[GA4] Актуалност на данните

Актуалността на данните се отнася до това колко скоро са били събрани, обработени и отчетени данни в собствеността Ви. Ако обработването отнема 20 минути, актуалността на данните е 20 минути.

Актуалността варира, тъй като данните се обработват през различни интервали. Например данните в рамките на деня се актуализират през целия ден за по-бърз достъп до част от информацията Ви, докато ежедневните данни са по-изчерпателни (извлечени са от повече източници), но са налице веднъж дневно при данни с по-дълго време за обработка.

Обработването на данните може да отнеме между 24 и 48 часа. През това време данните в отчетите Ви може да се променят.

Интервали на актуалността на данните

Анализ има следните обичайни интервали за актуалност на данните за стандартни собствености и/или собствености в Google Анализ 360:

Интервал Обичайно време за обработване Собствености Ограничения за данните за собственост Покритие на заявката
В реално време По-малко от 1 минута 360, стандартни Няма Ограничено до няколко величини и показателя
360 в рамките на деня Около 1 час 360 Нормални и големи в Google Анализ 360, както са дефинирани тук Всички отчети и заявки в API с изключение на тези
Стандартна в рамките на деня 4 – 8 часа Стандартни Стандартни нормални Всички отчети и заявки в API с изключение на тези
Ежедневно 12 часа 360, стандартни Стандартни, нормални в Google Анализ 360 Всички отчети и заявки в API
Ежедневно 18 часа 360, стандартни Големи в Google Анализ 360 Всички отчети и заявки в API
Ежедневни 24 часа и повече 360, стандартни XL в Google Анализ 360 Всички отчети и заявки в API

Всичко за интервалите

Всеки ден обработваме данните в три интервала: в реално време, в рамките на деня и ежедневно, съгласно времето за обработка по-горе. Тези интервали Ви дават възможност да осъществявате по-бърз достъп до някои от данните си, когато станат налични.

В реално време

Данните в реално време са най-актуалният набор от данни и Ви дават възможност да наблюдавате активността, докато се случва, но обхващат по-малко функции от другите интервали.

В рамките на деня

Данните в рамките на деня предоставят част от информацията и от предишния ден, като се опресняват няколко пъти през деня, така че да имате по-бърз достъп до данните от предишния ден. При собственостите в Google Анализ 360 данните в рамките на деня са непрекъснати. Обикновено е налице преди ежедневните данни в отчетите и заявките в API. Когато данните в рамките на деня са налице преди ежедневните данни, можете да очаквате следното:

  • Възможно е да забележите временни пропуски в някои величини за източници на трафик с обхват събитие (като например източник, носител, кампания и основна група канали). Тези временни пропуски могат да възникнат поради забавяния при получаването на данни, като например от източници на реализации на трети страни.
  • Ако са налице величини за източници на трафик с обхват събитие, по подразбиране ще използваме модела на приписване „Последно кликване (платени и органични канали)“, докато не станат налични ежедневните данни.
  • Възможно е да прилагаме по-строги ограничения за кардиналност, докато не станат налични ежедневните данни. В резултат на това е по-вероятно да видите реда (other) през този период, ако собствеността Ви има величини с голяма кардиналност.

Забележка: Ако данните в рамките на деня са налице преди ежедневните данни, данните в отчетите и заявките в API може да се променят след като ежедневните данни станат налични.

Ежедневни

Ежедневните данни представляват всички данни за един ден. Ако отчетът Ви използва ежедневни данни, можете да очаквате следното:

  • Ако са налице величини за източник на трафик с обхват събитие, ще използваме модела на приписване, избран за собствеността.
  • Заслугата за приписване за ключови събития може да се промени до 12 дни след записването на ключовото събитие, тъй като моделирането на ключовите събития в Анализ се подобрява.

Категории на собственостите

Всеки ден собствеността се категоризира въз основа на броя събития, които е събрала и обработила. Собствеността се категоризира като:

  • „Нормална“, ако е събрала и обработила по-малко от 25 милиарда събития
  • „Голяма“, ако е събрала и обработила 25 милиарда или повече събития
  • „Много голяма“, ако е събрала и обработила 250 милиарда или повече събития.

Тези измервания се вземат въз основа на предходния период от 31 дни, с изключение на текущия ден в часовата зона на собствеността.

Обърнете внимание, че собственост, която обикновено се категоризира като „Нормална“ или „Голяма“, може да се категоризира като „Много голяма“ за ден, ако е събирала и обработвала средно по 15 милиарда или повече събития на ден за предходните седем дни, с изключение на текущия ден в часовата зона на собствеността.

Ограничения

Възможни са разминавания между данните в изследванията и тези в отчитането.

Офлайн събития

Когато устройството на даден потребител премине офлайн (например потребителят изгуби връзката си с интернет, докато сърфира в мобилното Ви приложение), Google Анализ съхранява данните за събитията в устройството на потребителя и след това ги изпраща, когато устройството отново е онлайн. Google Анализ пренебрегва събитията, които пристигат след повече от 72 часа от задействането им.

За подробности относно нестандартното обработване на данни прочетете [GA4] Актуалност на данните и ограничения за споразумението за ниво на обслужване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню