Exempel på destinationsmål

Konverteringar baserade på användare som tittar på en viss sida eller skärm.

I den här artikeln beskriver vi hur du anger destinationsmål i de vanligaste situationerna. Mer allmän information om hur du anger mål finns i Ställa in och redigera mål.

Innehåll i artikeln:

Fasta webbadresser

På många webbplatser används fasta webbadresser till en specifik webbsida. Sidornas struktur beror på vilken webbteknik som används på webbplatsen. Exempel:
 • http://www.myownpersonaldomain.com/2008/category/name-of-blog-post/
 • http://www.examplepetstore.com/dogs/food.php
 • http://www.examplepetstore.com/katter/mat.html

Så här anger du mål för den här typen av webbadresser:

 • Börja med att kontrollera att webbadressen till målet är unik för sidan/målet och att den är enhetlig i alla vyer.
  Om webbadressen är samma i flera steg i målprocessen kan du läsa Identiska webbadresser för flera steg (nedan). Om webbadressen skiljer sig åt mellan de olika vyerna eller om den har namn/värde-parametrar kan du läsa anvisningarna för dynamiskt genererade webbadresser.
 • Destination: Ange begärd URI för målet.
  Begärd URI är den del av webbadressen som följer efter domänen. I webbadressexemplen ovan skulle du ange
  • /2008/category/name-of-blog-post/
  • /dogs/food.php
  • /katter/mat.html
 • Skillnad mellan små och stora bokstäver: Markera rutan om du vill matcha två identiska webbadresser som bara skiljer sig åt i fråga om stora/små bokstäver (till exempel /kontakta oss.html och /KONTAKTAOSS.html).
 • Matchningstyp: Använd den matchningstyp som fungerar bäst för ändamålet. I de flesta situationer fungerar (Lika med) utmärkt. Mer information finns i Matchningstyper nedan.
 • Värde: Om du har tilldelat sidan ett värde ska du markera det här alternativet och ange värdet i fältet. Mer information finns i Om mål, målvärde.

E-handelstransaktioner

Om du vill kunna spåra transaktioner måste du lägga till kod för spårning av e-handel i kundvagnsavsnittet. Då kan Analytics beräkna mätvärdena Intäkter och Avkastning på investering utifrån köp på din webbplats. Ofta är det en god idé att dessutom skapa ett destinationsmål som signalerar att e-handelstransaktionen är slutförd. Genom att ange ett mål kan du se andelen sessioner som resulterade i minst en transaktion (det vill säga konverteringsfrekvensen för målet).

Lämna fältet Målvärde tomt om du anger ett destinationsmål som signalerar en slutförd e-handelstransaktion. Transaktionens faktiska värde visas under Intäkter (inte under Målvärde) och hämtas från e-handelsspårningskoden i kundvagnsavsnittet.

Så här anger du destinationsmålet när du har definierat spårning av e-handel och kontrollerat att informationen om transaktioner skickas till Analytics:

 • Destination: Ange webbadressen till tack-sidan. Exempel: http://www.bosses-affär.se/sida/kundvagn_kvitto_tack.asp
 • Matchningstyp: Börjar med är vanligtvis det bästa alternativet för shoppingsidor, eftersom webbadressen till en kundvagn ofta slutar med ett antal parametrar som skickar data till e-handelsservern. Testa din kundvagn så att du ser hur webbadressen är strukturerad och kan ange en lämplig matchningstyp. Mer information finns i Matchningstyper nedan.
 • Målvärde: Om du spårar en e-handelstransaktion behöver du inte ange något värde. Använd Intäkter i dina e-handelsrapporter om du vill se hur mycket en viss åtgärd är värd.

Dynamiskt genererade eller variabla webbadresser

Om dina webbadresser innehåller sökfrågetermer eller slutar med parametrar ska du använda matchningstypen Börjar med eller Reguljärt uttryck när du anger webbadresser till tratt- eller destinationsmål. Här följer några exempel på dynamiska och variabla webbadresser:

 • http://www.example.com/om/sidaMedParameter.html?id=89
 • http://www.example.com/sales/JanuaryOffer.html?utm_source=NewsLetterJan&utm_medium=email
 • http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002

Mer information finns i Matchningstyper nedan.

Identiska webbadresser i flera steg

I vissa situationer ändras inte webbadressen under en serie åtgärder. En registreringsprocedur kan exempelvis ha följande webbadress:

 • Steg 1 (registrering): www.example.com/sign_up.cgi
 • Steg 2 (godkänna villkor): www.example.com/sign_up.cgi
 • Steg 3 (slutförande): www.example.com/sign_up.cgi

Vi rekommenderar i allmänhet att du

 1. ställer in händelsespårning för att spåra flöden av den här typen. 
 2. använder ett händelsemål i stället för ett destinationsmål.

Avancerade användare kan spåra användarnas väg genom en tratt där varje steg har samma webbadress. För att kunna göra detta måste du modifiera spårningskoden så att det skapas en virtuell sidvisning för varje steg i sekvensen du vill spåra.

I ga-funktionen kan du skicka med kommandot send med träfftypen pageview och åsidosätta det standardinställda sidvärdet med en egen webbadress. Se anvisningarna i utvecklarhandboken. Med exemplet ovan kan modifieringen av spårningskoden för analytics.js se ut så här:

ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step1.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step2.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step3.html');

Slutligen ska du definiera webbadresserna för tratten och destinationsmålet med de webbadresser som du skapade i den modifierade spårningskoden.

Mål för flera kriterier

Du kan definiera ett mål för flera kriterier, till exempel en interaktion med två specifika avsnitt på din webbplats, eller ett besök på någon av sidorna i en underkatalog på din webbplats. Använd i så fall Reguljärt uttryck som matchningstyp. Mer information finns i Matchningstyper nedan. Exempel:

 • Använd ^/sport/.* om du vill matcha ett mål då användaren besöker en valfri sida i katalogen sport.
 • Använd sport.html|musik.html om du vill matcha ett mål när en användare öppnar sidan sport.htm eller sidan musik.htm.

Mål på andra webbplatser

Om destinationen som du vill använda som mål finns på en annan webbplats kan du läsa Mål och steg i tratten på webbplatser som tillhör tredje part.

Tips på hur du skapar trattar

I samband med att du skapar ett destinationsmål kan du också skapa en tratt för målet. En tratt är en sekvens sidor som användarna öppnar innan de når målet. Information om tratten visas i rapporten Visualisering av trattar.

Tänk på följande innan du skapar en tratt:

 • Testa sekvensen på webbplatsen och notera alla sidor som ingår i sekvensen med aktiviteter som du vill spåra för målet.
 • Den sista sidan i sekvensen är det faktiska målet och dess webbadress ska anges i fältet Måladress, inte i avsnittet Tratt.
 • Matchningstypen som du väljer för Måladress gäller också alla webbadresser i avsnittet Tratt.
 • Ta inte med domännamnet i webbadressen i varje steg i tratten (exempel: http://www.example.com/aboutUs.html ska anges som /aboutUs.html)
 • Om du anger att det första steget i tratten är obligatoriskt omfattar konverteringsvärdet i rapporten Visualisering av trattar bara de användare som nådde målet via det första steget. I annat fall är konverteringsvärdet för målet samma i alla rapporter.

Så här definierar du en tratt:

 1. Öppna eller skapa ett måladressmål.
 2. Markera trattalternativet och ange namnet på det steg som ska visas i trattrapporterna. Använd till exempel Välkommen som namn på valkommen.html.
 3. Ange webbadressen till den första sidan i tratten som steg 1.
 4. Om du vill göra det första steget obligatoriskt klickar du på Obligatoriskt steg så att det aktiveras.
 5. Om du vill lägga till ytterligare steg i tratten klickar du på +Lägg till ett steg och anger webbadressen och namnet på varje sida. Obs! Kom ihåg att inte ange den sista sidan i proceduren i avsnittet Tratt, utan i fältet Måladress.
 6. Klicka på Skapa mål (eller Spara mål) när du har lagt till alla sidor.

Kontrollera att tratten fungerar genom att läsa informationen i rapporterna Visualisering av trattar.

Matchningstyper: Börjar med, Lika med och Reguljärt uttryck

Det finns tre matchningstyper som avgör hur Analytics identifierar en webbadress för ett mål eller en tratt. Matchningstypen som du väljer för måladresserna gäller också webbadresserna i kanalen om du skapar en sådan.

