Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Aangepaste rapporten maken en beheren

Een aangepast rapport is een rapport dat u zelf maakt. U kiest de dimensies en statistieken en bepaalt hoe ze moeten worden weergegeven. Meer informatie over aangepaste rapporten.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Een aangepast rapport maken

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op het tabblad Aangepast rapport. U vindt dit tabblad boven aan elke pagina in Analytics.
 3. Klik op + Nieuw aangepast rapport boven aan de tabel.
  Als deze optie niet wordt weergegeven, selecteert u Aangepaste rapporten > Overzicht in de navigatiebalk aan de linkerkant.
 4. Geef een Titel op.
 5. (Optioneel) Klik op + rapporttabblad toevoegen.
  Elk rapport heeft ten minste één tabblad, maar u kunt er meer toevoegen. Wanneer u meer tabbladen toevoegt, is de volgende informatie van toepassing op het tabblad dat momenteel is gemarkeerd. Klik op de afbeelding om die uit te vouwen en te kijken hoe dit eruitziet. You can customize the report types in each Report Tab.
 6. Selecteer een rapporttype: Verkenner, Platte tabel of Kaartoverlay.
  Klik om uit te vouwen en meer te lezen over de rapporttypen.

  U moet een nieuw rapporttype selecteren voor elk tabblad dat u aan het rapport toevoegt. Elk tabblad kan een ander rapporttype hebben. U kunt bijvoorbeeld tabblad 1 maken als kaartoverlay en tabblad 2 als platte tabel. Zo heeft u in één rapport meerdere tabbladen voor verschillende visualisatietypen.

  1. Verkenner: het standaard Analytics-rapport. Bevat een lijngrafiek en een gegevenstabel met dynamische elementen zoals een zoek/sorteer-optie en secundaire dimensies.
  2. Platte tabel: een statische, sorteerbare tabel waarin gegevens in rijen worden weergegeven.
  3. Kaartoverlay: een wereldkaart. Verschillende regio's en landen worden in donkere kleuren weergegeven om het verkeers- en betrokkenheidsvolume aan te geven.
 7. Definieer uw dimensie en statistieken.
  De opties voor elk type rapport variëren omdat de manier waarop gegevens worden weergegeven, voor elk type verschilt.
 8. (Optioneel) Klik op + filter toevoegen om het rapport tot specifieke dimensies te beperken.
  Klik om uit te vouwen en meer te lezen over deze filters.
  Hiermee kunt u de gegevens beperken die in het rapport worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt met de dimensie Browserversie, kunt u een filter toevoegen om uitsluitend specifieke browsers in het rapport weer te geven. U maakt het filter Opnemen voor de dimensie Browser, met de overeenkomst Exact voor Chrome. Met deze configuratie worden uitsluitend gegevens van de browser Chrome weergegeven in uw rapport. Zo kunt u de prestaties van de verschillende versies van Chrome met elkaar vergelijken en alle gegevens van andere browsers uitsluiten.
 9. (Optioneel) Selecteer waar dit rapport moet worden weergegeven. Gebruik het dropdown-menu om specifieke dataweergaven te selecteren, of selecteer Alle dataweergaven die aan dit account zijn gekoppeld om weergave van dit rapport toe te staan in alle dataweergaven waartoe u toegang heeft.
 10. Klik op Opslaan.

Aangepaste rapporten openen, beheren en delen

Als u een aangepast rapport wilt openen, klikt u op het tabblad Aangepast rapport. U vindt dit tabblad boven aan elke pagina in Analytics.

In de navigatiebalk aan de linkerkant selecteert u Overzicht om al uw aangepaste rapporten in een tabel weer te geven. U kunt categorieën maken om uw rapporten in verschillende groepen in te delen. Gebruik het dropdown-menu Acties om afzonderlijke rapporten te bewerken, te kopiëren, te verwijderen of te delen. Wanneer u een aangepast rapport deelt, worden alleen de configuratiegegevens gedeeld. Uw gegevens blijven privé. Meer informatie over hoe u items deelt, waaronder instructies voor het delen van meerdere aangepaste rapporten tegelijk.

Klik op een rapportnaam in de tabel om dat specifieke rapport te bekijken. U kunt ook rapporten selecteren in de navigatiebalk aan de linkerkant. Wanneer u een rapport gebruikt, kunt u in de menubalk op Bewerken (linksboven, onder de titel van het rapport) klikken om wijzigingen aan te brengen in het rapport.

Back-ups maken van aangepaste rapporten met aangepaste tabellen

Deze functie is alleen beschikbaar voor Google Analytics 360-accounts. Meer informatie over Google Analytics 360.

Als u veel gegevens heeft, kunnen uw aangepaste rapporten resultaten van steekproeven retourneren. Als u zeker wilt weten dat de gegevens van aangepaste rapporten nauwkeurig zijn, raden we u aan elk belangrijk aangepast rapport (vooral rapporten die u gebruikt om belangrijke bedrijfsstatistieken te rapporteren/analyseren) te ondersteunen met een aangepaste tabel. Aangepaste tabellen kunnen worden gebruikt om dagelijks belangrijke gegevenssets te verzamelen, zodat de gegevens in uw rapporten gegarandeerd volledig zijn.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?