Dit artikel gaat over Universal Analytics-property's, die vanaf 1 juli 2023 geen gegevens meer verwerken (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's). Ga aan de slag met een Google Analytics 4-property als u dat nog niet heeft gedaan.

Voorbeelden van doelen

Conversies gebaseerd op gebruikers die een specifieke pagina of een specifiek scherm bekijken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u bestemmingsdoelen in de meest voorkomende scenario's configureert. Lees Doelen instellen en bewerken voor meer algemene informatie over het instellen van doelen.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Vaste URL's

Veel websites gebruiken vaste URL's voor een bepaalde webpagina. De structuur van deze pagina's is afhankelijk van de webtechnologie die voor de site wordt gebruikt. Bijvoorbeeld:
 • http://www.myownpersonaldomain.com/2008/category/name-of-blog-post/
 • http://www.examplepetstore.com/dogs/food.php
 • http://www.examplepetstore.com/cats/food.html

Doelen voor deze URL-typen configureren:

 • Controleer eerst of de URL voor het doel uniek is voor die pagina/doel-combinatie en consistent is van weergave tot weergave.
  Raadpleeg Identieke URL's voor meerdere stappen (hieronder) als de URL identiek is voor meerdere stappen in het doelproces. Als de URL van weergave tot weergave verandert of als deze naam/waarde-parameters heeft, bekijkt u de instructies voor dynamisch gegenereerde URL's.
 • URL: geef het aanvraag-URI-gedeelte van het doel op.
  De aanvraag-URI is het gedeelte van de URL achter het domeinadres. Op basis van de bovenstaande URL-voorbeelden zou u het volgende opgeven:
  • /2008/category/name-of-blog-post/
  • /dogs/food.php
  • /cats/food.html
 • Hoofdlettergevoelig: vink dit selectievakje alleen aan als u slechts één van twee identieke URL's waarvoor alleen het hoofdlettergebruik verschilt, als overeenkomst wilt hebben /contactus.html en /CONTACTUS.html).
 • Zoektype: gebruik het zoektype dat het beste aansluit bij uw doel. In de meeste gevallen werkt het standaardzoektype (Gelijk aan) ook prima. Bekijk Zoektypen hieronder voor meer informatie.
 • Waarde: als u een toegeschreven waarde voor uw pagina heeft, schakelt u deze optie in en geeft u in dit veld de betreffende waarde op. Bekijk Over doelen, doelwaarde voor meer informatie.

E-commercetransacties

Als u transacties wilt bijhouden, moet u de e-commercetrackingcode aan uw winkelwagentje toevoegen. Zo kan Google de opbrengst en ROI-statistieken van aankopen op uw site berekenen. Het is meestal handig ook een URL-doel te maken om de voltooiing van een e-commercetransactie te signaleren. Als u een bestemmingsdoel instelt, kunt u het percentage sessies weergeven dat tot ten minste één transactie heeft geleid (dus het conversiepercentage voor dat doel).

Als u een bestemmingsdoel wilt instellen om de voltooiing van een e-commercetransactie te signaleren, laat u het veld Doelwaarde leeg. De werkelijke waarde van de transactie wordt weergegeven in de waarde Opbrengst (niet de waarde Doelwaarde) en is afkomstig van de e-commercetrackingcode in uw winkelwagentje.

Zodra u e-commercetracking heeft gedefinieerd en kunt verifiëren dat de transactiegegevens worden verzonden naar Analytics, configureert u als volgt uw bestemmingsdoel:

 • Voor bestemming: geef de URL op voor de pagina waarop uw bezoekers bedankt voor hun aankoop. Bijvoorbeeld: http://www.we-sell-for-you.com/mysite/myCart_receipt_thankyou.asp
 • Zoektype: Meestal is Begint met de beste keuze voor winkelpagina's, omdat voor de URL's van winkelwagentjes vaak een aantal parameters wordt toegevoegd aan het einde van de URL om gegevens door te geven aan de e-commerceserver. U kunt uw winkelwagentje controleren om de structuur van de URL te bepalen en het zoektype dienovereenkomstig instellen. Zie Zoektypen hieronder voor meer informatie.
 • Doelwaarde: als u een E-commercetransactie bijhoudt, laat u dit veld leeg. Gebruik Opbrengst in uw E-commercerapporten om te zien hoeveel een actie waard is.

Dynamisch gegenereerde of variabele URL's

Als uw URL's zoektermen bevatten of eindigen op parameters, gebruikt u het zoektype Begint met of Reguliere expressie wanneer u URL's voor trechters of bestemmingsdoelen opgeeft. Voorbeelden van dynamische of variabele URL's:

 • http://www.example.com/about/pageWithParameter.html?id=89
 • http://www.example.com/sales/JanuaryOffer.html?utm_source=NewsLetterJan&utm_medium=email
 • http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002

Zie Zoektypen hieronder voor meer informatie.

Identieke URL's voor meerdere stappen

In bepaalde gevallen verandert de URL niet voor een reeks activiteiten. Een registratieproces kan bijvoorbeeld het volgende URL-pad hebben:

 • Stap 1 (Registreren): www.example.com/sign_up.cgi
 • Stap 2 (Overeenkomst accepteren): www.example.com/sign_up.cgi
 • Stap 3 (Voltooien): www.example.com/sign_up.cgi

In het algemeen raden we u aan het volgende te doen:

 1. Gebeurtenissen bijhouden instellen om dergelijke stromen bij te houden. 
 2. Een gebeurtenisdoel in plaats van een bestemmingsdoel gebruiken.

Het is echter mogelijk dat ervaren gebruikers de voortgang van gebruikers willen bijhouden via een trechter met een URL die voor elke stap hetzelfde is. Hiervoor moet u uw trackingcode aanpassen om een virtuele paginaweergave te maken voor elke stap in de reeks die u wilt bijhouden.

U kunt de functie ga de opdracht send geven met pageview als het type hit en de waarde van de standaardpagina overschrijven met een URL die u zelf maakt, zoals beschreven in onze handleiding voor ontwikkelaars. Voor het bovenstaande voorbeeld zien de wijzigingen in de analytics.js-trackingcode er als volgt uit:

ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step1.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step2.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step3.html');

Definieer tot slot de URL's voor uw trechter en bestemmingsdoel met behulp van de URL's die u heeft gemaakt in de aanpassingen van de trackingcode.

Doelen voor meerdere criteria

U kunt een doel definiëren voor meerdere criteria, zoals een interactie met twee specifieke gedeelten van uw website, of een bezoek aan een pagina binnen een submap van uw website. Hiervoor gebruikt u het zoektype Reguliere expressie. Bekijk Zoektypen hieronder voor meer informatie. In de volgende voorbeelden worden deze scenario's weergegeven:

 • gebruik ^/sports/.* om een doel te registreren wanneer een pagina binnen de map 'sports' wordt weergegeven
 • gebruik sports.html|music.html om een doel te registreren wanneer de gebruiker de pagina sports.html of music.html weergeeft

Doelen op andere sites

Als de bestemming die u als doel wilt gebruiken, zich op een andere site bevindt, raadpleegt u Doelen en trechterstappen op sites van derden.

Tips voor het instellen van trechters

Wanneer u een bestemmingsdoel maakt, kunt u ook een trechter voor dat doel maken. Een trechter is een reeks pagina's die gebruikers naar uw verwachting te zien krijgen voordat ze het doel bereiken. Rapportgegevens voor de trechter worden weergegeven in het rapport Trechterweergave.

Voordat u een trechter maakt, moet u rekening houden met het volgende:

 • Test de reeks op uw website en noteer alle pagina's waaruit de volledige reeks van activiteiten bestaat die u wilt bijhouden voor het doel.
 • De laatste pagina van de reeks is het daadwerkelijke doel en de bijbehorende URL moet worden opgegeven in het veld Bestemming en niet in het gedeelte Trechter.
 • Het zoektype dat u selecteert voor de bestemming, is ook van toepassing op de URL's in het gedeelte Trechter.
 • Laat de domeinnaam van de URL weg in elke trechterstap (http://www.example.com/aboutUs.html wordt bijvoorbeeld opgegeven als /aboutUs.html)
 • Als u de eerste stap van de trechter verplicht maakt, omvat het aantal conversies voor het rapport Trechterweergave alleen de gebruikers die het doel hebben bereikt via die eerste stap. Anders is het aantal conversies voor het doel gelijk in alle rapporten.

Een trechter definiëren:

 1. Open of maak een bestemmingsdoel.
 2. Schakel de optie Trechter in en geef een naam op voor de stap die u wilt weergeven in de trechterrapporten. U kunt bijvoorbeeld Welkom gebruiken als naam voor welcome.html.
 3. Geef de URL voor de eerste pagina in de trechter op voor Stap 1.
 4. Als u de eerste stap vereist wilt maken, klikt u op de schakelknop Vereiste stap om deze optie op AAN te zetten.
 5. Klik voor extra trechterstappen op +Nog een stap toevoegen en geef de naam en URL voor elke pagina op. Opmerking: Geef de laatste pagina van het proces niet op in het trechtergedeelte maar in het veld Bestemming.
 6. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van pagina's, klikt u op Doel maken (of Doel opslaan).

Als u wilt controleren of de trechter werkt, geeft u de rapporten voor Trechterweergave weer om de gegevens in die rapporten te bekijken.

Zoektypen: Begint met, Gelijk aan en Reguliere expressie

Er zijn drie verschillende zoektypen waarmee wordt bepaald hoe Analytics een URL instelt voor een doel of trechter. Het zoektype dat u selecteert voor uw doel-URL, is ook van toepassing op de URL's in de trechter als u een trechter maakt.

