В тази статия се разглежда Universal Analytics. Ако използвате следващото поколение Google Анализ, вижте секцията Собствености в Google Анализ 4 в този Помощен център.

Настройване на многоканални фунии

Отчетите за многоканалните фунии се генерират от пътищата до реализация – последователностите от взаимодействия (т.е. кликвания/препратки от канали) през 90-те дни1, довели до всяка реализация и транзакция. Google Анализ събира данни за пътищата до реализация за всяка цел или транзакция при електронна търговия, която определите. Това означава, че можете да проследите пътя до реализация на действия, като например прекарване на повече от определено време на сайта – при условие че сте определили това като една от целите си.

Google Анализ автоматично открива много от каналите, които изпращат трафик към сайта Ви. Други канали може да изискват известна настройка, за да бъдат открити.

Следните канали се откриват автоматично:

  • неплатено търсене (всички търсещи машини);
  • препратки от други уебсайтове (включително сайтове на социални медии);
  • директен трафик (трафик, при който хората са използвали отметки или са въвели URL адреса на сайта Ви в браузъра).

Следните канали изискват известна настройка, за да бъдат проследявани правилно:

  • Google Ads;
  • платено търсене с търсещи машини, непринадлежащи на Google;
  • персонализирани кампании.

Когато разглеждате отчетите си за многоканалните фунии, винаги използвайте нефилтриран изглед на собственост. Прочетете Филтри и многоканални фунии, за да научите повече.

Следващи стъпки

1 Преди 1 януари 2012 г. прозорецът за ретроспективен преглед за историята на взаимодействията в пътя до реализация е ограничен на 30 дни. За периоди от време след 1 януари 2012 г. можете да зададете от 1 до 90 дни за този интервал с помощта на инструмента за избор Прозорец за ретроспективен преглед в горната част на всеки отчет.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false