Analyse av kanalbidrag

Rapporten Assisterte konverteringer oppsummerer rollene og bidragene i kanalene. En kanal kan ha tre roller i en konverteringstrakt:

 • Siste interaksjon viser til interaksjonen som inntraff rett før konverteringen.
 • Assistanseinteraksjon sikter til enhver interaksjon i konverteringstrakten, bare ikke den aller siste.
 • Første interaksjon viser til den første interaksjonen i konverteringstrakten, så det er en slags assistanseinteraksjon.

Verdiene i denne rapporten beregnes i Analytics ved å se på samtlige av konverteringstraktene for konverteringene du analyserer.

 • Assisterte konverteringer og verdien for assistert konvertering:
  Dette er antallet (og pengeverdien av) salg og konverteringer der kanalen har bidratt med assistanseinteraksjoner. Hvis en kanal forekommer et hvilket som helst sted i en konverteringstrakt – med unntak av siste interaksjon – kategoriseres dette som en assistanseinteraksjon for den aktuelle konverteringen. En høy verdi innebærer at den aktuelle kanalen har spilt en viktig rolle gjennom assistanseinteraksjoner for konverteringen.
 • Siste klikk eller direkte konverteringer og Siste klikk eller direkte konverteringsverdi:
  Dette er antallet (og pengeverdien av) salg og konverteringer som er avsluttet eller fullført i kanalen. Det siste klikket eller den siste direkte trafikken før en konvertering får status som siste interaksjon for denne konverteringen. En høy verdi innebærer at den aktuelle kanalen har spilt en viktig rolle i fullføringen av salg og konverteringer.
 • Konverteringer etter første klikk og verdien av konverteringene ved første klikk:
  Antallet (og pengeverdien av) salg og konverteringer som er startet i kanalen. Dette er den første interaksjonen i en konverteringstrakt. En høy verdi innebærer at den aktuelle kanalen har spilt en viktig rolle i å innlede salg og konverteringer.
 • Assistanseklikk / siste klikk eller direkte konverteringer og første / siste klikk eller direkte konverteringer:
  Disse forholdene oppsummerer den samlede rollen til en kanal. Hvis verdien ligger nær 0, har kanalen fullført flere salg og konverteringer enn antallet salg og konverteringer den har bidratt med assistanseinteraksjoner for. En verdi rundt 1 angir at antallet salg og konverteringer kanalen har bidratt med assistanseinteraksjoner for, og antallet salg og konverteringer kanalen har fullført, er ganske likt. Jo mer verdien overstiger 1, desto mer har kanalen bidratt med assistanseinteraksjoner for salg og konverteringer.

Merknad om beregninger

Assisterte konverteringer for en gitt kanal omfatter alle konverteringer der kanalen har bidratt med assistanseinteraksjoner som ikke var den siste interaksjonen. Assistert konverteringsverdi er den samlede verdien som er knyttet til disse konverteringene. Dermed kan det forekomme dobbeltelling på tvers av rader eller på tvers av assisterte konverteringer og siste konverteringer. Hvis det forekommer to konverteringer for samme person, teller alle kanalinteraksjonene som er forekommet i begge konverteringstraktene, mot begge konverteringene.

Bruk feilsøkingsprogrammet for multikanalstrakter for å finne og løse relaterte problemer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?