Maken en beheren van aangepaste rapporten

Aangepaste rapporten zijn rapporten die u zelf maakt in uw Google Analytics-account. Meer informatie over aangepaste rapporten.

Een aangepast rapport maken

 1. Log in op uw Google Analytics-account.
 2. Klik boven aan de pagina op Aangepast rapport.
 3. Klik op + Nieuw aangepast rapport boven aan de tabel.
  Als u deze optie niet ziet, gaat u naar het Overzicht van aangepaste rapporten met behulp van de navigatie-opties in het zijvenster.
 4. Geef een Titel op.
 5. (Optioneel) Klik op + rapporttabblad toevoegen.
  Elk rapport heeft ten minste één tabblad, maar u kunt er meer toevoegen. Wanneer u meer tabbladen toevoegt, is de volgende informatie van toepassing op het tabblad dat momenteel is gemarkeerd. Klik op de afbeelding om die uit te vouwen en te kijken hoe dit eruitziet. You can customize the report types in each Report Tab.
 6. Selecteer een rapporttype: Verkenner, Platte tabel of Kaartoverlay.
  Klik om uit te vouwen en meer te lezen over de rapporttypen.

  U moet een nieuw rapporttype selecteren voor elk tabblad dat u aan het rapport toevoegt. Elk tabblad kan een ander rapporttype hebben. U kunt bijvoorbeeld tabblad 1 maken als kaartoverlay en tabblad 2 als platte tabel. Zo heeft u in één rapport meerdere tabbladen voor verschillende visualisatietypen.

  1. Verkenner: het standaard Google Analytics-rapport. Bevat een lijngrafiek en een gegevenstabel met dynamische elementen zoals een zoek/sorteer-optie en secundaire dimensies.
  2. Platte tabel: een statische, sorteerbare tabel waarin gegevens in rijen worden weergegeven.
  3. Kaartoverlay: een wereldkaart. Verschillende regio's en landen worden in donkere kleuren weergegeven om het verkeers- en betrokkenheidsvolume aan te geven.
 7. Definieer uw dimensie en statistieken.
  De opties voor elk type rapport variëren omdat de manier waarop gegevens worden weergegeven voor elk type verschilt.
 8. (Optioneel) Klik op + filter toevoegen om het rapport tot specifieke dimensies te beperken.
  Klik om uit te vouwen en meer te lezen over deze filters.
  Hiermee kunt u de gegevens beperken die in het rapport worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt met de dimensie Browserversie, kunt u een filter toevoegen om uitsluitend specifieke browsers in het rapport weer te geven. U maakt het filter Opnemen voor de dimensie Browser, met de overeenkomst Exact voor Chrome. Met deze configuratie worden uitsluitend gegevens van de browser Chrome weergegeven in uw rapport. Zo kunt u de prestaties van de verschillende versies van Chrome met elkaar vergelijken en alle gegevens van andere browsers uitsluiten.
 9. (Optioneel) Selecteer waar dit rapport moet worden weergegeven. Gebruik het dropdown-menu om specifieke dataweergaven te selecteren, of selecteer Alle dataweergaven die aan dit account zijn gekoppeld om weergave van dit rapport toe te staan in alle dataweergaven waartoe u toegang heeft.
 10. Klik op Opslaan.

Openen, beheren en delen van aangepaste rapporten

Voor toegang tot uw aangepaste rapporten, klikt u op het tabblad Aangepast rapport boven aan een willekeurige pagina in uw Google Analytics-account.

Klik in het navigatievenster aan de zijkant op Overzicht om een tabel met al uw aangepaste rapporten te bekijken. U kunt categorieën maken om uw rapporten in verschillende groepen in te delen. Gebruik het dropdown-menu Acties om afzonderlijke rapporten te bewerken, kopiëren, verwijderen en te delen. Wanneer u een aangepast rapport deelt, worden alleen de configuratiegegevens gedeeld. Uw gegevens blijven privé. Meer informatie overhet delen van items, waaronder het delen van meerdere aangepaste rapporten tegelijk.

Klik op een rapportnaam in de tabel om dat specifieke rapport te bekijken. U kunt ook het navigatievenster aan de zijkant gebruiken om afzonderlijke rapporten te bekijken. Wanneer u een rapport gebruikt, kunt u in de menubalk op Bewerken klikken om wijzigingen in het rapport aan te brengen.