Analitzar la contribució dels canals

A l'informe Conversions assistides es resumeixen les funcions i les contribucions dels canals. Un canal pot tenir tres funcions en un camí de conversió:

 • Darrera interacció: és la interacció que es produeix just abans de la conversió.
 • Interacció d'assistència: és qualsevol interacció que es trobi al camí de conversió, però no és la darrera interacció.
 • Primera interacció: és la primera interacció del camí de conversió; un tipus d'interacció d'assistència.

Per calcular les mètriques de l'informe, Analytics té en compte tots els camins de conversió de les conversions que estigueu analitzant.

 • Conversions assistides i Valor de les conversions assistides:
  És el nombre (i el valor monetari) de les vendes i de les conversions a què ha contribuït el canal. Si un canal és present en qualsevol punt (sempre que no sigui la interacció final) d'un camí de conversió, es considera una contribució a aquella conversió. Com més altes siguin aquestes xifres, més important serà la funció d'assistència del canal.
 • Conversions per interacció de darrer clic o directa i Valor de les conversions per interacció de darrer clic o directa:
  És el nombre (i el valor monetari) de les vendes i de les conversions que el canal hagi tancat o completat. El clic final o el trànsit directe abans de la conversió obté el valor de darrera interacció per a aquesta conversió. Com més altes siguin aquestes xifres, més important és la funció del canal a l'hora de generar vendes i conversions.
 • Conversions de primer clic i Valor de les conversions de primer clic:
  És el nombre (i el valor monetari) de les vendes i de les conversions que el canal hagi iniciat i constitueix la primera interacció d'un camí de conversió. Com més altes siguin aquestes xifres, més important és la funció del canal a l'hora d'iniciar vendes i conversions noves.
 • Conversions assistides i de darrer clic o conversions directes i Conversions de primer i de darrer clic o conversions directes:
  Aquests percentatges resumeixen la funció global d'un canal. Un valor proper a 0 indica que el canal ha completat més vendes i conversions que aquelles en què ha contribuït. Un valor proper a 1 indica que el canal ha contribuït a les vendes i les conversions en una proporció igual a les vendes i conversions que ha completat. Com més superi l'1 aquest valor, el canal haurà contribuït en més vendes i conversions haurà contribuït el canal.

Nota sobre els càlculs

Les conversions assistides d'un canal determinat tenen en compte totes les conversions en què el canal no va ser la darrera interacció. El valor de conversió assistida és el valor total associat a aquestes conversions. Com a conseqüència, és possible que el recompte de les files o de les conversions assistides i de les darreres es faci dues vegades. Si es produeixen dues conversions per a una sola persona, totes les interaccions de canal que es trobin als dos camins de conversió compten a les dues conversions.

Utilitzeu l'eina de resolució de problemes amb els embuts multicanal per identificar qualsevol dificultat i resoldre-la.
Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?