[Google Analytics 4] Integracja z Google Merchant Center

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn, którzy chcą połączyć swoje konto Merchant Center z usługą Analytics związaną z ich witryną.

Korzyści z integracji

Automatyczne tagowanie

Jeśli pozostawisz automatyczne tagowanie włączone, raporty Analytics będą dzielić ruch z Merchant Center na kategorie za pomocą takich wartości wymiarów:

 • Platforma źródłowa: Bezpłatne informacje w Zakupach Google,
 • Źródło: Google,
 • Medium: Bezpłatne,
 • Kampania: (nie ustawiono),
 • Domyślne grupowanie kanałów: Bezpłatne w Zakupach Google.

Te wartości wymiarów wskazują, ilu użytkowników oraz ile sesji i zdarzeń pochodziło z kliknięć bezpłatnych wyników wyszukiwania w Google Merchant Center, a także ile konwersji i jakie łączne przychody można przypisać kliknięciom takich wyników.

Parametr srsltid jest dołączany do linków generowanych przez Google Merchant Center w bezpłatnych wynikach wyszukiwania w Zakupach Google (np. www.example.com?srsltid=123xyz). Więcej informacji o automatycznym tagowaniu w Merchant Center

Więcej informacji o źródłach wizyt oraz o ręcznym i automatycznym tagowaniu

Eksportowanie konwersji

Analytics eksportuje konwersję do Merchant Center. Zdarzenia konwersji purchasein_app_purchase wynikające z kliknięć bezpłatnych wyników wyszukiwania są eksportowane z Analytics do Merchant Center i dostępne w raportach tej usługi. Raportowanie konwersji w Merchant Center będzie korzystać z modelu atrybucji skonfigurowanego w połączonej usłudze Google Analytics 4.

Limity

Integracja kont Merchant Center z usługami Google Analytics 4 umożliwia łączenie jednego konta z wieloma usługami oraz jednej usługi z wieloma kontami:

 • Z pojedynczą usługą w Analytics możesz połączyć wiele kont Merchant Center (obejmujących multikonta klientów). Każde konto Merchant Center jest osobnym połączeniem w Analytics. Z tą samą usługą w Analytics nie możesz połączyć jednocześnie multikonta klientów i konta podrzędnego tego konta Merchant Center.
 • Z jednym kontem Merchant Center (obejmującym multikonta klientów) możesz połączyć wiele usług w Analytics. Każda usługa w Analytics jest osobnym połączeniem w Merchant Center.

Uprawnienia

Aby rozpocząć proces tworzenia połączenia, musisz mieć rolę edytora w Analytics lub dostęp administracyjny w Merchant Center. Jeśli masz oba te uprawnienia, proces łączenia możesz wykonać albo w Analytics, albo w Merchant Center.

Tworzenie połączeń w Analytics

 1. W Google Analytics kliknij Administracja.
 2. Upewnij się, że w kolumnie Konto wybrane jest odpowiednie konto (jeśli masz tylko jedno konto Google Analytics, zostanie ono wybrane domyślnie).
 3. W kolumnie Usługa wybierz usługę, którą chcesz połączyć z Merchant Center.
 4. W kolumnie Usługa w sekcji POŁĄCZENIA USŁUG kliknij Połączenia z Merchant Center.
 5. W tabeli połączeń kliknij Połączenie.
 6. Jeśli jesteś administratorem co najmniej jednego konta Google Merchant Center, w wierszu Połącz z kontami Merchant Center, którymi zarządzam kliknij Wybierz konto, a potem wybierz konto., z którym chcesz połączyć usługę.
 7. Kliknij Potwierdź.
 8. Kliknij Dalej.
 9. W sekcji Włącz automatyczne tagowanie możesz włączyć automatyczne tagowanie na koncie Merchant Center lub pozostawić ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.
 10. Kliknij Dalej, a potem sprawdź i prześlij ustawienia konfiguracyjne.

Tworzenie połączeń w Merchant Center

Więcej informacji o tworzeniu połączeń w interfejsie Merchant Center

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false