Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[GA4] Pomiar liczby stron i ekranów

Zbieranie informacji o stronach i ekranach, z których korzystają użytkownicy

Google Analytics zbiera dane o stronach internetowych i ekranach aplikacji dzięki dodawaniu tych informacji do zdarzeń. Na podstawie tych informacji możesz wypełniać wymiary i dane, aby sprawdzać, z którymi stronami i ekranami użytkownicy wchodzą w interakcje.

Google automatycznie zbiera dane o stronach i ekranach, ale możesz też ręcznie gromadzić o nich informacje.

Automatyczny pomiar liczby stron i ekranów

Tego, jak Google Analytics mierzy liczbę stron i ekranów, dowiesz się w sekcjach poniżej:

Globalny tag witryny (witryny)

Fragment kodu globalnego tagu witryny zawiera polecenie config, które zbiera dane o odsłonach:

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU');

Aby zbierać więcej informacji o odsłonach, możesz dodawać do polecenia config parametry po identyfikatorze pomiaru. Aby przechwytywać parametry, użyj tej struktury:

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', <parametry>);

Możesz np. dodać takie parametry, aby rejestrować adres URL i tytuł strony:

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', {
  page_title : 'Mój profil',
  page_location: 'https://example.com/ja' // Podaj pełny adres URL
});

Menedżer tagów Google (witryny)

Podczas konfigurowania tagu konfiguracji Google Analytics 4 upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Wyślij zdarzenie wyświetlenia strony po załadowaniu tej konfiguracji, ponieważ zapewni to automatyczne przesyłanie danych o odsłonach.

Google Analytics dla Firebase (aplikacje mobilne)

Po zainstalowaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase dowiedz się z artykułu Zmierz wyświetlenia ekranu w dokumentacji Firebase, jak zliczane są wyświetlenia ekranów w aplikacjach mobilnych.

Wyłączanie pomiaru liczby odsłon i wyświetleń ekranów

Tego, jak wyłączyć pomiar liczby odsłon i wyświetleń ekranów, dowiesz się w sekcjach poniżej:

Globalny tag witryny (witryny)

Aby wyłączyć pomiar liczby odsłon, podaj dla parametru send_page_view wartość „false” (fałsz) w taki sposób:

gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_POMIARU', {
  send_page_view: false
});

Wartość tego parametru nie jest zachowywana po przejściu z jednej strony na drugą, więc automatyczne zliczanie odsłon musisz wyłączyć na każdej stronie z osobna.

Menedżer tagów Google (witryny)

Podczas konfigurowania tagu konfiguracji Google Analytics 4 upewnij się, że pole wyboru Wyślij zdarzenie wyświetlenia strony po załadowaniu tej konfiguracji nie jest zaznaczone, co zapobiegnie automatycznemu przesyłaniu danych o odsłonach.

Google Analytics dla Firebase (aplikacje mobilne)

Po zainstalowaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase dowiedz się z artykułu Zmierz wyświetlenia ekranu w dokumentacji Firebase, jak wyłączyć zliczanie wyświetleń ekranów w aplikacji mobilnej.

Ręczne pomiary liczby stron i ekranów

Tego, jak ręcznie przesyłać dane o stronach i ekranach, dowiesz się w sekcjach poniżej:

Globalny tag witryny (witryny)

Aby wysyłać własne dane o odsłonach, dodaj to zdarzenie:

gtag('event', 'page_view', {
  page_title: 'Mój profil',
  page_location: 'https://example.com/ja', // Podaj pełny adres URL
  send_to: '<IDENTYFIKATOR_POMIARU>'
});

Dla wszystkich parametrów, których nie ustawisz, Google używa wartości domyślnych. Ustawienie parametru send_to podawaj tylko wtedy, gdy chcesz wysyłać zdarzenie page_view do innej usługi niż ta, którą masz skonfigurowaną w domyślnym fragmencie kodu.

Menedżer tagów Google (witryny)

Po skonfigurowaniu tagu konfiguracji Google Analytics 4 możesz go wywoływać podczas wczytywania stron w przeglądarce, korzystając z reguł wyświetlenia strony.

Google Analytics dla Firebase (aplikacje mobilne)

Po zainstalowaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase dowiedz się z artykułu Zmierz wyświetlenia ekranu w dokumentacji Firebase, jak zrealizować ręczny pomiar wyświetleń ekranów w aplikacji mobilnej.

Pomiar odsłon wirtualnych

Jeśli Twoja witryna wczytuje zawartość strony dynamicznie i aktualizuje jej adres URL, możesz wysyłać dodatkowe odsłony, aby mierzyć takie odsłony wirtualne. W tym celu wykonaj jedną z tych czynności:

  • Skorzystaj z pomiaru zaawansowanego, który jest domyślnie włączony i wysyła odsłonę po każdej zmianie stanu historii przeglądania.
  • Przeprowadzaj ręczny pomiar odsłon wirtualnych poprzez wysyłanie odsłon za pomocą domyślnego fragmentu kodu lub zdarzenia page_view.

Jeśli ręcznie wysyłasz zdarzenia page_view, prawidłowo skonfiguruj pomiar zaawansowany, aby uniknąć podwójnego zliczania odsłon na podstawie zmian stanu historii. Zwykle wymaga to wyłączenia opcji Zmiany na stronie na podstawie zdarzeń historii przeglądania w ustawieniach zaawansowanych w sekcji Wyświetlenia strony.

  • Gdy do Analytics wysyłana jest odsłona, używane są domyślne wartości parametrów strony, chyba że zostaną zmodyfikowane. Oznacza to, że nie musisz modyfikować parametru page_title ani page_location, jeśli zmiany wartości parametrów window.location (np. za pomocą interfejsu History API) i document.title zachodzą jeszcze przed wysłaniem zdarzenia.
  • Jeśli aplikacja obsługuje aktualizacje strony za pomocą biblioteki, sprawdź, czy biblioteka określa zgodne z oczekiwaniami wartości parametrów window.locationdocument.title. Aby zapewnić dokładność i przejrzystość pomiarów, możesz też zawsze podczas wysyłania zdarzenia page_view samodzielnie określać parametry strony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false