Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Universal Analytics, οι οποίες θα σταματήσουν την επεξεργασία δεδομένων την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Οκτωβρίου 2023 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Παραδείγματα στόχων προορισμού

Μετατροπές που βασίζονται σε χρήστες που προβάλλουν μια συγκεκριμένη σελίδα ή οθόνη.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τους στόχους προορισμού για τα πιο συνήθη σενάρια. Για περισσότερες γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης στόχων, διαβάστε την ενότητα Ρύθμιση και επεξεργασία στόχων.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Σταθερά URL

Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν σταθερά URL για μια δεδομένη ιστοσελίδα. Η δομή αυτών των σελίδων εξαρτάται από την τεχνολογία ιστού που χρησιμοποιείται για τον ιστότοπο. Για παράδειγμα:
 • http://www.myownpersonaldomain.com/2008/category/name-of-blog-post/
 • http://www.examplepetstore.com/dogs/food.php
 • http://www.examplepetstore.com/cats/food.html

Για να διαμορφώσετε στόχους για αυτούς τους τύπους URL:

 • Αρχικά επαληθεύστε ότι το URL για το στόχο είναι μοναδική για αυτόν τη σελίδα/στόχο, αλλά και συνεπής από αναλυτική προβολή σε αναλυτική προβολή.
  Αν το URL είναι η ίδια σε πολλά βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας του στόχου, ανατρέξτε στην ενότητα Πανομοιότυπα URL σε πολλά βήματα (παρακάτω). Αν το URL αλλάζει από αναλυτική προβολή σε αναλυτική προβολή ή αν έχει παραμέτρους ονόματος/τιμής, ανατρέξτε στις οδηγίες για URL που δημιουργούνται δυναμικά.
 • Προορισμός: Εισαγάγετε το τμήμα URI αιτήματος του στόχου.
  Το URI αιτήματος είναι το τμήμα του URL που ακολουθεί τη διεύθυνση τομέα. Χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα URL που αναφέρονται παραπάνω, θα εισαγάγετε:
  • /2008/category/name-of-blog-post/
  • /dogs/food.php
  • /cats/food.html
 • Διάκριση πεζών-κεφαλαίων: Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο μόνο στην περίπτωση που θέλετε να αντιστοιχίσετε μόνο μία από δύο πανομοιότυπα URL, οι οποίες διαφέρουν μόνο στα πεζά-κεφαλαία (π.χ. /contactus.html και /CONTACTUS.html).
 • Τύπος αντιστοίχισης: Χρησιμοποιήστε τον τύπο αντιστοίχισης που εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προεπιλεγμένη αντιστοίχιση (Ισούται με) λειτουργεί αποτελεσματικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Τύποι αντιστοίχισης.
 • Τιμή: Αν έχετε μια τεκμαρτή τιμή για τη σελίδα σας, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και εισαγάγετε τη συγκεκριμένη τιμή στο πεδίο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τους στόχους, τιμή στόχου.

Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

Για την παρακολούθηση συναλλαγών, θα πρέπει να προσθέσετε Κώδικα παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου στο καλάθι αγορών. Αυτό επιτρέπει στο Analytics να υπολογίζει τις μετρήσεις εσόδων και απόδοσης επένδυσης (ROI) από αγορές στον ιστότοπό σας. Ωστόσο, είναι επίσης συχνά χρήσιμο να δημιουργείτε έναν στόχο προορισμού, για να σηματοδοτείτε την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ρύθμιση ενός στόχου προορισμού θα σας επιτρέψει να δείτε το ποσοστό των περιόδων σύνδεσης που οδήγησαν σε τουλάχιστον μία συναλλαγή (δηλαδή, αυτό θα είναι το ποσοστό μετατροπών για τον συγκεκριμένο στόχο).

Αν ρυθμίσετε έναν στόχο προορισμού, για να σηματοδοτήσετε την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου, αφήστε κενό το πεδίο με την τιμή στόχου. Η πραγματική αξία της συναλλαγής θα εμφανιστεί στη μέτρηση Έσοδα (όχι στη μέτρηση Τιμή στόχου) και θα προέλθει από τον κώδικα παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου στο καλάθι αγορών.

