Om Flerkanalstrattar

I Analytics kopplas konverteringar och e-handelstransaktioner till den senaste kampanjen, sökningen eller annonsen som hänvisade användaren när han eller hon utförde en konvertering. Men vilken roll spelade föregående webbplatslänkar, sökningar och annonser för konverteringen? Hur lång tid gick det från att användaren blev intresserad till dess att han eller hon köpte produkten?

Rapporterna Flerkanalstrattar ger svar på dessa och andra frågor genom att visa hur dina marknadsföringskanaler (trafikkällorna till din webbplats) samverkar för att skapa försäljningar och konverteringar.

Till exempel kanske många kunder handlar på din webbplats efter att ha sökt efter ditt varumärke på Google. De kanske har fått reda på ditt varumärke via en blogg eller när de har sökt efter en viss produkt och tjänst. Rapporterna Flerkanalstrattar visar hur tidigare länkar och sökningar bidrog till din försäljning.

Innehåll i artikeln:

Introduktionsvideo om Flerkanalstrattar

Konverteringsvägar

Rapporterna Flerkanalstrattar skapas utifrån konverteringsvägar, det vill säga de sekvenser av interaktioner (till exempel klick/länkar från kanaler) som ledde fram till varje konvertering och transaktion. Som standard ingår bara interaktioner under de 30 senaste dagarna i konverteringsvägarna, men du kan ändra tidsperioden från 1 till 90 dagar med alternativet Tillbakablicksperiod högst upp i alla rapporter. Informationen om konverteringsvägarna inbegriper interaktioner med de flesta digitala kanaler. Exempel på kanaler är

  • betalda och organiska sökningar (på alla sökmotorer, tillsammans med specifika sökord)
  • hänvisningswebbplatser
  • affiliates
  • sociala nätverk
  • nyhetsbrev via e-post
  • anpassade kampanjer som du har skapat, inräknat offlinekampanjer som skickar trafik till konceptadresser.

Läs om hur kanalerna visas i rapporter i Om MCF-kanaler.

Innehåll i rapporterna Flerkanalstrattar

I rapporterna tillskrivs kanalerna ett viktat värde utifrån den roll de spelade vid konverteringen, det vill säga hur ofta de bidrog till och/eller avslutade försäljningar och konverteringar. Rapporten Assisterade konverteringar visar hur många försäljningar och konverteringar varje kanal initierade och avslutade, tillsammans med värdet av försäljningarna och konverteringarna. Läs om hur du tolkar rapporten i Analysera kanalernas bidrag till konverteringarna.

Rapporten Bästa konverteringsvägarna visar kundernas konverteringsvägar inför ett köp. Rapporterna Fördröjning och Konverteringsvägens längd visar hur länge (i tid respektive antal interaktioner) det tog innan användarna utförde konverteringen och blev kunder. (Observera att den valda tillbakablicksperioden påverkar dessa rapporter.) Läs om hur du tolkar rapporterna i Analysera konverteringsvägarna.

Hitta rapporterna Flerkanalstrattar

Så här hittar du rapporterna Flerkanalstrattar:

  1. Logga in på ditt Analytics-konto.
  2. Leta reda på vyn.
  3. Öppna Rapporter.
  4. Välj Konverteringar > Flerkanalstrattar.

Rapporterna innehåller information om kanaler som identifieras automatiskt. Om du har aktiverat spårning för Google Ads visas också den informationen. Mer information finns i Konfigurera Flerkanalstrattar.

Relaterade resurser

Läs om hur kanalerna namnges i rapporterna i Om MCF-kanaler.

Läs i Konfigurera flerkanalstrattar hur du ser till att dina rapporter om Flerkanalstrattar innehåller alla kanaler.

Följande artiklar beskriver hur du tolkar rapporterna.

Läs mer om hur data för flerkanalstrattar samlas in och beräknas i Om data från flerkanalstrattar.

Hitta och åtgärda liknande problem med felsökningsverktyget för flerkanalstrattar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?