Konfigurasjon (nett)

Spor utgående linker

Finn ut når brukere klikker på en link for å forlate nettstedet.

Du kan tilpasse sporingskoden for Google Analytics for å finne ut når brukere klikker på utgående linker, eller linker som fører brukeren til et annet nettsted.

I denne artikkelen får du et eksempel på hvordan du konfigurerer sporing av utgående linker. Denne prosessen består av to trinn, og du må gjennomføre begge trinnene for å fullføre prosessen.

Du må konfigurere Google Analytics-kontoen og nettsporingskoden før du kan spore utgående linker. Du må ha grunnleggende kunnskap om HTML og JavaScript eller samarbeide med en utvikler om å fullføre konfigurasjonen.

Trinn 1: Konfigurer en hendelse for å spore utgående linker

Aktivitetssporing er en metode for å spore brukerinteraksjoner som ikke samles inn automatisk av sporingskodebiten for Google Analytics, inkludert klikk på utgående linker. Finn ut mer om aktivitetssporing.

Du kan kopiere og lime inn eksemplet nedenfor på dine egne sider for å konfigurere aktivitetssporing for utgående linker. Vi anbefaler at du plasserer dette skriptet i sidetitlene, men ikke i den grunnleggende sporingskodebiten for Google Analytics.

Når du konfigurerer en hendelse, må du definere verdier for hendelseskomponentene. Hendelseskomponentene definerer hvordan dataene vises i rapportene dine. I dette eksemplet er Kategori, Handling og Etikett definert (i fet skrift). Du kan bruke disse verdiene eller endre dem og definere dine egne verdier. Finn ut mer om hendelseskomponenter, eller se utviklerveiledningene våre hvis du vil ha mer teknisk informasjon om aktivitetssporing.

Hvilke endringer du må gjøre, er avhengig av hvilken sporingskode du bruker. Sjekk om du har klassisk Analytics (ga.js) eller Universal Analytics (analytics.js).

I dette eksemplet brukes aktivitetssporing for Universal Analytics. Hvis du bruker Classic Analytics, kan du se utviklerveiledningene våre hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sporer utgående linker med hendelser ved hjelp av JavaScript-biblioteket ga.js.

<script>
/**
* Funksjon som sporer klikk på en utgående link i Google Analytics.
* Denne funksjonen tar en gyldig nettadressestreng som argument og bruker denne strengen
* som hendelsesetikett.
*/
var trackOutboundLink = function(url) {
   ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback':
     function () {
     document.location = url;
     }
   });
}
</script>

Trinn 2: Legg til attributtet onclick i de utgående linkene

Når du har konfigurert aktivitetssporing (trinn 1), må du også legge til (eller endre) attributtet onclick i linkene. Det er slik data fra en spesifikk link blir sendt til Google Analytics.

Bruk dette eksemplet som en modell for dine egne linker:

<a href="http://www.example.com" onclick=”trackOutboundLink(‘http://www.example.com’); return false;">Check out example.com</a>

Flere ressurser (for utviklere)

Dette eksemplet omfatter feltet hitCallback, som forteller Google Analytics når brukerinteraksjonen er fullført, og bruker trackOutboundLink() som JavaScript-funksjonen. Det sikrer at du samler inn interaksjonsdataene før brukeren forlater nettstedet ditt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dette fungerer, kan du se hitCallback-referansen i utviklerveiledningene våre.