Thu thập dữ liệu theo khu vực

Google Analytics sử dụng các trung tâm dữ liệu theo khu vực để đảm bảo gửi dữ liệu đo lường về người dùng ứng dụng di động và web đến Google Analytics một cách nhanh nhất và an toàn nhất có thể.

Cách hoạt động

Khi Analytics thiết lập kết nối với một trung tâm thu thập dữ liệu có sẵn gần nhất của Google, dữ liệu đo lường sẽ được gửi đến Analytics thông qua kết nối HTTPS đã mã hoá. Tại các trung tâm thu thập, dữ liệu sẽ được mã hoá tiếp trước khi chuyển tiếp đến các máy chủ xử lý của Analytics và cung cấp cho bạn trong nền tảng Analytics.

Địa chỉ IP được dùng để xác định trung tâm dữ liệu cục bộ tối ưu.

Trong Google Analytics 4, địa chỉ IP được sử dụng tại thời điểm thu thập để xác định thông tin vị trí (quốc gia, thành phố, vĩ độ và kinh độ của thành phố), rồi sau đó bị loại bỏ trước khi dữ liệu được ghi lại trong bất kỳ trung tâm dữ liệu hoặc máy chủ nào.

Trong Universal Analytics, bạn có thể chọn sử dụng tính năng ẩn danh IP. Khi địa chỉ IP được ẩn danh, quá trình ẩn danh sẽ diễn ra trước khi dữ liệu được ghi lại trong bất kỳ trung tâm dữ liệu hoặc máy chủ nào.

Tìm hiểu thêm về tính năng ẩn danh IP

Tìm hiểu về các vị trí trung tâm dữ liệu của chúng tôi

Lợi ích

Tính năng thu thập dữ liệu theo khu vực giúp nâng cao hiệu suất cho trang web và ứng dụng di động nhờ giảm thiểu khoảng cách và tổng thời gian cần thiết để gửi dữ liệu trên một kết nối bảo mật tới trung tâm dữ liệu của Google.

Ngoài ra, tính năng thu thập dữ liệu theo khu vực và hạ tầng trung tâm dữ liệu của Google sẽ mang đến cho bạn một giải pháp dự phòng. Trong trường hợp hy hữu một trung tâm dữ liệu cấp địa phương không hoạt động, thì một trung tâm dữ liệu khác trong khu vực có thể tiếp tục phân phát và hỗ trợ đầy đủ cho người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
69256
false