Opsætning (web)

Spor udgående links

Find ud af, hvornår brugerne klikker på et link for at forlade dit website.

Du kan tilpasse din Google Analytics-sporingskode til at finde ud af, hvornår brugerne klikker på udgående links eller links, der videresender brugerne til et andet website end dit.

Denne artikel viser dig et eksempel på, hvordan du opsætter sporing af udgående links. Dette er en totrinsproces, og du skal udføre begge trin for at færdiggøre processen.

Du skal have opsat både din Google Analytics-konto og din websporingskode, før du kan spore udgående links. Du skal have et grundlæggende kendskab til HTML og JavaScript eller samarbejde med en udvikler for at fuldføre opsætningen.

Trin 1: Opsæt en hændelse til sporing af udgående links

Hændelsessporing er en metode, du kan bruge til at spore brugerinteraktioner, der ikke automatisk registreres af Google Analytics-sporingskodestykket, herunder klik på udgående links. Få flere oplysninger om hændelsessporing.

Du kan kopiere og indsætte nedenstående eksempel på dine egne sider for at opsætte hændelsessporing for udgående links. Vi anbefaler, at du indsætter dette script i dine sideoverskrifter, men ikke i det grundlæggende Google Analytics-sporingskodestykke.

Når du opsætter en hændelse, skal du definere værdier for hændelseskomponenterne. Hændelseskomponenterne definerer, hvordan dataene vises i dine rapporter. I dette tilfælde er Kategori, Handling og Etiket defineret (med fed). Du kan bruge disse værdier eller ændre dem og definere dine egne. Få flere oplysninger om hændelseskomponenter, eller se vores udviklervejledninger for flere tekniske oplysninger om hændelsessporing.

Hvilke ændringer du skal foretage, afhænger af, hvilken sporingskode du bruger. Se, om du bruger klassisk Analytics (ga.js) eller Universal Analytics (analytics.js).

Dette eksempel bruger hændelsessporing for Universal Analytics. Hvis du bruger Klassisk Analytics, skal du se vores udviklervejledninger for at få flere oplysninger om, hvordan du sporer udgående links med Hændelser, der bruger the ga.js-JavaScript-biblioteket.

<script>
/**
* Funktion, der sporer et klik på et udgående link i Google Analytics.
* Denne funktion tager en gyldig webadressestreng som et argument og bruger den pågældende webadressestreng
* som hændelsesetiket.
*/
var trackOutboundLink = function(url) {
   ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback':
     function () {
     document.location = url;
     }
   });
}
</script>

Trin 2: Føj onclick-attributten til dine udgående links

Når du har opsat hændelsessporing (trin 1), skal du også føje (eller ændre) onclick-attributten til dine links. Denne afgør, hvordan data fra et bestemt link sendes til Google Analytics.

Du kan bruge dette eksempel som en model for dine egne links:

<a href="http://www.example.com" onclick=”trackOutboundLink(‘http://www.example.com’); return false;">Check out example.com</a>

Yderligere ressourcer (for udviklere)

Dette eksempel omfatter feltet hitCallback, som fortæller Google Analytics, hvornår brugerinteraktionen er færdig, og som bruger trackOutboundLink() som JavaScript-funktionen. Dette sikrer, at du indsamlet interaktionsdataene, før brugeren forlader dit website.

Du finder flere oplysninger om, hvordan dette fungerer, i hitCallback-referencen i vores udviklervejledninger.