[UA→GA4] Händelser i Google Analytics 4 kontra Universal Analytics

Kärnan i Google Analytics 4-datamodellen utgörs av händelser och händelseparametrar. De flesta aspekter av datainsamling i Google Analytics 4 är händelsebaserade och innefattar vanligtvis också parametrar.

I artiklarna i det här avsnittet beskriver vi faktorer i samband med händelser som är viktiga att överväga när du övergår från Universal Analytics till Google Analytics 4.

Vi börjar med att titta närmare på spårning i Universal Analytics.

Datainsamlingsmodell för Universal Analytics

Den grundläggande enheten för insamlad data i Universal Analytics är en träff. En träff är i princip ett paket med beskrivningar som skickas till Analytics-servrarna för att registrera en användarinteraktion.

De två vanligaste träfftyperna i Universal Analytics är sidvisningar och händelser. Standardkodavsnittet för spårning (antingen gtag.js eller analytics.js) skickar sidvisningsträffar automatiskt. Google Taggstyrning tillhandahåller standardtaggtypen Google Analytics: Universal Analytics, som i sin tur tillhandahåller standardspårningstypen Sidvisning.

För de flesta andra användarinteraktioner som du vill registrera i Universal Analytics (till exempel videovisningar, filnedladdningar och klick på widgetar) måste du generera en händelse. Om du har implementerat händelsespårning i Universal Analytics är du troligen redan bekant med de tre beskrivningar du kan använda för en interaktion: händelsekategori (till exempel video), händelseåtgärd (till exempel progress) och händelseetikett (till exempel 75 %).

Utöver dessa särskilda fält kan du inkludera ytterligare beskrivningar i form av anpassade dimensioner och värden, till exempel den anpassade dimensionenvideotyp med värdena företag ,skola och marknadsföring.

Datainsamlingsmodell för Google Analytics 4

Google Analytics 4 bygger på en annan typ av händelse och erbjuder en mer flexibel och oberoende metod för datainsamling som utgår från Google Analytics för Firebase.

Firebase-begrepp

Firebase är en uppsättning tjänster för utveckling och marknadsföring av Android- och iOS-appar. En av hörnpelarna i Firebase är Google Analytics för Firebase, även kallat Firebase Analytics. Med den kan du mäta apprestanda och skapa målgrupper för marknadsföring, inriktning och optimering av appar.

Eftersom sidvisningar inte är en relevant aspekt för appar baseras Firebase Analytics på händelser och händelseparametrar. För samma videointeraktion som spåras med händelsekategori, händelseåtgärd och händelseetikett i Universal Analytics kan du använda händelsen video_progress med händelseparametrarna video_title och video_percent för spårning i Firebase Analytics.

Integrerad rapportering av alla webbplatser och appar

Google Analytics 4 använder samma metod baserad på händelser och händelseparametrar som Firebase Analytics.

Om du redan spårar din Android- eller iOS-app med Firebase kan du synkronisera ditt Firebase-projekt med en Google Analytics 4-egendom på ett ögonblick. Du behöver inte ställa in ny spårning i dina appar (såvida du inte vill spåra ytterligare interaktioner eller klassificeringar).

Migreringen av webbplatser till Google Analytics 4 består till stor del av att återskapa den befintliga Universal Analytics-spårningen, i vissa fall automatiskt och i andra fall manuellt, så att den samlar in data för Firebase/Google Analytics 4-schemat.

Att mappa Universal Analytics-spårning till Google Analytics 4 kan ge flera fördelar:

  • Mer meningsfull data: Google Analytics 4-schemat är mer meningsfullt till sin natur, eftersom varje parameter namnges utifrån dess specifika funktion (i stället för de mer generiska händelsedimensionerna i Universal Analytics).
  • Större flexibilitet när det gäller att beskriva data: Med upp till 25 parametrar (inklusive event_name) kan du beskriva varje interaktion med större flexibilitet.
  • En enda klassificering: Du kan använda identiska spårningsklassificeringar i dina webb-, Android- och iOS-dataflöden för att skapa meningsfull och sammanhängande rapportering över flera plattformar i Google Analytics 4.

I nästa artikel i det här avsnittet hittar du mer detaljerad information om hur du mappar Universal Analytics till Google Analytics 4.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false