Μόλις προσδιορίσετε την παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου και μπορείτε να επαληθεύσετε ότι τα δεδομένα συναλλαγής αποστέλλονται στο Analytics, διαμορφώστε το στόχο προορισμού ως εξής:

 • Για προορισμό: Δώστε το URL για τη σελίδα όπου αναφέρονται οι ευχαριστίες για την αγορά. Για παράδειγμα: http://www.we-sell-for-you.com/mysite/myCart_receipt_thankyou.asp
 • Τύπος αντιστοίχισης: Συνήθως, ο τύπος Αρχίζει με είναι η καλύτερη επιλογή για τις σελίδες αγορών, εφόσον τα URL καλαθιού αγορών συχνά προσαρτούν έναν αριθμό παραμέτρων στο τέλος του URL, για να μεταβιβάσουν δεδομένα στον διακομιστή ηλεκτρονικού εμπορίου. Μπορείτε να δοκιμάσετε το καλάθι αγορών, για να προσδιορίσετε τη δομή του URL και να ορίσετε ανάλογα την αντιστοίχιση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι αντιστοίχισης παρακάτω.
 • Τιμή στόχου: Αν παρακολουθείτε μια συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορείτε να την αφήσετε κενή. Χρησιμοποιήστε τα Έσοδα στις αναφορές ηλεκτρονικού εμπορίου, για να δείτε πόσο αξίζει μια ενέργεια.

URL που δημιουργούνται δυναμικά ή μεταβλητά URL

Αν τα URL περιλαμβάνουν όρους ερωτήματος ή έχουν παραμέτρους στο τέλος, χρησιμοποιήστε τους τύπους αντιστοίχισης Αρχίζει με ή Τυπική έκφραση κατά την εισαγωγή των URL διοχετεύσεων ή στόχων προορισμού. Ακολουθούν παραδείγματα δυναμικών ή μεταβλητών URL:

 • http://www.example.com/about/pageWithParameter.html?id=89
 • http://www.example.com/sales/JanuaryOffer.html?utm_source=NewsLetterJan&utm_medium=email
 • http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Τύποι αντιστοίχισης παρακάτω.

Πανομοιότυπα URL σε πολλά βήματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το URL δεν αλλάζει σε μια ακολουθία δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μια διαδικασία εγγραφής ενδέχεται να έχει την ακόλουθη διαδρομή URL:

 • Βήμα 1 (Εγγραφή): www.example.com/sign_up.cgi
 • Βήμα 2 (Αποδοχή συμφωνίας): www.example.com/sign_up.cgi
 • Βήμα 3 (Τέλος): www.example.com/sign_up.cgi

Σε γενικές γραμμές, προτείνουμε τα εξής:

 1. Να ρυθμίσετε την παρακολούθηση συμβάντων, για να παρακολουθείτε ροές όπως αυτή. 
 2. Να χρησιμοποιήσετε στόχο συμβάντος αντί για στόχο προορισμού.

Ωστόσο, οι προχωρημένοι χρήστες ίσως θέλουν να παρακολουθούν την πρόοδο των χρηστών σε μια διοχέτευση με το ίδιο URL για κάθε βήμα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να τροποποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης, προκειμένου να δημιουργήσετε μια εικονική προβολή σελίδας για κάθε βήμα στην ακολουθία που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε στη συνάρτηση ga μια εντολή send με τον τύπο επίσκεψης pageview και να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη τιμή σελίδας με ένα URL που έχετε δημιουργήσει, όπως περιγράφεται στον οδηγό προγραμματιστές. Για το παραπάνω παράδειγμα, οι τροποποιήσεις στον κώδικα παρακολούθησης analytics.js μπορεί να φαίνονται ως εξής:

ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step1.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step2.html');
ga('send', 'pageview', '/funnel_G1/step3.html');

Τέλος, ορίστε τα URL στόχου διοχετεύσεων και προορισμού, χρησιμοποιώντας αυτά που δημιουργήσατε στις τροποποιήσεις κώδικα παρακολούθησης.

