[UA→GA4] Как да проверите типа на собствеността

Установете дали имате собственост в Universal Analytics, или такава в Google Анализ 4
  • Ако сте създали собствеността си преди 14 октомври 2020 г., вероятно използвате собственост в Universal Analytics.
  • Ако сте създали собствеността си след 14 октомври 2020 г., вероятно използвате собственост в Google Анализ 4.

За да разберете какъв тип е Вашата собственост, вижте нейния идентификатор.

  • Идентификаторите на собственостите в Universal Analytics започват с UA и завършват с число (UA-XXXXXXXXX-1).
  • Идентификаторите на собственостите в Google Анализ 4 са само с числа (XXXXXXXXX).

Инструмент за избор на собственост

Инструкции

За да намерите идентификатора на Вашата собственост:

  1. Кликнете върху стрелката за надолу в горния ляв ъгъл (до логото на Анализ), за да отворите инструмента за избор на собственост.

    Най-лявата графа съдържа профилите Ви, а следващата – собственостите Ви. Собствеността, която понастоящем сте отворили, е откроена в сиво.
     
  2. За да установите типа на собствеността, вижте посочения под името ѝ номер.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false