Ρύθμιση μέτρησης συμβάντων

Προκειμένου να εμφανίζονται δεδομένα στις αναφορές συμβάντων, πρέπει να προσθέσετε κώδικα στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας, ώστε να συλλέγονται δεδομένα συμβάντων.

Σε αυτό το άρθρο:

Ρύθμιση ετικετών με τον Διαχειριστή ετικετών Google

Αν χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή ετικετών Google για τη διαχείριση της παρακολούθησης, ανατρέξτε στον οδηγό ρύθμισης ετικετών συμβάντων του Analytics.

Ρύθμιση ετικετών (ιστός)

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, προσθέστε πρώτα τη βασική ετικέτα του Analytics.

Για να συλλέξετε δεδομένα συμβάντων από έναν ιστότοπο, πρέπει να προσθέσετε στον ιστότοπό σας κώδικα JavaScript, ο οποίος αποστέλλει στο Analytics τις λεπτομέρειες κάθε συμβάντος που ενεργοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση συμβάντων του Analytics, η οποία διατίθεται τόσο στο κέντρο βοήθειας όσο και στον ιστότοπο για προγραμματιστές.

Ρύθμιση ετικετών (εφαρμογή)

Για να συλλέξετε δεδομένα συμβάντων από μια εφαρμογή για κινητά, χρησιμοποιήστε ένα από τα SDK του Analytics.

Για να συλλέξετε δεδομένα συμβάντων από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, από μια συσκευή σημείου πώλησης, αλλά όχι από έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή για κινητά), ανατρέξτε στην Παρακολούθηση συμβάντων, στον οδηγό προγραμματιστών για το Πρωτόκολλο μέτρησης.

Σχετικοί πόροι

google-developers-svg

gtm-logo-sm-svg

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;