Analysera kanalernas bidrag till konverteringarna

Rapporten Assisterade konverteringar visar en översikt över kanalernas roller och bidrag. En kanal kan ha olika roller i en konverteringsväg:

 • Senaste interaktion är den interaktion som omedelbart föregår konverteringen.
 • Assisterade klick är en interaktion som ingår i konverteringsvägen utan att vara den senaste interaktionen.
 • Första interaktion är den första interaktionen i konverteringsvägen, och är en typ av assisterat (indirekt) klick.

Beräkningen av statistiken i rapporterna i Analytics utgår ifrån alla konverteringsvägar för de konverteringar du analyserar.

 • Indirekta konverteringar och Värde av assisterad konvertering:
  Antalet (och värdet av) försäljningar och konverteringar som kanalen bidrog till. Om en kanal förekommer någon annanstans än som den sista interaktionen längs en konverteringsväg, betraktas den som indirekt för konverteringen. Ju högre värdena är, desto viktigare är kanalen när det gäller att bidra till indirekta konverteringar.
 • Konverteringar från senaste klick eller direktinteraktion och Konverteringsvärde från senaste klick eller direktinteraktion:
  Antalet (och värdet av) försäljningar och konverteringar där kanalen var den sista kontaktpunkten. Det senaste klicket eller direkttrafiken före en konvertering räknas som sista interaktionen för konverteringen. Ju högre värdena är, desto viktigare är kanalen när det gäller att avsluta försäljningar och konverteringar.
 • Konverteringar från första klick och Konverteringsvärde från första klick:
  Antalet (och värdet av) försäljningar och konverteringar där kanalen var den första kontaktpunkten. Det här är den första interaktionen längs en konverteringsväg. Ju högre värdena är, desto viktigare är kanalen när det gäller att initiera nya försäljningar och konverteringar.
 • Konverteringar från indirekt/senaste klick eller direktinteraktion och Konverteringar från första/senaste klick eller direktinteraktion:
  De här värdena indikerar kanalens övergripande roll. Ett värde nära 0 anger att kanalen avslutade fler försäljningar och konverteringar än vad den bidrog till. Ett värde nära 1 anger att kanalen både bidrog till och avslutade försäljningar och konverteringar i lika hög grad. Ju mer värdet överskrider 1, desto oftare bidrog kanalen till försäljningar och konverteringar.

Kommentar om beräkningarna

Assisterade konverteringar för en viss kanal inbegriper alla konverteringar där kanalen inte var den senaste interaktionen. Värde av assisterad konvertering är totalvärdet av de konverteringarna. Det kan därför hända att värden på olika rader eller mellan assisterade och sista konverteringar räknas dubbelt. Om en och samma person slutför två konverteringar räknas alla kanalinteraktioner som ingick i konverteringsvägarna in i båda konverteringarna.

Hitta och åtgärda liknande problem med felsökningsverktyget för flerkanalstrattar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?