Analýza příspěvku kanálů

Přehled Asistované konverze shrnuje role a příspěvky vašich kanálů. Kanály mohou hrát v konverzní trase tři role:

 • Poslední interakce je interakce, která bezprostředně předchází konverzi.
 • Asistující interakce je každá interakce na konverzní trase, která není poslední interakcí.
 • První interakce je první interakce na konverzní trase a je jednou z asistujících interakcí.

Při výpočtu metriky v tomto přehledu hledá Analytics analyzované konverze ve všech konverzních trasách:

 • Počet asistovaných konverzí a Hodnota asistované konverze:
  Jedná se o počet (a peněžní hodnotu) nákupů a konverzí, u kterých daný kanál asistoval. Pokud se kanál objeví kdekoli na konverzní trase s výjimkou závěrečné interakce, je považován za pomocný pro danou konverzi. Čím vyšší je číslo, tím důležitější je role daného kanálu při asistencích.
 • Konverze po posledním prokliku nebo přímé interakci a Hodnota konverzí po posledním prokliku nebo přímé interakci:
  Jde o počet (a peněžní hodnotu) nákupů a konverzí, které byly v rámci kanálu provedeny. Poslednímu kliknutí nebo přímé návštěvnosti před konverzí je připsána zásluha poslední interakce za tuto konverzi. Čím vyšší je číslo, tím důležitější je role daného kanálu při zvyšování počtu dokončených nákupů a konverzí.
 • Konverze prvního prokliku a Hodnota konverze prvního prokliku:
  Počet (a peněžní hodnota) nákupů a konverzí, které byly prostřednictvím kanálu iniciovány. Jde o první interakci na konverzní trase. Čím vyšší jsou tato čísla, tím důležitější je role kanálu v zahajování nových nákupů a konverzí.
 • Konverze po asistujícím nebo posledním prokliku či přímé interakciKonverze po prvním či posledním prokliku nebo přímé interakci:
  Tyto poměry shrnují celkovou roli kanálu. Hodnota blízká 0 naznačuje, že kanál dokončil více nákupů a konverzí, než u kterých asistoval. Hodnota blízká 1 naznačuje, že kanál měl stejný poměr asistovaných a dokončených nákupů a konverzí. Čím je tato hodnota vyšší než 1, tím více kanál u nákupů a konverzí asistoval.

Poznámka k výpočtům

Do hodnoty Počet asistovaných konverzí pro daný kanál se počítají všechny konverze, u kterých tento kanál nebyl poslední interakcí. Hodnota asistovaných konverzí je celková hodnota přiřazená těmto konverzím. V důsledku toho mohou být v řádcích nebo metrikách asistovaných a posledních konverzí některé konverze započítány dvakrát. Pokud u jednoho uživatele dojde ke dvěma konverzím, veškeré interakce kanálu, které se vyskytly na obou konverzních trasách, se budou započítávat u obou konverzí.

Související problémy můžete identifikovat a vyřešit pomocí nástroje pro odstraňování problémů s vícekanálovými cestami.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory