Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Se avsnittet Universal Analytics om du fortfarande använder en Universal Analytics-egendom som slutar bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). .

[GA4] Ställa in anpassad kampanjdata

Du kan ställa in anpassad kampanjdata i Google Analytics 4. Detta är användbart när du vill åsidosätta kampanjdata som upptäcks automatiskt eller när webbadressparametrar för kampanjen behöver åsidosättas.

Kampanjdatavärden kan ställas in via parametrar i gtag.js och via Google Taggstyrning.

Ställa in kampanjvärden i gtag.js

Du kan ställa in kampanjvärden globalt med gtag('set', ...) och lägga till fält med campaign_:

gtag('set', {
    'campaign_id': 'google_1234',
    'campaign_name': 'Summer_fun',
    'campaign_source': 'google',
    'campaign_medium': 'cpc',
    'campaign_term': 'summer+travel',
    'campaign_content': 'logolink',
});

Du kan lägga till kampanjvärden i gtag.js för ett specifikt Google Analytics-id med gtag('config' ...):

gtag('config', 'G-12345', {
    'campaign_id': 'google_1234',
    'campaign_name': 'Summer_fun',
    'campaign_source': 'google',
    'campaign_medium': 'cpc',
    'campaign_term': 'summer+travel',
    'campaign_content': 'logolink',
});

En lista över alla kampanjfält som stöds finns i utvecklardokumentationen.

Ställa in kampanjvärden i Taggstyrning

Använd Fält att ange för att ställa in kampanjvärden i Google Taggstyrning.

 1. Öppna relevant arbetsyta i Google Taggstyrning.
 2. Klicka på Taggar och sedan på namnet på den aktuella Google Analytics 4-konfigurationstaggen.
 3. Klicka på Taggkonfiguration > Fält att ange.
 4. Klicka på Lägg till rad för varje fält du vill lägga till. Se exempelvärden i följande tabell:
  Fältnamn Exempelvärde
  campaign_id google_1234
  campaign_name Summer_fun
  campaign_source facebook
  campaign_medium cpc
  campaign_term summer+travel
  campaign_content logolink
 5. Klicka på Spara för att spara taggkonfigurationen.
 6. Skicka in ändringarna och publicera behållaren.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false