Sobre els canals MCF (i l'agrupació de canals MCF)

Als informes Embuts multicanal, els canals són les fonts del trànsit. L'agrupació de canals MCF és el conjunt predeterminat d'etiquetes, i cadascuna s'aplica als canals o als grups de canals que vulgueu que es mostrin als informes.

Contingut d'aquest article:

Definicions dels canals

Les etiquetes de canal següents estan definides com a part de l'agrupació de canals MCF i són les que es fan servir de manera predeterminada als informes. Les definicions de canals no distingeixen entre majúscules i minúscules.

Canal Descripció
Display Interaccions amb un mitjà definit com a "display" o "cpm". També inclou interaccions d'AdWords amb la xarxa de distribució d'anuncis definida com a "content".
Paid Search Trànsit provinent de la Xarxa de Cerca d'AdWords o d'altres motors de cerca amb un mitjà definit com a "cpc" o "ppc".
Other Advertising Sessions etiquetades amb un mitjà definit com a "cpc", "ppc", "cpm", "cpv", "cpa", "cpp" o "affiliate" (exclosa la cerca de pagament).
Organic Search Trànsit provinent de la cerca gratuïta en qualsevol motor de cerca (p. ex., mitjà="organic").
Social Network Trànsit provinent d'aproximadament 400 xarxes socials (que no s'hagin etiquetat com a anuncis).
Referral Trànsit provinent de llocs web que no siguin xarxes socials.
Email Sessions que s'hagin etiquetat amb un mitjà definit com a "email".
Direct Sessions en què l'usuari hagi escrit el nom de l'URL del lloc web al navegador o durant les quals hi hagi arribat mitjançant una adreça d'interès (p. ex., font="(direct)" i mitjà="(not set)" o "(none)").

Triar les opcions de visualització de les dades

Als informes Conversions assistides i Camins de conversió principals, podeu veure les vostres dades organitzades segons l'agrupació de canals MCF (el conjunt d'etiquetes que es mostra a la taula anterior), segons la vostra pròpia agrupació de canals personalitzada o segons les opcions Font o Font/mitjà, entre d'altres. Per fer-ho, seleccioneu una dimensió primària diferent (sobre la taula de l'informe).

  • L'agrupació de canals MCF permet organitzar els canals en funció de les etiquetes que hi ha a la taula anterior.
  • Si seleccioneu Agrupacions de canals, podeu definir les vostres pròpies etiquetes com a part d'una agrupació de canals.
  • Si seleccioneu Font, Font/mitjà, Mitjà o una de les opcions de la llista desplegable Altres, els canals s'organitzen segons les opcions Font, Mitjà, Paraula clau (si escau) i Campanya (si escau). Per exemple, la referència d'exemple.com es mostrarà als informes com s'indica a continuació:
    • Font: exemple.com
    • Mitjà: referral
    • Font/mitjà: example.com/referral

Recursos relacionats

Per obtenir més informació sobre l'agrupació de canals MCF i sobre com es defineixen les etiquetes pròpies, consulteu Crear i utilitzar les agrupacions de canals.

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?