Στόχοι για πολλά κριτήρια

Μπορείτε να ορίσετε έναν στόχο για πολλά κριτήρια, όπως μια αλληλεπίδραση με δύο συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπού σας ή μια μετάβαση σε οποιαδήποτε σελίδα εντός ενός υποκαταλόγου του ιστότοπου. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε ως τύπο αντιστοίχισης την Τυπική έκφραση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Τύποι αντιστοίχισης. Τα ακόλουθα παραδείγματα απεικονίζουν αυτά τα σενάρια:

 • χρήση του ^/sports/.* για αντιστοίχιση ενός στόχου, όταν προβάλλεται οποιαδήποτε σελίδα εντός του καταλόγου αθλητικών
 • χρήση του sports.html|music.html για αντιστοίχιση ενός στόχου, όταν ένας χρήστης προβάλλει τις σελίδες sports.html ή music.html

Στόχοι σε άλλους ιστότοπους

Αν ο προορισμός που θέλετε χρησιμοποιήσετε ως στόχο βρίσκεται σε κάποιον άλλο ιστότοπο, ανατρέξτε στο θέμα Στόχοι και βήματα διοχέτευσης σε ιστότοπους τρίτων.

Συμβουλές για τη ρύθμιση διοχετεύσεων

Όταν δημιουργείτε έναν στόχο προορισμού μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε και μια διοχέτευση για αυτόν το στόχο. Η διοχέτευση είναι μια ακολουθία σελίδων, την οποία αναμένετε ότι θα δουν οι χρήστες πριν φτάσουν στο στόχο. Τα δεδομένα αναφοράς για τη διοχέτευση εμφανίζονται στην αναφορά Οπτικοποίηση διοχέτευσης.

Προτού δημιουργήσετε μια διοχέτευση, έχετε υπόψη τα εξής:

 • Δοκιμάστε την ακολουθία στον ιστότοπό σας και σημειώστε όλες τις σελίδες που απαρτίζουν ολόκληρη την ακολουθία δραστηριοτήτων που θέλετε να παρακολουθήσετε για τον στόχο.
 • Η τελική σελίδα της ακολουθίας είναι ο πραγματικός στόχος και το URL που αντιστοιχεί σε αυτήν θα εισαχθεί στο πεδίο "Προορισμός" και όχι στο τμήμα διοχέτευσης.
 • Ο τύπος αντιστοίχισης που θα επιλέξετε για τον προορισμό ισχύει και για οποιοδήποτε URL στο τμήμα διοχέτευσης.
 • Παραλείψτε το όνομα τομέα του URL σε κάθε βήμα διοχέτευσης (π.χ. το http://www.example.com/aboutUs.html πρέπει να εισαχθεί ως /aboutUs.html).
 • Αν ορίσετε ως υποχρεωτικό το πρώτο βήμα της διοχέτευσης, ο αριθμός μετατροπών για την αναφορά Οπτικοποίηση διοχέτευσης θα περιλαμβάνει μόνο τους χρήστες που έφτασαν στο στόχο μέσω αυτού του πρώτου βήματος. Διαφορετικά, η μέτρηση μετατροπών για τον στόχο θα είναι η ίδια σε όλες τις αναφορές.

Για να προσδιορίσετε μια διοχέτευση:

 1. Ανοίξτε ή δημιουργήστε έναν στόχο προορισμού.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Διοχέτευση" και εισαγάγετε ένα όνομα για το συγκεκριμένο βήμα που θέλετε να εμφανίζεται στις αναφορές διοχέτευσης. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φράση Καλώς ήρθατε ως όνομα για το welcome.htm.
 3. Εισαγάγετε το URL για την πρώτη σελίδα στη διοχέτευση για το Βήμα 1.
 4. Για να κάνετε υποχρεωτικό το πρώτο βήμα, κάντε κλικ στο στοιχείο εναλλαγής Απαιτούμενο βήμα, για να το ενεργοποιήσετε.
 5. Για επιπλέον βήματα διοχέτευσης, κάντε κλικ στην επιλογή +Προσθήκη άλλου βήματος και καταχωρίστε το όνομα και το URL για κάθε σελίδα. Σημείωση: Θυμηθείτε να μην εισαγάγετε την τελική σελίδα της διαδικασίας στο τμήμα διοχέτευσης, αλλά στο πεδίο Προορισμός.
 6. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στόχουΑποθήκευση στόχου).

