[GA4] Tích hợp Google Optimize

Liên kết tài sản Google Analytics 4 với vùng chứa Google Optimize.

Bạn tạo đường liên kết giữa Analytics và Optimize trong giao diện Optimize. Hãy tìm hiểu thêm về cách liên kết với Optimize.

Sau khi tạo đường liên kết trong Optimize, bạn có thể xem thông tin liên quan trong tài khoản Analytics và có thể xoá đường liên kết này.

Để xoá đường liên kết này, bạn cần có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa đối với tài sản Analytics.

  1. Trong mục ĐƯỜNG LIÊN KẾT ĐẾN SẢN PHẨM, hãy nhấp vào Đường liên kết đến Optimize.
  2. Trong bảng đường liên kết, hãy nhấp vào hàng chứa đường liên kết đó để xem thông tin chi tiết hoặc xoá đường liên kết đó.
  3. Để xoá đường liên kết, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Xoá.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
69256
false
false