[UA→GA4] Gebeurtenissen in Google Analytics 4 versus Universal Analytics

Centraal in het Google Analytics 4-gegevensmodel staan gebeurtenissen en gebeurtenisparameters. De meeste aspecten van gegevensverzameling voor Google Analytics 4 zijn gebaseerd op gebeurtenissen en bevatten meestal ook parameters.

De artikelen in dit gedeelte gaan dieper in op aandachtspunten voor gebeurtenissen die essentieel zijn voor uw overstap van Universal Analytics naar Google Analytics 4.

Om te beginnen, bekijken we tracking in Universal Analytics.

Model voor gegevensverzameling in Universal Analytics

In Universal Analytics wordt de basiseenheid van verzamelde gegevens een hit genoemd. Een hit is in feite een pakketje met beschrijvingen dat naar de Analytics-servers wordt gestuurd om een gebruikersinteractie te registreren.

De twee meest voorkomende typen hits in Universal Analytics zijn paginaweergaven en gebeurtenissen. Het standaardtrackingfragment (ofwel gtag.js of analytics.js) stuurt automatisch een paginaweergavehit. Google Tag Manager biedt het standaardtagtype Google Analytics: Universal Analytics, dat op zijn beurt het standaardtracktype Paginaweergave biedt.

Voor de meeste andere gebruikersinteracties die u in Universal Analytics wilt opnemen (bijv. videoweergaven, bestandsdownloads of klikken widgets), moet u een gebeurtenis maken. Als u in Universal Analytics Gebeurtenissen bijhouden heeft geïmplementeerd, bent u waarschijnlijk bekend met de 3 beschrijvingen die u voor een interactie kunt gebruiken: gebeurteniscategorie (zoals video), gebeurtenisactie (zoals voortgang) en gebeurtenislabel (zoals 75%).

Naast deze speciaal toegewezen velden kunt u extra beschrijvingen opnemen in de vorm van aangepaste dimensies en waarden, zoals de aangepaste dimensievideo type met de waarden corporate, educational ofpromotional.

Model voor gegevensverzameling in Google Analytics 4

Google Analytics 4 is gebaseerd op een ander soort gebeurtenis en biedt een flexibeler en onafhankelijk paradigma voor gegevensverzameling dat afkomstig is uit Google Analytics voor Firebase.

Firebase-bronnen

Firebase is een pakket services waarmee u de mobiele Android- en iOS-apps kunt ontwikkelen en promoten. Een van de pijlers van Firebase is Google Analytics voor Firebase, beter bekend als Firebase Analytics, waarmee u app-prestaties kunt meten en doelgroepen kunt maken voor app-marketing, targeting en optimalisatie.

Aangezien een paginaweergave niet relevant is in de context van mobiele apps, is Firebase Analytics al vanaf het begin gebaseerd op het paradigma van gebeurtenissen en gebeurtenisparameters. Voor dezelfde video-interactie die wordt bijgehouden in Universal Analytics met de gebeurteniscategorie, gebeurtenisactie en gebeurtenislabel, kunt u een gebeurtenis video_progress gebruiken, met video_title en video_percent als gebeurtenisparameters, voor tracking in Firebase Analytics.

Geïntegreerde rapportage voor verschillende websites en apps

Google Analytics 4 gebruikt hetzelfde paradigma voor gebeurtenissen en gebeurtenisparameters dat afkomstig is uit Firebase Analytics.

Als u uw Android- of iOS-app al bijhoudt met Firebase, kunt u uw Firebase-project meteen synchroniseren met een Google Analytics 4-property. U hoeft geen nieuwe tracking in te stellen in uw mobiele apps (tenzij u aanvullende interacties of taxonomie wilt bijhouden).

De migratie naar Google Analytics 4 voor websites bestaat grotendeels uit het opnieuw maken van uw bestaande Universal Analytics-tracking (in sommige gevallen via automatisering en in andere gevallen handmatig), zodat gegevens worden verzameld voor het Firebase-/Google Analytics 4-schema.

De toewijzing van uw Universal Analytics-tracking aan Google Analytics 4 kan meerdere voordelen opleveren:

  • Nuttigere gegevens: het Google Analytics 4-schema is per definitie nuttiger omdat elke parameter een naam heeft op basis van de specifieke functie (in plaats van de algemenere gebeurtenisdimensies in Universal Analytics).
  • Meer flexibiliteit in de beschrijving van gegevens: met maximaal 25 parameters (waaronder event_name) kunt u elke interactie beschrijven met meer flexibiliteit.
  • Eén taxonomie: in uw web-, Android- en iOS-gegevensstreams kunt u identieke trackingtaxonomieën gebruiken om betekenisvolle en samenhangende rapportage voor meerdere platforms in Google Analytics 4 te ondersteunen.

Lees het volgende artikel in dit gedeelte voor uitgebreidere informatie over Universal Analytics toewijzen aan Google Analytics 4.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
5043873876688024491
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256