Για να επαληθεύσετε ότι η διοχέτευση λειτουργεί, ανατρέξτε στις αναφορές Οπτικοποιήσεις διοχετεύσεων, για να δείτε δεδομένα εκεί.

Τύποι αντιστοίχισης: Αρχίζει με, Ισούται με και Τυπική έκφραση

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αντιστοίχισης που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το Analytics αναγνωρίζει ένα URL στόχου ή διοχέτευσης. Ο τύπος αντιστοίχισης που θα επιλέξετε για το URL στόχου ισχύει επίσης για τα URL στη διοχέτευση, αν δημιουργήσετε κάποια.

 1. Ισούται με - για τυπικά, σταθερά URL:

  Η αντιστοίχιση Ισούται με είναι μια ακριβής αντιστοίχιση σε κάθε χαρακτήρα του URL (χωρίς εξαίρεση) από την αρχή μέχρι το τέλος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο αντιστοίχισης, όταν τα URL για τον ιστότοπό σας είναι ευανάγνωστα και δεν διαφέρουν.

  Για αυτήν την επιλογή απαιτείται τα URL που παρέχετε για τη διοχέτευση ή το στόχο σας να αντιστοιχούν ακριβώς στα URL που εμφανίζονται στις αναφορές. Τα URL δεν θα πρέπει να περιέχουν δυναμικές (μεταβαλλόμενες) πληροφορίες, όπως αναγνωριστικά περιόδων σύνδεσης ή παραμέτρους ερωτήματος.

  Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια αντιστοίχιση Ισούται με για έναν στόχο (π.χ. /shopping/thanks.html), ο στόχος θα ακυρωθεί, αν υπάρχουν αρχικά ή τελικά κενά διαστήματα στο πεδίο προορισμού.
 2. Αρχίζει με - για την εξάλειψη παραμέτρων URL τέλους:

  Αυτός ο τύπος αντιστοιχίζει πανομοιότυπους χαρακτήρες, ξεκινώντας από την αρχή της συμβολοσειράς και φτάνοντας μέχρι και τον τελευταίο χαρακτήρα στη συμβολοσειρά που προσδιορίζετε. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, όταν τα URL των σελίδων σας δεν διαφέρουν σε γενικές γραμμές, αλλά περιλαμβάνουν επιπλέον παραμέτρους στο τέλος τους, τις οποίες θέλετε να εξαιρέσετε.

  Εάν στον ιστότοπό σας το περιεχόμενο δημιουργείται δυναμικά, χρησιμοποιήστε το φίλτρο αντιστοίχισης Αρχίζει με και εξαιρέστε τις μοναδικές τιμές.

  Για παράδειγμα, ένα URL την οποία επισκέφτηκε ένας συγκεκριμένος χρήστης θα μπορούσε να είναι http://www.example.com/checkout.cgi?page=1&id=9982251615. Σε αυτήν την περίπτωση, το αναγνωριστικό ποικίλλει για κάθε διαφορετικό χρήστη. Θα μπορούσατε να αντιστοιχίσετε αυτήν τη σελίδα, χρησιμοποιώντας το /checkout.cgi?page=1 ως URL και επιλέγοντας Αρχίζει με ως τύπο αντιστοίχισης.

 3. Αντιστοίχιση τυπικής έκφρασης - για την αντιστοίχιση σε πολλά κριτήρια:

  Μια τυπική έκφραση χρησιμοποιεί ειδικούς χαρακτήρες για την ενεργοποίηση της ευέλικτης αντιστοίχισης και της αντιστοίχισης με χαρακτήρες μπαλαντέρ. Αυτό είναι χρήσιμο όταν το κύριο μέρος, οι παράμετροι τέλους ή και τα δύο αυτά στοιχεία, μπορούν να διαφέρουν στα URL για την ίδια ιστοσελίδα.

