Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Ανάλυση διαδρομών μετατροπών

Τρεις αναφορές σάς βοηθούν να αναλύσετε διαδρομές μετατροπών, σε σχέση με τη συνεισφορά κάθε καναλιού:

  • Κορυφαίες διαδρομές μετατροπών
  • Χρονική καθυστέρηση
  • Μήκος διαδρομής

Αυτές οι αναφορές μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς τα κανάλια αλληλεπιδρούν σε μια διαδρομή μετατροπής και πόσος χρόνος απαιτείται, για να πραγματοποιήσουν οι χρήστες αγορά ή μετατροπή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Τμήματα μετατροπών σε συνδυασμό με αυτές τις αναφορές.

Η αναφορά Χρονική καθυστέρηση μετρά τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από την πρώτη εμφάνισης διαφήμισης έως τη μετατροπή. Ορισμένοι χρήστες του Analytics προτιμούν να συγκρίνουν αυτήν την αναφορά με την αναφορά Ηλεκτρονικό εμπόριο > Χρόνος έως την αγορά, η οποία μετρά τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από την πρώτη παραπομπή καμπάνιας έως τη μετατροπή. Δεδομένης της διαφορετικής αφετηρίας για τα δύο χρονικά πλαίσια, οι αναφορές δεν συμπίπτουν.

Αλληλεπιδράσεις καναλιών

Η αναφορά Κορυφαίες διαδρομές μετατροπών δείχνει όλες τις διαδρομές μοναδικών μετατροπών (δηλ. τις ακολουθίες αλληλεπιδράσεων καναλιών) που οδήγησαν σε μετατροπές, καθώς και τον αριθμό των μετατροπών από κάθε διαδρομή και την αξία των συγκεκριμένων μετατροπών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βλέπετε τους τρόπους αλληλεπίδρασης των καναλιών στις διαδρομές μετατροπών.

Κάθε διαδρομή συμπληρώνει τα κανάλια μέσω των οποίων έγινε η άφιξη ενός χρήστη στη διάρκεια του παραθύρου ανασκόπησης, πριν ολοκληρώσει ο χρήστης κάθε μετατροπή.

Παράδειγμα
 
Ένας χρήστης ακολούθησε την εξής διαδρομή: Κανάλι Α -> B -> C [Μετατροπή 1] -> D -> E [Μετατροπή 2].
 
Στην αναφορά Κορυφαία διαδρομή μετατροπής εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή πριν από κάθε μετατροπή:
  • ABC (Μετατροπή 1)
  • ABCDE (Μετατροπή 2)

Καθώς εξετάζετε τις λίστες διαδρομών, ενδέχεται να εντοπίσετε επαναλαμβανόμενα μοτίβα που σας παρέχουν insights σχετικά με το ποιες ενέργειες μάρκετινγκ είναι αποτελεσματικότερες στα διάφορα κανάλια.

Τα κανάλια στη διαδρομή φέρουν ετικέτες από προεπιλογή ανάλογα με την Ομαδοποίηση καναλιών MCF, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τις ετικέτες, επιλέγοντας διαφορετική κύρια ιδιότητα (πάνω από τον πίνακα διαδρομών). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ετικετών στα κανάλια σε αυτήν την αναφορά, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τα κανάλια. Επίσης, αυτή η αναφορά σάς επιτρέπει να προβάλλετε δεδομένα ανά ομαδοποίηση καναλιών.

Μήκος διαδρομής μετατροπής

Η αναφορά Χρονική καθυστέρηση δείχνει πόσες μετατροπές προέκυψαν από τις διαδρομές μετατροπών που διήρκεσαν 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ή 12+ ημέρες. Αυτό μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του κύκλου πωλήσεών σας στο διαδίκτυο. Η αναφορά Μήκος διαδρομής δείχνει πόσες μετατροπές προέκυψαν από διαδρομές μετατροπών που περιείχαν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ή 12+ αλληλεπιδράσεις καναλιών.

Η αναφορά Χρονική καθυστέρηση δεν διατίθεται σε αναλυτικές προβολές στις οποίες έχετε ενεργοποιήσει το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false