[UA→GA4] So sánh các sự kiện trong Google Analytics 4 với Universal Analytics

Trung tâm của mô hình dữ liệu Google Analytics 4 là các sự kiện và thông số sự kiện. Hầu hết các khía cạnh của việc thu thập dữ liệu cho Google Analytics 4 đều dựa trên sự kiện và cũng thường bao gồm các thông số.

Các bài viết trong phần này sẽ xem xét những yếu tố quan trọng giúp bạn di chuyển từ Universal Analytics sang Google Analytics 4.

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét tính năng theo dõi trong Universal Analytics.

Mô hình thu thập dữ liệu trong Universal Analytics

Trong Universal Analytics, đơn vị cơ bản của dữ liệu được thu thập được gọi là lượt truy cập. Về cơ bản, một lượt truy cập là một tập hợp các nhãn mô tả được gửi đến các máy chủ Analytics để ghi lại một hành động tương tác của người dùng.

Hai loại lượt truy cập thường dùng nhất trong Universal Analytics là lượt xem trang và sự kiện. Đoạn mã theo dõi mặc định (gtag.js hoặc analytics.js) sẽ tự động gửi lượt xem trang. Trình quản lý thẻ của Google cung cấp loại thẻ mặc định của Google Analytics là Universal Analytics. Loại thẻ này cung cấp một loại theo dõi mặc định là Lượt xem trang.

Bạn cần tạo một sự kiện đối với hầu hết các lượt tương tác khác của người dùng mà bạn muốn ghi lại trong Universal Analytics (ví dụ: lượt xem video, lượt tải tệp xuống hoặc lượt nhấp vào tiện ích). Nếu đã triển khai tính năng theo dõi sự kiện trong Universal Analytics thì có thể bạn đã quen thuộc với 3 nhãn mô tả có thể dùng cho một lượt tương tác: danh mục sự kiện (chẳng hạn như video), hành động sự kiện (chẳng hạn như tiến trình) và nhãn sự kiện (chẳng hạn như 75%).

Ngoài các trường được chỉ định này, bạn có thể đưa các nhãn mô tả khác vào dưới dạng phương diện và giá trị tùy chỉnh, chẳng hạn như phương diện tùy chỉnh loại video với giá trị của công ty, cho mục đích giáo dục hoặc quảng bá.

Mô hình thu thập dữ liệu trong Google Analytics 4

Google Analytics 4 dựa trên một loại sự kiện khác và cung cấp mô hình thu thập dữ liệu linh hoạt và không thể xác định (bắt nguồn từ Google Analytics cho Firebase).

Nguồn gốc Firebase

Firebase là một bộ dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển và tiếp thị ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS. Một trong những yếu tố cốt lõi của Firebase là Google Analytics cho Firebase, thường được biết đến hơn với tên gọi Firebase Analytics. Tính năng này cho phép bạn đo lường hiệu suất của ứng dụng và tạo đối tượng cho hoạt động tiếp thị ứng dụng, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa.

Vì chỉ số lượt xem trang không áp dụng cho ứng dụng dành cho thiết bị di động, nên từ đầu, Firebase Analytics đã dựa trên mô hình sự kiện và thông số sự kiện. Đối với lượt tương tác video được theo dõi trong Universal Analytics bằng danh mục sự kiện, hành động sự kiện và nhãn sự kiện đó, bạn có thể sử dụng sự kiện video_progress, với video_titlevideo_percent làm thông số sự kiện để theo dõi trong Firebase Analytics.

Tính năng báo cáo được tích hợp trên trang web và ứng dụng

Google Analytics 4 sử dụng cùng một mô hình sự kiện và thông số sự kiện bắt nguồn từ Firebase Analytics.

Nếu đang theo dõi ứng dụng dành cho Android hoặc iOS bằng Firebase, bạn có thể đồng bộ hóa ngay dự án Firebase với tài sản Google Analytics 4. Bạn không phải định cấu hình tính năng theo dõi mới trong ứng dụng (trừ trường hợp bạn muốn theo dõi lượt tương tác hoặc cấu trúc phân loại bổ sung).

Đối với trang web, việc di chuyển sang Google Analytics 4 chủ yếu bao gồm việc tạo lại tính năng theo dõi Universal Analytics hiện tại (theo cách tự động hoặc thủ công, tùy từng trường hợp) để thu thập dữ liệu cho giản đồ Firebase/Google Analytics 4.

Việc liên kết tính năng theo dõi Universal Analytics với Google Analytics 4 có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn:

  • Dữ liệu có ý nghĩa hơn: Giản đồ Google Analytics 4 vốn có ý nghĩa hơn vì mỗi thông số được đặt tên theo một chức năng cụ thể (thay vì các phương diện sự kiện chung chung như trong Universal Analytics).
  • Khả năng mô tả dữ liệu linh hoạt hơn: Với tối đa 25 thông số (bao gồm cả event_name), bạn có thể mô tả từng lượt tương tác một cách linh hoạt hơn.
  • Một cấu trúc phân loại duy nhất: Bạn có thể sử dụng các cấu trúc phân loại theo dõi giống hệt nhau trong luồng dữ liệu web, Android và iOS để giúp báo cáo thông tin hữu ích và nhất quán về nhiều nền tảng trong Google Analytics 4.

Hãy xem bài viết tiếp theo trong mục này để biết thêm thông tin chi tiết về cách Liên kết Universal Analytics với Google Analytics 4.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false