 1. Gelijk aan: voor standaard, vaste URL's:

  Een overeenkomst voor het zoektype Gelijk aan is een exacte overeenkomst met elk teken in uw URL van begin tot eind en zonder uitzondering. Gebruik deze optie wanneer de URL's van uw site eenvoudig te lezen zijn en niet verschillen.

  Voor deze optie moeten de URL's die u voor uw trechter of doel opgeeft, exact overeenkomen met de URL's in de rapporten. De URL mag bijvoorbeeld geen dynamische (variërende) sessie-ID's of queryparameters bevatten.

  Als u een overeenkomst voor het zoektype Gelijk aan voor een doel gebruikt (bijvoorbeeld /shopping/thanks.html), resulteert een spatie aan het begin of eind in het veld Bestemming in een ongeldig doel.
 2. Begint met: om URL-parameters aan het einde te elimineren:

  Hiermee wordt gezocht naar overeenkomende tekens van het begin van de tekenreeks tot het laatste teken van de reeks die u opgeeft. Gebruik deze optie wanneer uw pagina-URL's over het algemeen niet variëren maar wanneer ze aan het einde aanvullende parameters bevatten die u wilt uitsluiten.

  Als uw website dynamisch gegenereerde inhoud bevat, gebruikt u het zoekfilter Begint met om de unieke waarden weg te filteren.

  Een URL die door een bepaalde gebruiker wordt bezocht, is bijvoorbeeld http://www.example.com/checkout.cgi?page=1&id=9982251615. In dit geval verschilt de id voor elke gebruiker. U kunt deze pagina nog steeds laten overeenkomen. Hiervoor gebruikt u /checkout.cgi?page=1 als de URL en selecteert u Begint met als zoektype.

 3. Reguliere expressie zoeken: voor zoeken op meerdere criteria:

  Bij een reguliere expressie worden speciale tekens gebruikt, zodat flexibele en jokerteken-overeenkomsten mogelijk zijn. Dit is met name handig als de stam of de slotparameters (of beide) in de URL's voor dezelfde websitepagina kunnen verschillen.

  Als een gebruiker bijvoorbeeld afkomstig kan zijn van een van veel subdomeinen en u sessie-ID's gebruikt in uw URL's, kunt u een reguliere expressie gebruiken om het constante element in uw URL's te definiëren. checkout.cgi\?page=1 komt bijvoorbeeld overeen met http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002 en http://fishing.example.com/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=119.

  Nog een voorbeeld: u kunt reguliere expressies gebruiken om een doel in te stellen voor wanneer een gebruiker naar een pagina in een submap gaat: ^/sports/.*.

Correcte URL-expressies voor doelen verifiëren

U kunt controleren of u een doel-URL correct heeft opgegeven door de pagina in het rapport Pagina's te zoeken met behulp van de exacte URL of reguliere expressie die u wilt gebruiken voor het maken van uw doel. Als de pagina's die u na het uitvoeren van een zoekopdracht verwacht, worden weergegeven, kunt u ervan uitgaan dat uw URL of expressie werkt.

Voorbeelden

Begint met

Stel dat de website van uw dierenwinkel een aantal pagina's in één directory heeft en u een URL van het type Begint met wilt gebruiken om een doel uitsluitend voor de aan vissen gerelateerde pagina's te maken die allemaal dezelfde structuur hebben:

 • /benodigdheden/visVoer.html
 • /benodigdheden/visKommen.html
 • /benodigdheden/visKomDecoratie.html

Om te bepalen of uw overeenkomende URI werkt, gaat u naar het rapport Alle pagina's voor uw site, klikt u op de knop Geavanceerd en kiest u Opnemen, Pagina en Begint met vóór het zoekveld. Om de bovenstaande URL's als overeenkomst te retourneren, geeft u /benodigdheden/vis op in het zoekveld. Als uw zoekopdracht de verwachte pagina's retourneert, kunt u die URI-tekenreeks gebruiken als doel-URL.

Overeenkomst reguliere expressie

Aangezien reguliere expressies kunnen worden gebruikt in het zoekveld voor het rapport Alle pagina's, is dit een handige plaats om te controleren of uw reguliere expressie werkt als doel. De Analytics-documentatie op de Google Developers-site voor Analytics bevat bijvoorbeeld een aantal pagina's met collection als onderdeel van de bestandsnaam. Bijvoorbeeld:

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/advanced

Hoewel veel van die bestanden in de map /collection op de site staan, is dit niet het geval voor alle bestanden. Om een doel in te stellen dat conversies genereert voor alle verkeer naar pagina's met collection als onderdeel van de naam, is een reguliere expressie vereist. Een zoekopdracht in het rapport Alle pagina's in het gedeelte Gedragsrapportage met de reguliere expressie .*collection[^/]*html$ verifieert dat deze expressie overeenkomt met alle bestanden met collection en geen andere bestanden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false