  Εάν, για παράδειγμα, ένας χρήστης προέρχεται από έναν υποτομέα μεταξύ πολλών υποτομέων και στα URL χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά περιόδων σύνδεσης, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια τυπική έκφραση, για να ορίσετε το σταθερό μέρος του URL. Για παράδειγμα, η διεύθυνση, checkout.cgi\?page=1 θα αντιστοιχεί στη διεύθυνση http://sports.example.com/checkout.cgi?page=1&id=002, καθώς και στη διεύθυνση http://fishing.example.com/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=119.

  Ως άλλο παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τυπικές εκφράσεις για τον προσδιορισμό ενός στόχου, όταν κάποιος χρήστης μεταβαίνει σε οποιαδήποτε σελίδα ενός υποκαταλόγου: ^/sports/.*.

Επαλήθευση των σωστών εκφράσεων URL για στόχους

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι έχετε γράψει σωστά ένα URL στόχου, πραγματοποιώντας αναζήτηση για τη σελίδα στην αναφορά Σελίδες χρησιμοποιώντας το ακριβές URL ή μια τυπική έκφραση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του στόχου σας. Αν είναι δυνατό να προβάλετε με επιτυχία τις σελίδες που περιμένετε μετά τη διεξαγωγή μιας αναζήτησης, μπορείτε να υποθέσετε με ασφάλεια ότι το URL ή η έκφρασή σας θα λειτουργήσει.

Παραδείγματα

Αρχίζει με

Ας υποθέσουμε ότι ο ιστότοπος για το κατάστημα κατοικίδιων ζώων που έχετε έχει έναν αριθμό σελίδων σε έναν μοναδικό κατάλογο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα URL αντιστοίχισης Αρχίζει με, για να δημιουργήσετε έναν στόχο μόνο για τις σελίδες που είναι σχετικές με ψάρια, οι οποίες έχουν όλες την ίδια δομή:

 • /supplies/fishFood.html
 • /supplies/fishTanks.html
 • /supplies/fishTankDecorations.html

Για να προσδιορίσετε εάν το URI αντιστοίχισης λειτουργεί, μεταβείτε στην αναφορά Όλες οι σελίδες για τον ιστότοπό σας, κάντε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους και επιλέξτε Συμπερίληψη, Σελίδα και Αρχίζει με, πριν από το πεδίο αναζήτησης. Για να αντιστοιχίσετε τα παραπάνω URL, θα πρέπει να εισαγάγετε /supplies/fish στο πεδίο αναζήτησης. Αν η αναζήτησή σας εμφανίσει αυτές τις σελίδες που περιμένετε ότι θα αντιστοιχιστούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συμβολοσειρά URI, όπως το URL στόχου.

Αντιστοίχιση τυπικής έκφρασης

Λόγω του ότι η αναφορά Όλες οι σελίδες επιτρέπει τυπικές εκφράσεις στο πεδίο αναζήτησης, αποτελεί το ιδανικό μέρος για να επαληθεύσετε αν η τυπική σας έκφραση θα λειτουργήσει ως στόχος. Για παράδειγμα, στην τεκμηρίωση του Analytics στον Ιστότοπο για προγραμματιστές Google για το Analytics υπάρχουν ορισμένες σελίδες στις οποίες η λέξη collection αποτελεί τμήμα του ονόματος αρχείου. Για παράδειγμα:

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/advanced

Αν και πολλά από αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο /collection του ιστότοπου, ορισμένα δεν βρίσκονται εκεί. Για να ορίσετε έναν στόχο που καταμετρά μετατροπές από το σύνολο της επισκεψιμότητας σε σελίδες στο όνομα των οποίων περιλαμβάνεται η λέξη collection, απαιτείται μια τυπική έκφραση. Μια αναζήτηση στην αναφορά Όλες οι σελίδες στην ενότητα Αναφορά συμπεριφοράς, με χρήση της τυπικής έκφρασης .*collection[^/]*html$ επαληθεύει ότι αυτή η έκφραση αντιστοιχεί σε όλα τα αρχεία που περιέχουν το collection και σε κανένα άλλο αρχείο.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false