บทความนี้เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โปรดดูส่วน Universal Analytics หากคุณยังใช้พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics อยู่ ซึ่งจะหยุดการประมวลผลข้อมูลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 (1 ตุลาคม 2023 สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360 )

[GA4] การจัดกลุ่มเนื้อหา

จัดหมวดหมู่หน้าเว็บและหน้าจอที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เก็บข้อมูลที่กําหนดเอง

กลุ่มเนื้อหาช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่หน้าเว็บและหน้าจอไว้ในที่เก็บข้อมูลที่กําหนดเอง คุณจึงดูเมตริกสําหรับกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น คุณสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลสําหรับหน้าเว็บที่แสดงเสื้อผ้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กแยกกันได้

ในหน้าเว็บที่แสดงเสื้อผ้าผู้ชาย คุณอาจระบุกลุ่มเนื้อหาผ่านพารามิเตอร์เหตุการณ์ content_group โดยเพิ่มโค้ดด้านล่าง ซึ่งคุณสามารถใช้คำว่า "mens" (หรืออะไรก็ได้) เพื่อสื่อว่าเป็นเสื้อผ้าผู้ชายได้

  gtag('set', 'content_group', 'mens');

ในหน้าเว็บที่แสดงเสื้อผ้าผู้หญิง คุณอาจเพิ่มโค้ดนี้

  gtag('set', 'content_group', 'womens');

คุณยังตั้งค่าพารามิเตอร์ content_group ได้โดยใช้เหตุการณ์ page_view หรือคําสั่ง set ในทํานองเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ content_group ลงในเหตุการณ์ screen_view ได้

ดูกลุ่มเนื้อหา

เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ content_group แล้ว คุณจะเห็นกลุ่มเนื้อหาได้โดยการเลือกมิติข้อมูลกลุ่มเนื้อหาในรายงานหน้าเว็บและหน้าจอ หรือโดยการเลือกมิติข้อมูลในการสํารวจ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกลุ่มเนื้อหาที่กําหนดไว้ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ในรายงานหน้าเว็บและหน้าจอ

ภาพหน้าจอของรายงาน "หน้าเว็บและหน้าจอ" ที่จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเนื้อหา (not set) ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก

เมื่อคุณไม่ได้ตั้งค่ากลุ่มเนื้อหา Analytics จะป้อนข้อมูลของมิติข้อมูลกลุ่มเนื้อหาด้วย (not set)

ข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ากลุ่มเนื้อหาในแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
69256
false