Målgrupp

Räckvidd och frekvens

I den här rapporten kan du utläsa användarnas intresse för din webbplats (och indirekt också deras intresse för dina produkter eller tjänster) utifrån hur ofta besökarna återkommer till din webbplats inom en viss tidsperiod (en gång, två gånger, tio gånger?) och hur många dagar som passerar innan de återkommer till webbplatsen (en gång i veckan, en gång i månaden?). Statistiken beräknas per unik besökare.

Om besökarna kommer en gång men inte återkommer, kan du kanske dra slutsatsen att du marknadsför webbplatsen till fel målgrupp eller att webbplatsens innehåll och utseende inte är tillräckligt engagerande eller lättnavigerat. Om besökarna återkommer sällan, till exempel bara före skidsäsongen eller sommaren, kanske du bestämmer dig för att utöka ditt sortiment med skidor och badkläder. Om du fokuserar på en enda säsongsbetonad produkt, kanske du väljer att utöka din webbnärvaro inom båda produktområdena så att du fördubblar exponeringen under vintern eller sommaren.

Med segmenten Alla besök och Besök med transaktioner kan du ta reda på om majoriteten av alla transaktioner sker från engångsbesökare eller återkommande besökare. Om användarna besöker webbplatsen en enda gång men ändå köper produkter, kan du exempelvis köra en kampanj med ett presentkort som bara gäller i 60 dagar, eller erbjuda rabatter på olika produkter varje vecka som ett sätt att få användarna att komma tillbaka.

Tolka histogrammet

Antal besök

I Analytics räknas besöken i den här rapporten så här:

  • Besökare 1 besökte webbplatsen 1 gång under tidsperioden.
  • Besökare 2 besökte webbplatsen 2 gånger under tidsperioden.
  • Besökare 3 besökte webbplatsen 3 gånger under tidsperioden.
  • Den första raden i rapporten (1 besök) har värdet 3 (ett besök vardera från besökare 1, 2 och 3).
  • Den andra raden i rapporten (2 besök) har värdet 2 (ett besök vardera från besökare 2 och 3).
  • Den tredje raden i rapporten (3 besök) har värdet 1 (ett besök från besökare 3).

Beroende på vilken tidsperiod du anger, kan antalet engångsbesökare bli oproportionerligt stort. En tidsperiod på bara en vecka är kanske till exempel för kort tid för att återkommande besökare ska synas i statistiken.

Oberoende av vilken tidsperiod du anger, lär engångsbesökarna alltid vara flest. Du kan ta fram ett mer proportionerligt histogram genom att bara visa statistik för det avancerade segmentet Återkommande besökare.

I det här diagrammet får du en uppfattning av hur antalet besök och sidvisningar har minskat och ser den optimala skärningspunkten mellan antalet besök och sidvisningar. Du kanske exempelvis ser en tvär minskning efter två besök, men att personer som besöker webbplatsen fem gånger ofta tittar på fler sidor.

Dagar sedan senaste besök

Precis som när det gäller Antal besök, kan statistiken över nya besökare göra histogrammet oproportionerligt. Då kan det vara en god idé att bara visa statistik för det avancerade segmentet Återkommande besökare. Med ett tydligare histogram kan du se hur ofta besökarna återkommer till webbplatsen och använda dig av den informationen när du planerar kampanjer eller uppdateringar av webbplatsen. Om många användare exempelvis återkommer efter cirka 14 dagar, kan du köra en ny kampanj varannan vecka eller uppdatera grafiken på webbplatsen varannan eller var fjärde vecka.