Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Analizowanie udziału poszczególnych kanałów przy użyciu ścieżek wielokanałowych

Raport Konwersje wspomagane podsumowuje role i udział poszczególnych kanałów. Kanał może pełnić na ścieżce konwersji trzy funkcje:

 • Ostatnia interakcja to interakcja, która bezpośrednio poprzedza konwersję.
 • Interakcja wspomagająca to dowolna interakcja na ścieżce konwersji, która nie jest ostatnią interakcją.
 • Pierwsza interakcja to pierwsza interakcja na ścieżce konwersji – rodzaj interakcji wspomagającej.

Aby obliczyć dane w tym raporcie, Analytics uwzględnia wszystkie ścieżki analizowanych konwersji.

 • Konwersje wspomagane i Wartość konwersji wspomaganej:
  liczba (i wartość pieniężna) transakcji sprzedaży i konwersji, do których uzyskania przyczynił się dany kanał. Jako kanały wspomagające liczone są wszystkie kanały, które pojawią się na ścieżce konwersji w dowolnym miejscu poza interakcją końcową. Im większa liczba i wartość wspomagań, tym ważniejsza rola pomocnicza danego kanału.
 • Konwersje po ostatnim kliknięciu lub konwersje bezpośrednie i Wartość konwersji po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednich:
  liczba (i wartość pieniężna) transakcji sprzedaży i konwersji zamkniętych lub zakończonych w danym kanale. Ostatnie kliknięcie lub wizyty bezpośrednie przed konwersją mają przypisany udział w tej konwersji na zasadzie ostatniej interakcji. Wyższe liczby oznaczają, że kanał odgrywa ważniejszą rolę w generowaniu sprzedaży i konwersji.
 • Konwersje po pierwszym kliknięciu i Wartość konwersji pochodzących z pierwszego kliknięcia:
  liczba (i wartość pieniężna) transakcji sprzedaży i konwersji zainicjowanych w danym kanale. Jest to pierwsza interakcja na ścieżce konwersji. Wyższe liczby oznaczają, że kanał pełni ważniejszą funkcję w inicjowaniu nowych sprzedaży i konwersji.
 • Konwersje wspomagane / po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie i Konwersje po pierwszym/ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie:
  te współczynniki podsumowują ogólną rolę kanału. Wartość bliska 0 oznacza, że kanał umożliwił ukończenie większej liczby transakcji sprzedaży i konwersji niż wspomógł. Wartość bliska 1 oznacza, że kanał w równym stopniu wspomagał, co pozwalał ukończyć transakcje sprzedaży i konwersje. Im bardziej wartość ta przekracza 1, w tym większym stopniu kanał wspomagał transakcje sprzedaży i konwersje.

Uwaga o obliczeniach

Konwersje wspomagane w danym kanale uwzględniają wszystkie konwersje, w przypadku których dany kanał nie był ostatnią interakcją. Wartość wspomaganych konwersji to łączna wartość powiązana z tymi konwersjami. Dlatego wiersze lub wspomagane i ostatnie konwersje mogą być liczone podwójnie. Jeśli 1 osoba wykona 2 konwersje, wszystkie interakcje pochodzące z danego kanału na obu ścieżkach konwersji będą liczone dla obu konwersji.

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze ścieżkami wielokanałowymi, aby wykryć i wyeliminować tego typu nieprawidłowości.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false