poznanie interakcji między kanałami w ramach ścieżki konwersji oraz określenie, ile czasu zajmuje użytkownikom dokonanie zakupu lub konwersji. W połączeniu z tymi raportami można też używać segmentów konwersji.

Raport Upływ czasu liczy dni od pierwszego wyświetlenia reklamy do konwersji. Niektórzy użytkownicy Analytics porównują ten raport z raportem E-commerce > Czas do zakupu, który liczy dni od pierwszego odesłania z kampanii do konwersji. Wziąwszy pod uwagę fakt, że osie czasu w obu tych raportach mają różne punkty wyjścia, tych raportów nie powinno się porównywać.

Interakcje między kanałami

Raport Najważniejsze ścieżki konwersji wskazuje wszystkie niepowtarzalne ścieżki konwersji (tzn. sekwencje interakcji między kanałami), które prowadzą do konwersji, i przedstawia liczbę konwersji dla każdej ścieżki oraz wartości poszczególnych konwersji. Dzięki temu możesz sprawdzić, jak wygląda interakcja między kanałami w ramach ścieżek konwersji.

Każda ścieżka zapełnia kanały, którymi w okresie ważności dotarł użytkownik, przed każdą zakończoną przez niego konwersją.

Przykład
 
Użytkownik przebył następującą ścieżkę: Kanał A -> B -> C  [Konwersja 1] -> D -> E  [Konwersja 2].
 
Raport Najważniejsze ścieżki konwersji pokazałby pełną ścieżkę przed każdą konwersją:
  • ABC (Konwersja 1),
  • ABCDE (Konwersja 2).

Przeglądając listę ścieżek, możesz zauważyć powtarzające się wzorce, które podpowiadają, jakie działania przynoszą najlepsze efekty w poszczególnych kanałach.

Etykiety kanałów w ramach danej ścieżki są domyślnie tworzone na podstawie grupowania kanałów ścieżek wielokanałowych, ale można je zmieniać, korzystając z innych wymiarów podstawowych (dostępnych nad tabelą ścieżek). Więcej informacji na temat oznaczeń kanałów w tym raporcie można znaleźć w artykule Informacje o kanałach. Raport ten umożliwia również wyświetlanie danych według grupowania kanałów.

Długość ścieżki konwersji

Raport Upływ czasu przedstawia, ilu konwersji dokonano w ramach ścieżek, które funkcjonowały przez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub ponad 12 dni. Dzięki temu można poznać długość cyklu sprzedaży online. Raport Długość ścieżki wskazuje, ile konwersji nastąpiło w efekcie występowania ścieżek konwersji zawierających 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub ponad 12 interakcji między kanałami.

Raport Upływ czasu nie jest dostępny w widokach, w których włączono Ulepszony e-commerce.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256
false
false