Ρύθμιση των Πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Οι αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις δημιουργούνται από τις διαδρομές μετατροπής, τις σειρές αλληλεπιδράσεων (δηλαδή κλικ/παραπομπές από κανάλια) κατά την διάρκεια των 90 ημερών1 που προηγήθηκαν κάθε μετατροπής και συναλλαγής. Το Analytics συγκεντρώνει δεδομένα διαδρομής μετατροπής για οποιονδήποτε στόχο ή συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου ορίζετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδρομή προς τη μετατροπή ως προς διάφορες ενέργειες, όπως εάν αφιερώθηκε περισσότερη ώρα στον ιστότοπο από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό έχει οριστεί ως ένας από τους στόχους σας.

Το Analytics ανιχνεύει αυτόματα πολλά από τα κανάλια τα οποία αποστέλλουν επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας, ενώ άλλα κανάλια ενδέχεται να απαιτούν κάποια ρύθμιση, προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευσή τους.

Τα παρακάτω κανάλια ανιχνεύονται αυτόματα:

  • αναζήτηση χωρίς πληρωμή (όλες οι μηχανές αναζήτησης)
  • παραπομπές από άλλους ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων κοινωνικών μέσων)
  • επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές (η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση σελιδοδεικτών ή την πληκτρολόγηση της διεύθυνσης URL του ιστότοπού σας στο πρόγραμμα περιήγησης)

Τα παρακάτω κανάλια απαιτούν κάποια ρύθμιση, προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή παρακολούθησή τους:

  • Google Ads
  • πληρωμένη αναζήτηση σε μηχανές αναζήτησης εκτός του Google
  • προσαρμοσμένες καμπάνιες

Όταν εξετάζετε τις αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα μη φιλτραρισμένη προβολή. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το άρθρο Φίλτρα και Πολυκαναλικές διοχετεύσεις.

Επόμενα βήματα

1 Πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012, το παράθυρο ιστορικού για το ιστορικό αλληλεπιδράσεων διαδρομών μετατροπής περιορίζεται στις 30 ημέρες. Για εύρη ημερομηνιών που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Παράθυρο ιστορικού στο επάνω μέρος κάθε αναφοράς, για να προσαρμόσετε αυτήν τη χρονική περίοδο από 1 έως 90 ημέρες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;