המאמר הזה הוא חלק ממדריך להעברת נתונים (מיגרציה) מ-Universal Analytics אל Google Analytics 4. בקישור הבא תוכלו לעיין בתוכן העניינים של המדריך.

[UA→GA4] כלי להעברת משתמשים

העברה של משתמשי Universal Analytics לנכס Google Analytics 4

אתם יכולים להשתמש בתוסף של Google Sheets‏ – GA4 Migrator for Google Analytics (כלי ההעברה של GA4 ב-Google Analytics) – כדי להעביר את המשתמשים וההרשאות שלהם מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4.

הנושאים במאמר:

איך פועל הכלי

כדי להשתמש בכלי להעברת המשתמשים, צריכה להיות לכם הרשאת אדמין בחשבון.

אחרי שמתקינים ומפעילים את התוסף של Google Sheets (בהמשך), מבצעים את שלושת השלבים הבאים:

 • שלב 1: מייבאים את ההגדרות של הרשאות המשתמשים מנכס Universal Analytics לגיליון אלקטרוני ב-Google Sheets
 • שלב 2: קובעים איך להעביר כל משתמש
 • שלב 3: מעבירים (מייצאים) את ההגדרות של הרשאות המשתמשים לנכס Google Analytics 4

לפני שמתחילים

כדי להתחיל להשתמש בכלי להעברת משתמשים, צריך:

 1. להתקין את התוסף GA4 Migrator for Google Analytics מ-Google Workspace Marketplace.

  אפשר גם לגשת לדף של התוסף בחנות דרך התפריט של Google Sheets: לוחצים על תוספים > תוספים > ניהול התוספים ומחפשים את GA4 Migrator for Google Analytics.

 2. פותחים את הדף של התוסף בחנות ולוחצים על להתקנה.

 3. פועלים לפי ההוראות כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

 4. לאחר סיום התקנת התוסף, יוצרים גיליון אלקטרוני חדש ב-Google Sheets ומפעילים את סרגל הצד של התוסף: לוחצים בתפריט על תוספים > GA4 Migrator for Google Analytics™‎‏ > Migrate users to GA4 (העברת משתמשים ל-GA4).

שלב 1: מייבאים את הרשאות המשתמשים מנכס Universal Analytics

לאחר הפעלת התוסף, תופיע תיבת הדו-שיח הבאה, עם הנחיות בנוגע לתהליך ההעברה.

 1. כדי להתחיל בהעברה, בוחרים חשבון מתוך התפריט הנפתח Google Analytics account (חשבון Google Analytics). התפריט מאוכלס מראש ברשימת חשבונות Google Analytics שזמינים למשתמש שמחובר באותו הרגע.
 2. מחשבון Google Analytics שנבחר, בוחרים את נכס Universal Analytics שממנו רוצים להעביר הרשאות משתמשים.

 3. אחרי שבוחרים את נכס Universal Analytics, לוחצים על Import users from Analytics (ייבוא משתמשים מ-Analytics) כדי להתחיל את תהליך ההעברה.

השלמת תהליך הייבוא אמורה להימשך פחות מדקה. לאחר השלמת הפעולה, תופיע הודעת אישור.

שלב 2: קובעים איך להעביר כל משתמש

בסיום הפעולה של ייבוא ההרשאות, יוצג דוח עם הפרטים של הרשאות המשתמשים מנכס Universal Analytics שנבחר ומהתצוגות המפורטות (הפרופילים) שלו. בדוח שנוצר מפורטים כל המשתמשים שיש להם גישה לחשבון שנבחר, לנכס Universal Analytics ולכל התצוגות המפורטות (הפרופילים) שלו, יחד עם ההרשאות שלהם.

אם המשתמש קיבל הרשאות למספר ישויות, בתיבה שלצד כל הרשאה שיש לו יופיע בדוח סימן וי.

משתמש מוכן להעברה (ready to migrate) לנכס Google Analytics 4 רק אם סומנה לו הרשאה אחת לכל היותר בדוח של גיליון אלקטרוני.

לגבי כל משתמש בדוח:

 • אם לא נבחרו הרשאות: למשתמש הזה לא תהיה גישה לנכס היעד ב-Google Analytics 4.

 • אם נבחרה הרשאה אחת: ההרשאה הזו תוקצה למשתמש במהלך ההעברה.

הדוגמאות הבאות ממחישות זאת.

