Konverteringer

Opsætning af multikanaltragte

Multikanaltragtrapporterne genereres fra konverteringsstier, som er rækkefølgen af interaktioner (dvs. klik/henvisninger fra kanaler) i løbet af de 90 dage1, der går forud for hver konvertering og transaktion. Google Analytics samler konverteringsstidata for alle de mål eller e-handelstransaktioner, du definerer. Det betyder, at du kan spore stien til konvertering for handlinger, eksempelvis at der er brugt mere end et bestemt stykke tid på websitet, forudsat at du har defineret dette som et af dine mål.

Google Analytics registrerer automatisk mange af de kanaler, der sender trafik til dit website, men det kan være nødvendigt at foretage opsætning for nogle kanaler, før disse kan registreres.

Følgende kanaler registreres automatisk: ubetalt søgning (alle søgemaskiner), henvisninger fra andre websites (herunder websites for sociale medier) og direkte besøg (besøg, hvor personer brugte bogmærker eller indtastede dit websites webadresse direkte i browseren).

Der skal foretages opsætning for følgende kanaler, før de kan spores korrekt: AdWords, betalt søgning på ikke-Google-søgemaskiner og tilpassede kampagner.

Læs Linking af Analytics-konti og AdWords-konti for at få oplysninger om, hvordan AdWords-sporing opsættes. Du kan få oplysninger om opsætning af tilpassede kampagner og betalt søgning på ikke-Google-websites i Om tilpassede kampagner.

Når du ser på dine multikanaltragtrapporter, skal du altid bruge et ufiltreret dataudvalg. Få flere oplysninger i Filtre og multikanaltragte.

1 Før 1. januar 2012 er oversigtsvinduet med interaktionshistorik for konverteringsstien begrænset til 30 dage. Hvis der er tale om datointervaller med start efter 1. januar 2012, kan du bruge vælgeren Oversigtsvindue øverst i hver rapport til at justere dette tidsrum inden for intervallet 1-90 dage.