Målgruppe

Brukerdefinert

Denne informasjonen gjelder bare JavaScript for klassisk Analytics (ga.js). Finn ut om du bruker klassisk eller Universal Analytics, eller finn ut hvordan du oppgraderer fra klassisk Analytics til Universal Analytics.

Denne rapporten viser statistikk for besøkende etter tilpassede segmenter for besøkende du har definert ved hjelp av metoden _setVar i sporingskoden. Hvis besøkende for eksempel fyller ut et skjema på nettstedet hvor de oppgir stillingstittel (f.eks. leder, teknisk spesialist eller markedsfører), kan du kalle opp _setVar for å registrere og lagre valgene.

Vi kommer til å fjerne funksjonen _setVar. Derfor anbefaler vi at du i stedet bruker _setCustomVar for å opprette tilpassede variabler til innsamling av rapportdata.