דוגמה 1

למשתמש Bob (בוב) יש הרשאת אדמין לתצוגה המפורטת (הפרופיל) 121212, והרשאת עריכה לתצוגה המפורטת (פרופיל) 232323. לכן התיבות Admin (הרשאת אדמין) ו-Editor (הרשאת עריכה) מסומנות בשורה המתאימה של המשתמש הזה. שתי התצוגות המפורטות (הפרופילים) מופיעות בתא המתאים בעמודה View (profile) id (מזהה התצוגה המפורטת [הפרופיל]). מכיוון שמסומנת יותר מתיבת הרשאה אחת עבור המשתמש הזה, עליכם לקבוע עם איזו הרשאה להעביר את המשתמש הזה. אם תבטלו את הסימון בתיבות Editor (הרשאת עריכה) ו-Viewer (הרשאת צפייה), בוב יהיה מוכן להעברה עם הרשאת אדמין.

דוגמה 2

למשתמשת Alice (אליס) יש את הרשאת צפייה בנכס UA-123456-7 כולו, והרשאת עריכה לתצוגה המפורטת (הפרופיל) 121212. התיבות Viewer (הרשאת צפייה) ו-Editor (הרשאת עריכה) מסומנות בשורה המתאימה של המשתמשת הזו. התצוגה המפורטת (הפרופיל) 121212 מופיעה בתא המתאים בעמודה View (profile) id (מזהה התצוגה המפורטת [הפרופיל]). מכיוון שמסומנת יותר מתיבת הרשאה אחת עבור המשתמש הזה, עליכם לקבוע עם איזו הרשאה להעביר את המשתמש הזה. אם תבטלו את הסימון בתיבה Viewer (הרשאת צפייה), אליס תהיה מוכנה להעברה עם הרשאת עריכה.

דוגמה 3

למשתמשת Carol (קרול) יש הרשאת עריכה לנכס UA-123456-7 כולו. במקרה הזה, רק התיבה Editor (הרשאת עריכה) מסומנת בשורה המתאימה של המשתמשת הזו. מכיוון שאין לקרול הרשאות מקומיות לתצוגה מפורטת (פרופיל) כלשהי, התא המתאים בעמודה View (profile) id (מזהה התצוגה המפורטת [הפרופיל]) ריק. רק תיבת הרשאה אחת מסומנת עבור המשתמשת הזו, ולכן היא מוכנה להעברה (ready to migrate).

דוגמה 4

למשתמש Trent (טרנט) יש הרשאת צפייה לתצוגות המפורטות (הפרופילים) 121212, 232323, ו-343434 של הנכס UA-123456-7. במקרה הזה, רק התיבה Viewer (הרשאת צפייה) מסומנת בשורה המתאימה של המשתמש הזה. רק תיבת הרשאה אחת מסומנת עבור המשתמש הזה, ולכן הוא מוכן להעברה (ready to migrate).

לאחר שכל שורה בגיליון העבודה תהיה בסטטוס ready to migrate, תהיו מוכנים לעבור לשלב 3.

שלב 3: מייצאים את הרשאות המשתמשים לנכס Google Analytics 4

 1. כדי להתחיל לייצא את ההגדרות של הרשאות המשתמשים, צריך לבחור נכס יעד ב-Google Analytics 4 בתפריט הנפתח של תיבת הדו-שיח של ההעברה. התפריט יאוכלס מראש ברשימת הנכסים של Google Analytics 4 שזמינים למשתמש הנוכחי בחשבון Google Analytics הנוכחי שנבחר.

 2. לוחצים על הלחצן Migrate (העברה) כדי להתחיל בתהליך יצירת ההגדרות של הרשאות המשתמשים בנכס Google Analytics 4 שנבחר, על סמך ההרשאות שבחרתם בגיליון האלקטרוני.

בסיום הפעולה, תופיע ההודעה User migration complete (העברת המשתמשים הושלמה), והמערכת תיצור גיליון חדש עם תוצאת הפעולה במסמך הנוכחי.

תוצאת הפעולה כוללת רשימה של כל המשתמשים וההרשאות המקומיות שלהם, שיש להם גישה לנכס Google Analytics 4 הנוכחי. לפי דוגמאות 1-4 בשלב 2, לבוב תהיה הרשאת אדמין, לאליס ולקרול תהיה הרשאת עריכה ולטרנט תהיה הרשאת צפייה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false