Målgruppe

Sted

I denne rapporten kan du se hvor besøk kommer fra (kontinent, subkontinent, land, poststed). For besøkende på nettet fastsettes stedet gjennom kartlegging av IP-adressens geografiske plassering. Hvis besøket foretas fra en mobilenhet, er det ikke sikkert at den geografiske plasseringen på bynivå kan fastslås nøyaktig.

Stedet kan gi en pekepinn om kulturelle normer det kan være lurt å ta hensyn til i utformingen av nettstedet og nettstedets innhold. Hvis et av produktene du tilbyr, er like aktuelt i Midt-Østen og Latin-Amerika (f.eks. klimaanlegg, vannkjølere), kan du utvikle et eget nettsted for hvert enkelt område med forskjellig grafikk og bildemateriale.

Hvis du har kjennskap til steder, kan det også hjelpe deg med å velge hvor du skal rette markedsføringen. Du ønsker kanskje å øke markedsføringen i områder hvor du oppnår lite trafikk, ettersom du er sikker på at produktet egner seg godt for disse områdene og dette er et nytt marked. Kanskje du ønsker å fokusere på områder hvor du allerede mottar mye trafikk, ettersom produktet passer så godt for disse områdene.

Du kan bruke segmenter for å sammenligne trafikk, for eksempel nye og returnerende besøkende etter sted eller alle besøk og besøk med transaksjoner etter sted, og deretter undersøke om det er flere besøkende fra New York enn fra London eller om transaksjonsfrekvensen er høyere i San Francisco enn i New York.