Σχετικά με τα κανάλια MCF (και την ομαδοποίηση καναλιών MCF)

Στις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις, τα κανάλια είναι οι πηγές επισκεψιμότητας. Η Ομαδοποίηση καναλιών MCF είναι το προεπιλεγμένο σύνολο ετικετών και κάθε ετικέτα εφαρμόζεται σε ένα κανάλι ή μια ομάδα καναλιών που θέλετε να δείτε στις αναφορές σας.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Ορισμοί καναλιών

Οι παρακάτω ετικέτες καναλιών ορίζονται στο πλαίσιο της Ομαδοποίησης καναλιών MCF και είναι οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται στις αναφορές σας από προεπιλογή. Δεν υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους ορισμούς καναλιών.

Κανάλι Περιγραφή
Display Αλληλεπιδράσεις όπου το μέσο είναι "display" ή "cpm". Περιλαμβάνονται, επίσης, οι αλληλεπιδράσεις του Google Ads με δίκτυο διανομής διαφημίσεων που έχει οριστεί ως "content".
Paid Search Επισκεψιμότητα από το Δίκτυο αναζήτησης του Google Ads ή από άλλες μηχανές αναζήτησης όπου το μέσο είναι "cpc" ή "ppc".
Other Advertising Περίοδοι σύνδεσης στις οποίες έχουν προστεθεί ετικέτες όπου το μέσο είναι "cpc", "ppc", "cpm", "cpv", "cpa", "cpp", "affiliate" (εξαιρουμένης της πληρωμένης αναζήτησης).
Organic Search Επισκεψιμότητα από μη πληρωμένη αναζήτηση σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης (δηλαδή, μέσο="organic").
Social Network Επισκεψιμότητα από οποιαδήποτε από περίπου 400 κοινωνικά δίκτυα (τα οποία δεν έχουν επισημανθεί ως διαφημίσεις).
Referral Επισκεψιμότητα από ιστότοπους που δεν είναι κοινωνικά δίκτυα.
Email Περίοδοι σύνδεσης με επισήμανση μέσου "email".
Direct Περίοδοι σύνδεσης κατά τις οποίες ο χρήστης πληκτρολόγησε το όνομα του URL του ιστοτόπου σας στο πρόγραμμα περιήγησης ή επισκέφτηκε τον ιστότοπό σας μέσω σελιδοδείκτη (δηλαδή, πηγή="(direct)" και μέσο="(not set)" ή "(none)").
(μη διαθέσιμο) ή (άλλο) Περίοδοι σύνδεσης που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν ορισμό καναλιού.

 

Οι ιδιότητες για το Campaign Manager, το Display & Video 360 και το Search Ads 360 δεν διατίθενται για προεπιλεγμένες ομαδοποιήσεις καναλιών. Ωστόσο, αυτές οι ιδιότητες διατίθενται για προσαρμοσμένες ομαδοποιήσεις καναλιών τις οποίες δημιουργείτε εσείς.

Επιλογή του τρόπου εμφάνισης των δεδομένων σας

Στις αναφορές Υποβοηθούμενες μετατροπές και Κορυφαίες διαδρομές μετατροπής, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας οργανωμένα σύμφωνα με την Ομαδοποίηση καναλιών MCF (το σύνολο των ετικετών που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα), τη δική σας προσαρμοσμένη ομαδοποίηση καναλιών ή σύμφωνα με την Πηγή, την Πηγή/Μέσο και άλλες επιλογές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, επιλέγοντας διαφορετική κύρια ιδιότητα (πάνω από τον πίνακα της αναφοράς).

  • Η Ομαδοποίηση καναλιών MCF οργανώνει τα κανάλια σύμφωνα με τις ετικέτες στον παραπάνω πίνακα.
  • Η επιλογή Ομαδοποιήσεις καναλιών σάς επιτρέπει να ορίσετε τις δικές σας ετικέτες στο πλαίσιο μιας ομαδοποίησης καναλιών.
  • Οι επιλογές Πηγή, Πηγή/Μέσο, Μέσο ή μία από τις επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα Άλλο οργανώνουν τα κανάλια σύμφωνα με την Πηγή, το Μέσο, τη Λέξη-κλειδί (εφόσον ισχύει) και την Καμπάνια (εφόσον ισχύει). Για παράδειγμα, μια παραπομπή από το example.com θα εμφανιζόταν στις αναφορές σας ως εξής:
    • Πηγή: example.com
    • Μέσο: referral
    • Πηγή/Μέσο: example.com/referral

Σχετικοί πόροι

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ομαδοποίηση καναλιών MCF και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας ετικέτες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και χρήση ομαδοποιήσεων καναλιών MCF.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;