วิเคราะห์การสนับสนุนของแชแนล

รายงาน Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนจะสรุปบทบาทและการสนับสนุนของแชแนลของคุณ แชแนลสามารถมีบทบาทในเส้นทาง Conversion ได้ 3 บทบาทดังต่อไปนี้

 • การโต้ตอบสุดท้ายคือการโต้ตอบสุดท้ายก่อนเกิด Conversion
 • การโต้ตอบสนับสนุนคือการโต้ตอบที่อยู่บนเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบสุดท้าย
 • การโต้ตอบแรกคือการโต้ตอบแรกบนเส้นทาง Conversion และเป็นการโต้ตอบสนับสนุนประเภทหนึ่ง

ในการคำนวณเมตริกในรายงานนี้ Analytics จะพิจารณาเส้นทาง Conversion ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Conversion ที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่

 • Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนและมูลค่า Conversion ที่ได้รับการสนับสนุน:
  นี่คือจำนวน (และมูลค่าเป็นตัวเงิน) ของการขายและ Conversion ที่มาจากการสนับสนุนของแชแนล หากแชแนลปรากฏที่ใดก็ตามที่ไม่เป็นการโต้ตอบสุดท้ายในเส้นทาง Conversion จะถือว่าเป็นการสนับสนุนสำหรับ Conversion นั้น ยิ่งจำนวนนี้มีค่าสูงขึ้นเท่าใด บทบาทในการสนับสนุนของแชแนลก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น
 • Conversion จากคลิกสุดท้ายหรือการเข้าชมโดยตรงและมูลค่า Conversion จากคลิกสุดท้ายหรือการเข้าชมโดยตรง:
  นี่คือจำนวน (และมูลค่าเป็นตัวเงิน) ของการขายและ Conversion ที่แชแนลทำให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกสุดท้ายหรือการเข้าชมโดยตรงก่อนเกิด Conversion จะได้รับเครดิตว่าเป็นการโต้ตอบสุดท้ายสำหรับ Conversion นั้น ยิ่งจำนวนนี้มีค่าสูงขึ้นเท่าใด บทบาทในการเพิ่มการขายที่สำเร็จและ Conversion ของแชแนลก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น
 • Conversion จากคลิกแรกและมูลค่า Conversion จากคลิกแรก:
  นี่คือจำนวน (และมูลค่าเป็นตัวเงิน) ของการขายและ Conversion ที่เริ่มจากแชแนล ซึ่งเป็นการโต้ตอบแรกบนเส้นทาง Conversion ยิ่งจำนวนนี้มีค่าสูงขึ้นเท่าใด บทบาทในการสร้างการขายและ Conversion ใหม่ๆ ของแชแนลก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น
 • Conversion ที่ได้รับการสนับสนุน/Conversion จากคลิกสุดท้ายหรือการเข้าชมโดยตรง และ Conversion จากคลิกแรก/Conversion จากคลิกสุดท้ายหรือการเข้าชมโดยตรง:
  นี่คืออัตราส่วนที่สรุปบทบาทโดยรวมของแชแนล ค่าที่เข้าใกล้ 0 แสดงว่าแชแนลได้รับการขายและ Conversion ที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่าที่ให้การสนับสนุน ค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแชแนลนี้ให้การสนับสนุนและได้รับการขายและ Conversion ที่เสร็จสมบูรณ์เท่าเทียมกัน ยิ่งค่านี้มากกว่า 1 เท่าใดแสดงว่าแชแนลให้การสนับสนุนการขายและ Conversion มากขึ้นเท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการคำนวณ

Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแชแนลหนึ่งๆ จะนับ Conversion ทั้งหมดที่แชแนลนั้นไม่ได้เป็นการโต้ตอบสุดท้าย ส่วนมูลค่า Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนคือมูลค่ารวมที่เกี่ยวข้องกับ Conversion เหล่านั้น ดังนั้น อาจเกิดการนับซ้ำในแถวต่างๆ หรือใน Conversion ที่ได้รับการสนับสนุนและ Conversion สุดท้าย หากเกิด Conversion 2 รายการสำหรับบุคคลเพียงคนเดียว การโต้ตอบกับแชแนลที่อยู่ในเส้นทาง Conversion ทั้ง 2 เส้นจะได้รับการนับสำหรับทั้ง 2 Conversion

ใช้เครื่องมือแก้ปัญหา Funnel หลากหลายแชแนลเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณเอง

โปรดไปที่ google.com/analytics/learn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Analytics 4 เว็บไซต์ใหม่นี้มีทั้งวิดีโอ บทความ และขั้นตอนพร้อมคำแนะนำ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Discord, บล็อก, ช่อง YouTube ตลอดจนที่เก็บ GitHub

เริ่มเรียนรู้วันนี้เลย

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก