Dimensions and metrics

[GA4] สร้างกลุ่มเนื้อหา

กลุ่มเนื้อหาช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่หน้าเว็บและหน้าจอไว้ในที่เก็บข้อมูลที่กําหนดเอง ที่เก็บข้อมูลที่กําหนดเองช่วยให้คุณดูเมตริกของกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น คุณสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลสําหรับหน้าเว็บที่มีเสื้อผ้าผู้ชาย และที่เก็บข้อมูลสําหรับหน้าเว็บที่มีเสื้อผ้าผู้หญิง

กําหนดค่ากลุ่มเนื้อหา

แท็ก Google (เว็บไซต์)

หากต้องการสร้างกลุ่มเนื้อหาโดยใช้แท็ก Google ให้เพิ่มพารามิเตอร์ content_group ลงในหน้าเว็บ ดังนี้

gtag('config', 'TAG-ID', {

'content_group':'<name_of_content_group>'

});

เช่น หากต้องการสร้างกลุ่มเนื้อหาในหน้าเว็บสำหรับเสื้อผ้าผู้ชาย คุณอาจสร้างกลุ่มเนื้อหา 'mens'

gtag('config', 'G-XXXXXX', {

'content_group':'mens'

});

ในหน้าเว็บที่แสดงเสื้อผ้าผู้หญิง คุณอาจเพิ่มกลุ่มเนื้อหาต่อไปนี้

gtag('config', 'G-XXXXXX', {

'content_group':'womens'

});

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ content_group

Google Tag Manager (เว็บไซต์)

คุณสร้างกลุ่มเนื้อหาใน Google Tag Manager ได้โดยใช้ตัวแปรตารางนิพจน์ทั่วไป ตัวแปรตารางนิพจน์ทั่วไปจะจับคู่นิพจน์ทั่วไปกับ URL ที่มีผู้เข้าชม

เมื่อสร้างตัวแปรแล้ว คุณจะเพิ่มตัวแปรลงในพารามิเตอร์ content_group ในแท็ก Google Analytics: การกำหนดค่า GA4 ได้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตัวแปร
 1. ใน Google Tag Manager ให้ไปที่ รูปภาพของไอคอนตัวแปรตัวแปรทางด้านซ้าย
 2. ในส่วนตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนด ให้คลิกใหม่ภาพหน้าจอของปุ่ม "ใหม่" ที่ไฮไลต์ในส่วน "ตัวแปรที่กําหนดโดยผู้ใช้" ในหน้าตัวแปร
 3. คลิกการกําหนดค่าตัวแปร > ตารางนิพจน์ทั่วไป
 4. ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เปลี่ยนชื่อตัวแปรเป็น "กลุ่มเนื้อหา"
 5. ในช่องตัวแปรอินพุต ให้เลือก {{Page Path}}
 6. เพิ่มแถวในส่วนตารางนิพจน์ทั่วไป
 7. ป้อนนิพจน์ทั่วไปเพื่อระบุเส้นทางหน้าเว็บ ดูตัวอย่าง
 8. เลือกตั้งค่าเริ่มต้น
 9. ป้อน "กลุ่มอื่น" เป็นกลุ่มเนื้อหาเริ่มต้นหากไม่มีรายการที่ตรงกัน
 10. ในการตั้งค่าขั้นสูง ให้ล้างช่องทําเครื่องหมายการจับคู่แบบเต็มรูปแบบเท่านั้นและเปิดใช้แคปเจอร์กรุ๊ปและแทนที่ฟังก์ชันการทำงาน
 11. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวแปรในแท็ก

 1. ในแท็ก ให้เปิดแท็ก Google Analytics: การกำหนดค่า GA4
 2. ในส่วนช่องที่จะตั้งค่า ให้เพิ่มแถวที่มีกลุ่มเนื้อหาและตัวแปร
 3. ป้อน "content_group" ในช่องชื่อช่อง
 4. ป้อน {{Content Group}} ในช่องค่า
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. นำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

ตัวอย่าง

คุณต้องการวัดเส้นทางหน้าเว็บต่อไปนี้ในเว็บไซต์

 • หน้าเสื้อผ้าผู้ชาย: www.example.com/category/mens
 • หน้าเสื้อผ้าผู้หญิง: www.example.com/category/womens

ตารางนิพจน์ทั่วไปก็จะมีลักษณะดังนี้

รูปแบบ เอาต์พุต
/mens หน้าเสื้อผ้าผู้ชาย
/womens หน้าเสื้อผ้าผู้หญิง

Firebase (แอป)

เมื่อใช้ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase คุณจะเพิ่มพารามิเตอร์ content_group ในเหตุการณ์ screen_view ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหา

หากต้องการดูกลุ่มเนื้อหา ให้เลือกมิติข้อมูลกลุ่มเนื้อหาในรายงานหน้าเว็บและหน้าจอ หรือเพิ่มมิติข้อมูลในการสํารวจ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกลุ่มเนื้อหาที่ได้กําหนดไว้ก่อนหน้าในรายงานหน้าเว็บและหน้าจอ

ภาพหน้าจอของรายงาน "หน้าเว็บและหน้าจอ" ที่จัดหมวดหมู่ตามกลุ่มเนื้อหา (not set) ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก

กําหนดค่ากลุ่มเนื้อหาเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการสร้างกลุ่มเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ต้องการกลุ่มเนื้อหาระดับบนสุดสําหรับเสื้อผ้าผู้ชาย แล้วเลือก content_group2 สําหรับเครื่องแต่งกายและ content_group3 สําหรับเสื้อ

วิธีกําหนดค่ากลุ่มเนื้อหาเพิ่มเติมคือสร้างพารามิเตอร์ที่กําหนดเองสําหรับกลุ่มเนื้อหา จากนั้นบันทึกกลุ่มเนื้อหาเป็นมิติข้อมูลที่กําหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก