Konfigurowanie śledzenia zdarzeń

Aby widzieć dane w raportach Zdarzenia, musisz najpierw dodać do witryny lub aplikacji kod zbierający dane o zdarzeniach.

Tematy w tym artykule:

Konfigurowanie śledzenia za pomocą Menedżera tagów Google

Jeśli zarządzasz śledzeniem za pomocą Menedżera tagów Google, zapoznaj się z przewodnikiem konfigurowania tagu Zdarzenia Google.

Konfigurowanie śledzenia (witryna)

Jeśli nie masz jeszcze dodanego podstawowego śledzenia stron, zacznij od jego dodania.

Aby zbierać dane o zdarzeniach z witryny, musisz dodać do niej kod JavaScript, który będzie wysyłał do Analytics informacje o każdym uruchomionym zdarzeniu. Zapoznaj się z dokumentacją śledzenia zdarzeń Analytics w witrynie Google Developers.

Konfigurowanie śledzenia (aplikacja)

Aby zbierać dane o zdarzeniach z aplikacji mobilnej, użyj jednego z pakietów SDK Analytics.

Aby zbierać dane z urządzenia podłączonego do internetu (np. z automatu do sprzedaży, ale nie z witryny ani z aplikacji mobilnej), zapoznaj się z rozdziałem Śledzenie zdarzeń w podręczniku programisty platformy Measurement Protocol.

Powiązane materiały

google-developers-svg

gtm-logo-sm-svg

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?