Lag og administrer egendefinerte rapporter

Egendefinerte rapporter er rapporter du selv lager. Du velger dimensjonene og beregningene og bestemmer hvordan de skal bli vist. Finn ut mer om egendefinerte rapporter.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Lag en egendefinert rapport

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Klikk på Tilpasset > Egendefinerte rapporter > +Ny egendefinert rapport.
 5. Skriv inn en tittel.
 6. (Valgfritt) Klikk på + legg til rapportfane.
  Alle rapportene har minst én fane, men du kan legge til flere. You can customize the report types in each Report Tab.
 7. Velg en rapporttype: Utforsker, Flat tabell, Kartoverlegg eller Trakt.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om de forskjellige rapporttypene.

  Du må velge en ny rapporttype for hver av fanene du legger til i rapporten. Hver av fanene kan ha forskjellige rapporttyper. Du kan for eksempel velge at Fane 1 skal være av typen Kartoverlegg og at Fane 2 skal være av typen Flat tabell. Da kan du bruke flere faner, slik at du har forskjellige visualiseringstyper i én rapport.

  1. Utforsker: Standardrapporttypen i Analytics. Den inneholder et linjediagram og en datatabell med dynamiske elementer, for eksempel et alternativ for søk/sortering og sekundære dimensjoner.
  2. Flat tabell: En statisk tabell som kan sorteres. Dataene blir vist i rader.
  3. Kartoverlegg: Et verdenskart. Ulike regioner og land blir vist i mørkere farger for å angi trafikk og engasjementsvolum.
  4. Trakt: En konverteringstrakt du definerer.
 8. Definer dimensjoner og beregninger.
  Hvilke alternativer som er tilgjengelige for hver rapporttype, varierer ettersom dataene blir vist på forskjellige måter i de ulike typene.
 9. (Valgfritt) Klikk på + legg til filter for å avgrense rapporten til bestemte dimensjoner.
  Klikk for å utvide og se mer informasjon om disse filtrene.
  Da kan du begrense hvilke data som blir vist i rapporten. Hvis du for eksempel lager en rapport med Nettleserversjon-dimensjonen, kan du legge til et filter for å vise bare bestemte nettlesere i rapporten ved å lage et Ta med-filter i Nettleser-dimensjonen, med Chrome som eksakt samsvar. Med denne konfigurasjonen kan du bare se data i rapporten din for Chrome-nettleseren. Dermed kan du sammenligne resultatene for alle versjonene av Chrome, og ekskludere alle dataene fra andre nettlesere.
 10. (Valgfritt) Velg hvor denne rapporten skal bli vist. Du kan velge bestemte rapporteringsvisninger på rullegardinmenyen eller velge Alle datautvalg tilknyttet denne kontoen for å tillate denne rapporten i alle rapporteringsvisningene du har tilgang til.
 11. Klikk på Lagre.

Åpne, administrer og del egendefinerte rapporter

Slik får du tilgang til egendefinerte rapporter:

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Naviger til ønsket rapporteringsvisning.
 3. Åpne Rapporter.
 4. Klikk på Egendefinert.

Du ser en tabell med alle de egendefinerte rapportene dine. Du kan lage kategorier for å organisere rapportene i ulike grupper. Bruk alternativene på Handlinger-menyen for å endre, kopiere, slette og dele enkeltrapporter. Når du deler en egendefinert rapport, blir bare konfigurasjonsinformasjonen delt. Dataene dine holdes private. Finn ut mer om hvordan du deler ressurser, deriblant hvordan du deler mange egendefinerte rapporter samtidig.

Klikk på et rapportnavn i tabellen for å se den aktuelle rapporten. Du kan også velge rapporter i navigasjonspanelet til venstre. Når du bruker en rapport, kan du klikke på Endre (oppe til venstre nedenfor tittelen på rapporten) for å gjøre endringer i rapporten.

Underbygg egendefinerte rapporter med egendefinerte tabeller

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360-kontoer. Finn ut mer om Analytics 360.

Hvis du har mye data, kan det hende at de egendefinerte rapportene dine inneholder samplede resultater. Du kan sørge for at dataene i de egendefinerte rapportene er nøyaktige og presise ved å underbygge de viktigste egendefinerte rapportene med egendefinerte tabeller (spesielt de rapportene som brukes for rapportering eller analysering av viktige bedriftsdata). Egendefinerte tabeller kan brukes for å samle inn viktige datasett daglig. På denne måten sikrer du at rapportene dine inneholder 100 % fullstendige data.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?