Analýza konverzních tras

K dispozici jsou tři přehledy, které umožňují analyzovat samotné konverzní trasy oproti přínosu jednotlivých kanálů:

  • Nejčastější konverzní trasy
  • Prodleva
  • Délka trasy

Pomocí těchto přehledů lze porozumět interakci kanálů v rámci konverzní trasy a zjistit, jak dlouho trvá uživatelům provést nákup nebo vytvořit konverzi. Spolu s těmito přehledy můžete použít nástroj Segmenty konverzí.

Přehled Prodleva zachycuje počet dnů od prvního zobrazení reklamy do konverze. Někteří uživatelé služby Analytics tento přehled srovnávají s přehledem Elektronický obchod > Dny do objednávky, který zachycuje počet dnů od prvního odkazu kampaně do konverze. Tyto přehledy se liší, protože mají odlišné počáteční body časových období.

Interakce kanálů

Přehled Nejčastější konverzní trasy uvádí všechny jedinečné konverzní trasy (tj. sekvence interakcí kanálu), které vedly ke konverzím, počet konverzí z každé trasy a hodnoty těchto konverzí. Tím zjistíte povahu interakce kanálů v rámci konverzních tras.

Každá trasa uvádí kanály, přes které uživatel prošel během doby dané hloubkou pohledu, před každou konverzí, kterou dokončil.

Příklad
 
Uživatel měl následující cestu: Kanál A -> B -> C [Konverze 1] -> D -> E [Konverze 2].
 
V přehledu Nejčastější konverzní trasa se zobrazí úplná trasa předcházející každé konverzi:
  • ABC (konverze 1)
  • ABCDE (konverze 2)

Při procházení seznamu tras můžete objevit opakující se vzorce, které vám pomohou optimalizovat marketing napříč kanály.

Kanály na trase jsou ve výchozím nastavení označeny štítky v souladu se seskupením kanálů MCF. Tyto štítky však můžete změnit výběrem jiné primární dimenze (nad tabulkou tras). Informace o tom, jak jsou v tomto přehledu označovány kanály pomocí štítků, naleznete v části Kanály. Tento přehled také umožňuje zobrazit data podle seskupení kanálů.

Délka konverzní trasy

Přehled Prodleva uvádí, kolik konverzí vzešlo z konverzních tras, jejichž délka byla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12 a více dní. Získáte tak informace o délce cyklů online prodeje. Přehled Délka trasy uvádí, kolik konverzí vzešlo z konverzních tras, které obsahovaly 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12 a více interakcí kanálu.

Přehled Prodleva není k dispozici ve výběrech dat, ve kterých jste zapnuli rozšířený elektronický obchod.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?