 1. Lika med – för vanliga fasta webbadresser:

  Matchningstypen Lika med är en exakt matchning av varje tecken i webbadressen – utan undantag – från början till slut. Använd den här matchningstypen om webbadresserna till webbplatsen är lättlästa och inte varierar.

  Med det här alternativet krävs att de webbadresser du anger som tratt och mål exakt matchar webbadresserna som visas i rapporterna. Det får inte finnas någon dynamisk (variabel) information i webbadressen, till exempel sessionsidentifierare eller frågeparametrar.

  Om du använder en Lika med-matchning för ett mål (till exempel /shopping/thanks.html) blir målet ogiltigt om destinationsfältet innehåller inledande eller avslutande blanksteg.
 2. Börjar med – för att undvika webbadressparametrar sist i adresserna:

  Med den här matchningstypen matchas identiska tecken från det första till det sista tecknet i strängen du anger. Använd det här alternativet om sidans webbadresser normalt inte varierar, men innehåller ytterligare parametrar i slutet som du vill utesluta.

  Om din webbplats har innehåll som skapas dynamiskt ska du använda filtret Börjar med och utelämna de unika värdena.

  En användare kanske till exempel besöker webbadressen http://www.example.com/checkout.cgi?page=1&id=9982251615. I det här fallet blir värdet på id ett annat för alla andra användare. Du kan fortfarande matcha sidan genom att använda /checkout.cgi?page=1 som webbadress och välja Börjar med som matchningstyp.

 3. Matchning av reguljära uttryck – för att matcha flera kriterier:

  I ett reguljärt uttryck används specialtecken för att möjliggöra matchning med jokertecken och flexibel matchning. Det här är praktiskt när stammen, efterföljande parametrar eller båda kan variera i webbadresser till samma webbsida.

  Om en användare till exempel kan komma från en av flera underdomäner och dina webbadresser innehåller besöksidentifierare kan du definiera den konstanta delen i webbadressen med hjälp av ett reguljärt uttryck. Till exempel kommer checkout.cgi\?page=1 will match http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002 as well as http://fishing.example.com/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=119.

  Du kan också använda ett reguljärt uttryck om du vill ange en sida i en underkatalog som användaren öppnar som ett mål: ^/sport/.*.

Verifiera korrekta webbadressuttryck för mål

Du kan kontrollera att du har angett en korrekt måladress genom att söka efter sidan i rapporten Sidor med exakt den webbadress eller det reguljära uttryck som du vill använda när du skapar målet. Om sökresultatet visar den förväntade sidan fungerar webbadressen eller uttrycket korrekt.

Exempel

Börjar med

Anta att du har en webbutik för zootillbehör och att webbplatsen består av ett antal sidor i en och samma katalog. Du vill använda en webbadress med matchningstypen Börjar med och skapa ett mål enbart för sidor som handlar om akvariefiskar. Alla sidor har samma struktur:

 • /tillbehör/fiskarMat.html
 • /tillbehör/fiskarTack.html
 • /tillbehör/fiskarAkvariedekorationer.html

Du kan ta reda på om matchnings-URI:n fungerar genom att skapa rapporten Alla sidor för webbplatsen, klicka på avancerat och välja Inkludera, Sida och Börjar med före sökfältet. Du kan matcha webbadresserna ovan genom att skriva /tillbehör/fiskar i sökfältet. Om sökningen resulterar i de förväntade sidorna kan du använda samma URI-sträng som måladress.

Matchning av reguljära uttryck

Eftersom du kan ange reguljära uttryck i sökfältet i rapporten Alla sidor kan du också kontrollera att det reguljära uttrycket fungerar som mål. Analytics-dokumentationen på webbplatsen Google Developers för Analytics har till exempel flera sidor med ordet collection (uppsättning) i filnamnet. Exempel:

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/advanced

Många av de här filerna (men inte alla) finns i katalogen /tracking på webbplatsen. Du måste använda ett reguljärt uttryck om du vill ange ett konverteringsmål för all trafik på sidor vars namn innehåller collection. Om du söker i rapporten Alla sidor i avsnittet om beteenderapportering och använder det reguljära uttrycket .*collection[^/]*html$, ser du att uttrycket matchar alla filer som innehåller ordet collection i filnamnet, men inga andra.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?