Zhromažďovanie regionálnych údajov

Google Analytics využíva regionálne dátové centrá, aby bolo zabezpečené čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie odosielanie meraní používateľov na webe a v mobilných aplikáciách do služby Google Analytics.

Ako to funguje

Keď Analytics vytvorí pripojenie k najbližšiemu dostupnému centru na zhromažďovanie údajov na Googli, údaje meraní sa odošlú do služby Analytics prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS. V centrách na zhromažďovanie údajov sa údaje ďalej zašifrujú a potom sa presmerujú na servery spracúvania služby Analytics a sprístupnia sa vám na platforme Analytics.

Na určenie optimálneho miestneho dátového centra sa používajú adresy IP.

V službe Google Analytics 4 sa adresy IP používajú v čase zhromažďovania na určenie informácií o polohe (krajiny, mesta, zemepisnej šírky a dĺžky mesta) a potom sa zahodia ešte skôr, ako sa údaje zaznamenajú v ľubovoľnom dátovom centre alebo serveri.

V službe Universal Analytics si môžete aktivovať anonymizáciu adries IP. Pri anonymizácii adries IP sa anonymizácia uskutočňuje pred zaznamenaním údajov v ľubovoľnom dátovom centre alebo serveri.

Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP

Prečítajte si viac o našich miestach dátových centier.

Výhody

Zhromažďovanie regionálnych údajov zlepšuje výkonnosť vašich webov a mobilných aplikácií tak, že minimalizuje vzdialenosť a celkový čas, ktoré sú potrebné na odoslanie údajov cez zabezpečené pripojenie do dátových centier Googlu.

Infraštruktúra zhromažďovania regionálnych údajov a dátových centier Googlu navyše umožňuje redundanciu, takže v nepravdepodobnom prípade nedostupnosti niektorého miestneho dátového centra môže používateľov naďalej plne obsluhovať a podporovať iné dátové centrum v tomto regióne.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false