Bekreftelse av nettstedeierskap i Googles verktøy for nettredaktører

Hvis du bruker Googles verktøy for nettredaktører til å samle data for nettstedene dine, fins det nå en enkel metode for å bekrefte eierskapet for nettstedet når du bruker den asynkrone sporingskoden.

  1. Installer den asynkrone sporingskoden på sidene.

  2. Gå til Senter for nettredaktører – Startsiden for bekreftelse for å legge til nettstedet.

  3. På siden Bekreft eierskap velger du Koble til Google Analytics-kontoen.

  4. Klikk på Bekreft.