[GA4] שילוב Google Optimize

קישור נכס Google Analytics 4 למאגר של Google Optimize.

את הקישור בין Analytics לבין Optimize יוצרים בממשק של Optimize. למידע נוסף על קישור ל-Optimize.

אחרי שיוצרים את הקישור ב-Optimize אפשר לראות מידע קשור בחשבון Analytics, ואפשר למחוק את הקישור.

כדי למחוק את הקישור, צריך תפקיד אדמין או תפקיד עורך בנכס של Analytics.

  1. ב-Google Analytics, לוחצים על אדמין.
  2. בעמודה נכס, משתמשים בתפריט כדי לבחור את הנכס (ואת מקור הנתונים) שאליו קישרתם.
  3. בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Optimize.
  4. בטבלת הקישורים, לוחצים על השורה של הקישור כדי להציג פרטים לגביו או כדי למחוק אותו.
  5. כדי למחוק את הקישור, לוחצים על הסמל אפשרויות נוספות בפינה השמאלית העליונה ואז על מחיקה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false