Σχετικά με τις Πολυκαναλικές διοχετεύσεις

Στο Analytics, οι μετατροπές και οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου αποδίδονται στην τελευταία καμπάνια, αναζήτηση ή διαφήμιση που παρέπεμψε τον χρήστη, όταν αυτός πραγματοποίησε μετατροπή. Όμως, ποιο ρόλο έπαιξαν οι προηγούμενες παραπομπές ιστοτόπων, οι αναζητήσεις και οι διαφημίσεις σε αυτήν τη μετατροπή; Πόσος χρόνος πέρασε από τη στιγμή που ο χρήστης έδειξε αρχικά ενδιαφέρον ως τη στιγμή που πραγματοποίησε την αγορά;

Οι αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς και σε άλλες, απεικονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα κανάλια μάρκετινγκ (δηλαδή, οι πηγές επισκεψιμότητας στον ιστότοπό σας), για να δημιουργήσουν πωλήσεις και μετατροπές.

Για παράδειγμα, πολλοί χρήστες ενδέχεται να κάνουν αγορές στον ιστότοπό σας, αφού αναζητήσουν την επωνυμία σας στο Google. Ωστόσο, μπορεί να γνωρίζουν την επωνυμία σας από κάποιο ιστολόγιο ή να τη συνάντησαν κατά την αναζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων δείχνουν με ποιον τρόπο οι προηγούμενες παραπομπές και αναζητήσεις συνέβαλαν στις πωλήσεις σας.

Σε αυτό το άρθρο:

Εισαγωγή βίντεο στις Πολυκαναλικές διοχετεύσεις

Διαδρομές μετατροπών

Οι αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων δημιουργούνται από διαδρομές μετατροπών, τις σειρές αλληλεπιδράσεων (δηλαδή, κλικ/παραπομπές καναλιών) που οδήγησαν σε κάθε μετατροπή και συναλλαγή. Από προεπιλογή, στις διαδρομές μετατροπών περιλαμβάνονται μόνο οι αλληλεπιδράσεις των τελευταίων 30 ημερών, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη χρονική περίοδο σε 1-90 ημέρες, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα Παράθυρο ανασκόπησης στο επάνω μέρος κάθε αναφοράς. Τα δεδομένα της διαδρομής μετατροπής περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις με όλα σχεδόν τα ψηφιακά κανάλια. Σε αυτά τα κανάλια συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:

  • πληρωμένη και οργανική αναζήτηση (σε όλες τις μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση)
  • ιστότοποι παραπομπής
  • συνδεδεμένες εταιρείες
  • κοινωνικά δίκτυα
  • ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • προσαρμοσμένες καμπάνιες που έχετε δημιουργήσει, συμπεριλαμβανομένων και των εκτός σύνδεσης καμπανιών που αποστέλλουν επισκεψιμότητα σε εικονικά URL

Για να μάθετε με ποιο τρόπο εμφανίζονται αυτά τα κανάλια στις αναφορές, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τα κανάλια MCF.

Τι δείχνουν οι αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Στις αναφορές, η απόδοση μετατροπών στα κανάλια γίνεται ανάλογα με τον ρόλο τους στις μετατροπές: πόσο συχνά υποβοήθησαν ή/και ολοκλήρωσαν πωλήσεις και μετατροπές. Η αναφορά Υποβοηθούμενες μετατροπές δείχνει πόσες πωλήσεις και μετατροπές ξεκίνησε, υποβοήθησε και ολοκλήρωσε κάθε κανάλι, καθώς και την αξία αυτών των μετατροπών και των πωλήσεων. Για να μάθετε πώς να ερμηνεύετε αυτήν την αναφορά, διαβάστε το άρθρο Ανάλυση συνεισφοράς καναλιών.

Η αναφορά Κορυφαίες διαδρομές μετατροπών δείχνει τις διαδρομές μετατροπών που ακολούθησαν οι πελάτες, προκειμένου να προβούν σε αγορά. Οι αναφορές Χρονική καθυστέρηση και Μήκος διαδρομής δείχνουν πόσες ημέρες και πόσες αλληλεπιδράσεις χρειάστηκαν οι χρήστες για να γίνουν, τελικά, πελάτες. (Έχετε υπόψη ότι το παράθυρο ανασκόπησης που επιλέγετε επηρεάζει αυτές τις αναφορές.) Για να μάθετε πώς να ερμηνεύετε αυτές τις αναφορές, διαβάστε το άρθρο Ανάλυση διαδρομών μετατροπών.

Εντοπισμός των αναφορών Πολυκαναλικών διοχετεύσεων

Για να δείτε τις αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics.
  2. Μεταβείτε στην αναλυτική προβολή.
  3. Ανοίξτε το στοιχείο Αναφορές.
  4. Επιλέξτε Μετατροπές > Πολυκαναλικές διοχετεύσεις.

Οι αναφορές περιλαμβάνουν δεδομένα για κανάλια που εντοπίζονται αυτόματα. Αν έχετε ρυθμίσει την παρακολούθηση για το Google Ads, θα εμφανιστούν και αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο Ρύθμιση Πολυκαναλικών διοχετεύσεων.

Σχετικοί πόροι

Για να μάθετε πώς επισημαίνονται τα κανάλια στις αναφορές, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τα κανάλια MCF.

Για να διασφαλίσετε ότι οι αναφορές Πολυκαναλικών διοχετεύσεων περιλαμβάνουν όλα τα κανάλια, διαβάστε το άρθρο Ρύθμιση Πολυκαναλικών διοχετεύσεων.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε τις αναφορές, διαβάστε τα ακόλουθα άρθρα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συλλογής και υπολογισμού των δεδομένων Πολυκαναλικών διοχετεύσεων, διαβάστε το άρθρο Σχετικά με τα δεδομένα Πολυκαναλικών διοχετεύσεων.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων Πολυκαναλικών διοχετεύσεων για τον εντοπισμό και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;