[UA→GA4] Hendelser i Google Analytics 4 kontra Universal Analytics

Fundamentet i Google Analytics 4-datamodellen er hendelser og hendelsesparametere. De fleste aspektene ved innsamling av data i Google Analytics 4 er hendelsesbaserte, og de omfatter også som regel parametere.

I artiklene i denne delen ser vi nærmere på hvilke hensyn du må ta i forbindelse med de hendelsene det er viktig at du får overført fra Universal Analytics til Google Analytics 4.

Vi starter med å se på sporing i Universal Analytics.

Modellen for datainnsamling i Universal Analytics

I Universal Analytics omtales den grunnleggende enheten for innsamlede data som et treff. Et treff er i bunn og grunn en samling av beskrivende elementer som overføres til Analytics-tjenerne i den hensikt å registrere en brukerinteraksjon.

De to vanligste trefftypene i Universal Analytics er hendelser og sidevisninger. Sidevisningstreff sendes automatisk via standardkodebiten for sporing (enten gtag.js eller analytics.js). I Google Tag Manager er Google Analytics: Universal Analytics som standard tagtypen, noe som i sin tur fører til at sidevisning blir standard sporingstype.

For de fleste andre brukerinteraksjoner du vil registrere i Universal Analytics (f.eks. videoavspillinger, filnedlastinger eller klikk på moduler), må du opprette en hendelse. Hvis du har implementert hendelsessporing i Universal Analytics, kjenner du trolig til de tre beskrivende elementene du kan bruke i forbindelse med interaksjoner: hendelseskategori (f.eks. video), hendelseshandling (f.eks. fremdrift) og hendelsesetikett (f.eks. 75 %).

I tillegg til disse forhåndsdefinerte feltene kan du ta med andre beskrivende elementer i form av egendefinerte verdier og dimensjoner, for eksempel den egendefinerte dimensjonen videotype, der den tilhørende verdien kan være bedrift, utdanningsrelatert eller kampanjerelatert.

Modellen for datainnsamling i Google Analytics 4

Google Analytics 4 (GA4) er basert på en annen type hendelse og er mer fleksibel og har en mer agnostisk tilnærming til innsamling av data enn det Google Analytics for Firebase, opphavet til GA4, har.

Firebase som utgangspunkt

Firebase er en tjenestepakke vi utviklet for at det skulle bli enklere å utvikle og markedsføre Android- og iOS-mobilapper. En av grunnpilarene i Firebase er Google Analytics for Firebase, bedre kjent som Firebase Analytics. Med denne løsningen kan du måle appresultater og opprette målgrupper du kan bruke i forbindelse med målretting, markedsføring og optimalisering av apper.

Ettersom sidevisninger ikke er relevante for mobilapper, har Firebase Analytics – helt fra begynnelsen – vært basert på hendelser og hendelsesparametere. Hvis du har en videointeraksjon tilordnet hendelseskategori, -handling og -etikett som spores i Universal Analytics, kan du spore den samme interaksjonen i Firebase Analytics ved å bruke video_progress-hendelsen og tilordne den video_title og video_percent som hendelsesparametere.

Integrert rapportering for flere apper og nettsteder

I Google Analytics 4 brukes det samme oppsettet – basert på hendelser og hendelsesparametere – som det i Firebase Analytics.

Hvis du allerede sporer Android- eller iOS-appen din via Firebase, kan du umiddelbart synkronisere Firebase-prosjektet ditt med et Google Analytics 4-område. Du trenger ikke å konfigurere ny sporing i mobilappene dine (med mindre du da vil spore flere interaksjoner eller datataksonomier).

For nettsteder innebærer overføringen til Google Analytics 4 hovedsakelig at den eksisterende sporing i Universal Analytics må gjenskapes i GA4 – enten manuelt eller per automatisering – slik at sporingen samler inn data til oppsettet for Firebase / Google Analytics 4.

Du kan oppnå en rekke fordeler ved å overføre sporing fra Universal Analytics til Google Analytics 4:

  • Mer meningsfulle data: Med Google Analytics 4-oppsettet får du automatisk mer meningsfulle data. Grunnen til dette er at hver eneste parameter er gitt et navn som svarer til den aktuelle funksjonen (i Universal Analytics har derimot hendelsesdimensjonene mer generiske navn).
  • Større fleksibilitet ved beskrivelse av data: Med opptil 25 parametere (bl.a. event_name) kan du beskrive de enkelte interaksjonene mer inngående.
  • Én enkelt taksonomi: Du kan bruke identiske sporingstaksonomier i nettdatastrømmene og iOS- og Android-datastrømmene dine for å legge til rette for mer enhetlig og meningsfull rapportering i Google Analytics 4.

Les den neste artikkelen i denne delen for å få mer informasjon om hvordan du kan overføre Universal Analytics-oppsett til Google Analytics 4.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny