Тази статия се отнася за собственостите в Universal Analytics, които ще спрат да обработват данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360). Ако все още не сте го направили, започнете да използвате собственост в Google Анализ 4.

Анализ на приноса на каналите

Отчетът Подпомогнати реализации обобщава ролите и приноса на каналите Ви. Каналът може да играе три роли в пътя до реализация:

 • Последно взаимодействие е взаимодействието, което непосредствено предхожда реализацията.
 • Помощно взаимодействие е всяко взаимодействие в пътя до реализация без последното.
 • Първо взаимодействие е първото взаимодействие в пътя до реализация – то е вид помощно взаимодействие.

За да изчисли показателите в него, Анализ преглежда всички пътища до реализациите, които анализирате.

 • Подпомогнати реализации и Стойност на подпомогнатите реализации:
  Това е броят (и паричната стойност) на продажбите и реализациите, подпомогнати от канала. Ако той се покаже където и да е в път до реализация, освен като последно взаимодействие, той се счита за помощен за съответната реализация. Колкото по-високи са тези числа, толкова по-важна е подпомагащата роля на канала.
 • Реализации от последно кликване или директно и Стойност на реализациите от последно кликване или директно:
  Това е броят (и паричната стойност) на продажбите и реализациите, финализирани или извършени от канала. Последното кликване или директния трафик преди реализация получава заслугата на последно взаимодействие за нея. Колкото по-високи са тези цифри, толкова по-важна е ролята на канала за стимулиране на извършването на продажби и реализации.
 • Реализации при първото кликване и Стойност на реализациите при първото кликване:
  The number (and monetary value) of sales and conversions the channel initiated. Това е първото взаимодействие в пътя до реализация. Колкото по-високи са тези цифри, толкова по-важна е ролята на канала за стартирането на нови продажби и реализации.
 • Реализации от подпомагащи/Последно кликване или директно и Реализации от първо/последно кликване или директно:
  Тези съотношения обобщават цялостната роля на канала. Ако стойността е близка до 0, това означава, че чрез този канал са осъществени повече продажби и реализации, отколкото са подпомогнати. Ако е близка до 1, това означава, че чрез него продажбите и реализациите са еднакво осъществени и подпомогнати. Колкото по-голяма от 1 е стойността, толкова повече продажби и реализации са подпомогнати от канала.

Забележка относно изчисленията

В Подпомогнати реализации за даден канал се отчитат всички реализации, за които той не е последното взаимодействие. Стойност на подпомогнатите реализации отразява общата стойност, свързана с тези реализации. В резултат от това може да се получи двойно преброяване в редове или за подпомогнати реализации и реализации от последно взаимодействие. Ако един човек осъществи две реализации, всички взаимодействия на канала, които са били в пътищата и до двете реализации, се отчитат по един път за всяка от тях.

Използвайте инструмента за отстраняване на неизправности с многоканалните фунии, за да установите и разрешите свързани с тях проблеми.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false